27
09 2016
960

Standardele OMC în domeniul achizițiilor publice discutate la Chişinău în cadrul conferinţei înternaţionale

„Aderarea la Acordul privind achizițiile publice în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), provocările de implementare și beneficiile scontate”, o conferință internațională sub acest generic se desfășoară la Chișinău. Evenimentul este organizat de Facilitatea de cooperare tehnică AAG BERD, în cooperare cu Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Agenția Achiziții Publice. Republica Moldova a aderat la Acordul privind achizițiile publice OMC în iulie 2016. Pentru mine angajamentele asumate de RM în cadrul OMC în 2001 constituie și o agendă personală. Pentru, că am fost unul din negociatorii Acordului de aderare a Moldovei la OMC, şi am considerat ca o nereușită personală faptul că nu am fost în măsură să aderăm atunci și la Acordul privind achizițiile publice în cadrul OMC. Pe parcurs de mai bine de 14 ani, cu efortul colegilor de la Ministerul Finanțelor și Agenția Achiziții Publice am dinamizat aceste negocieri, care deschid noi oportunități pentru agenții economici pe piața locală, dar și pe piața internațională. Aceasta ne stimulează să îmbunătățim cadrul legislativ privind achizițiile publice, să-l ajustăm la standardele europene, să preluăm cele mai bune practici din țările UE, a menționat în deschidere vicepremierul, ministrul Economiei Octavian Calmîc. El a precizat că, oportunitatea de bază este faptul că agenții economici din Moldova vor putea participa la concursurile de achiziții publice anunțate în țările membre ale Acordului OMC, sporindu-și astfel competitivitatea, un aspect foarte important pentru mediul de afaceri din RM, dar și pentru economia țării în ansamblu. El a adus o cifră dintr-un studiu al Băncii Mondiale privind achizițiile publice din RM, potrivit căreia ajustarea cadrului legal şi procedurilor de achiziții, transparentizarea acestora ar putea aduce o economie de 15% din resursele alocate pentru achiziţii publice. Aceasta înseamnă o posibilitate de majorare în proporția respectivă a volumului de mărfuri și servicii procurate din banii publici. Ministrul Finanțelor Octavian Armașu, a spus că achizițiile publice din Moldova se află în proces de restructurare. Din mai a intrat în vigoare noua lege a achizițiilor publice, se lucrează intens asupra perfecționării procedurilor de achiziții. Se prevăd și schimbări instituționale prin instituirea unei structuri privind soluționarea litigiilor, care va fi subordonată direct parlamentului. Un alt moment importat ține de introducerea sistemului electronic E-achiziții și diminuarea, pe această cale, a factorului uman în procesul de desfășurare a achizițiilor publice. În cadrul conferinței se discută, în principal, despre implementarea standardelor OMC în domeniul achizițiilor publice, prevăzută în Planul de Acțiuni în domeniu. Urmează să fie prezentate proiectele de cooperare tehnică în domeniul achizițiilor publice, inițiate de Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei în cooperare cu Delegația Uniunii Europene în Moldova și BERD. Proiectele de cooperare tehnică vor acorda asistență pentru introducerea standardelor AAG în sistemul național de achiziții publice și implementarea achizițiilor electronice (E-achiziții), cât și constituirea organului de revizuire a achizițiilor publice în Moldova. De asemenea, se preconizează să fie conturate ideile principale ale unui plan de implementare pentru testarea-pilot a procedurilor electronice pentru contractele de valori mici în Moldova. La conferință participă Pirkka Tapiola, șeful Delegației UE în RM, Robert Anderson, Secretar OMC, reprezentanți ai Băncii Mondiale, mediului de afaceri, societății civile, ale autorităților de achiziții publice din Albania, Belarusi, Georgia și Macedonia, care inițiază sau derulează procesul de aderare la Acordul privind achizițiile publice în cadrul OMC.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.