28
02 2014
928

Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-decembrie 2013

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-decembrie 2013 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 5,1 mii apartamente noi cu suprafaţa totală de 504,5 mii m2, ceea ce a constituit 100,4% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

Clădiri de locuit date în folosinţă

Din contul mijloacelor proprii ale populaţiei în ianuarie-decembrie 2013 au fost date în folosinţă 1,6 mii case de locuit individuale cu suprafaţa totală de 242,5 mii m2, constituind 48,1% din suprafaţa totală a locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară, fiind în descreştere cu 10,7% faţă de anul 2012. Distribuţia după mediul de rezidenţă arată, că din volumul total al caselor de locuit individuale în mediul urban au fost date în folosinţă 0,9 mii apartamente cu suprafaţa totală de 147,2 mii m2 sau 60,7%, fiind în descreştere cu 1,8 puncte procentuale faţă de nivelul înregistrat în anul 2012.

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.