16
11 2015
1023

Sporirea eficienţei în domeniul managementului financiar şi control

Ministerul Finanţelor a organizat, în colaborare cu partenerii din cadrul Ministerului Finanţelor al Olandei, în perioada 12-13 noiembrie a.c., cea de-a doua masă rotundă în domeniul managementului financiar şi control (MFC), pentru a discuta şi analiza bunele practici aferente MFC. La eveniment au participat Secretarul de Stat al Ministerului Finanţelor, Veronica Ursu, alături de alţi invitaţi, precum reprezentanţi ai Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, Canrelariei de Stat, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, Curţii de Conturi din Republica Moldova şi reprezentanţii Unităţilor Centrale de Armonizare din Armenia, Bulgaria, Georgia, Ucraina, România şi Republica Moldova. În debutul evenimentului, Veronica Ursu a punctat despre importanţa şi actualitatea subiectului, despre implementarea sistemului MFC, despre rolul subdiviziunilor economie şi finanţe şi alinierea la principiile MFC şi importanţa sistemului de control în general. ,,În mod deosebit vreau să mulţumesc experţilor internaţionali – Jan van Tuinen şi Manfred van Kesteren din Olanda. Vă îndemn la o colaborare fructuoasă, reieşind din considerentul că avem acelaşi obiectiv – consolidarea răspunderii conducerii pentru buna guvernare”, a spus Veronica Ursu. Cei prezenţi la eveniment au avut un dialog deschis prin care fiecare participant a punctat importanţa realizării procesului, în perspectiva consolidării MFC, perfecţionării Regulamentelor-cadru de activitate a serviciilor financiare în linie cu MFC, implementării managementului riscurilor şi eficientizării procesului de raportare privind sistemul MFC. Întrunirea a avut drept obiective înţelegerea rolului Parlamentului şi a Guvernului în domeniul MFC, cunoaşterea experienţelor în domeniul managementului riscurilor, preluarea experienţelor practice a colegilor invitaţi, în domeniul subdiviziunilor economie şi finanţe, în vederea alinierii acestora cu principiile MFC şi discutarea modalităţilor de îmbunătăţire a procesului de raportare al MFC în vederea eficientizării acestuia. Notă: MFC- sistem implementat şi realizat de persoanele responsabile de guvernare, administrare şi de alt personal în conformitate cu cadrul normativ şi reglementările interne, pentru a oferi o asigurare rezonabilă că fondurile publice sînt utilizate de către entitatea publică în mod legal, etic, transparent, economic, eficient şi eficace (art.3 Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern).

via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.