18
04 2016
1577

Standardele de desfășurare și monitorizare a procedurilor de achiziții publice, în conformitate cu cele europene

Cu începere din 1 mai va intra în vigoare noua Lege privind achizițiile publice. Aceasta a fost adoptată la 3 iulie 2015 și transpune prevederile Directivelor 2004/18/CE şi 2007/66/. Republica Moldova, prin Acordul de Asociere semnat cu UE, s-a obligat să traducă în fapt sensul acestor directive. Monitorul.fisc.md reamintește că Ministerul Finanțelor a afișat recent pentru o ultimă rundă de consultări publice, proiectele a cinci regulamente, care stabilesc procedurile de desfășurare a achizițiilor, ce rezultă din prevederile noii Legi. Astfel, proiectul Regulamentului privind achizițiile publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri descrie modalitatea inițierii și desfășurării acestei proceduri de desfășurare a achizițiilor și prezintă formularele - tip ale anunțului de participare și invitației de participare, pe care sunt obligate autoritățile contractante să le întocmească în cazul inițierii unei astfel de proceduri. Procedura de achiziții de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri va putea fi aplicată de orice autoritate contractantă, interesată de achiziții de bunuri și servicii pentru necesitățile sale, conform planului său de achiziții publice. Aspectele inovative constau în reglementarea noțiunilor de anunț de participare și invitația de participare pentru a exclude aplicarea eronată a acestora. De asemenea, sunt revăzute criteriile de evaluare a ofertelor, ”oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic”, a unor temeiuri de respingerea a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție. Un alt proiect este cel al Regulamentului privind achizițiile publice prin procedura de negociere. Acesta vine să substituie Regulamentul privind realizarea achizițiilor publice dintr-o singură sursă. Documentul prezintă etapele de negociere de către autoritățile contractante în cadrul acestei proceduri în scop de îmbunătățire a ofertelor. Un aspect important ține evidențierea motivelor ”de urgență,” când se apelează la procedura respectivă de achiziții. De asemenea, MF publică proiectele Regulamentelor privind achizițiile publice de lucrări și privind achizițiile publice de valoare mică (până la 100 mii lei pentru lucrării și 80 mii lei pentru bunuri). Și ultimul proiect este al Regulamentului, ce vizează activitatea grupurilor de lucru pentru achiziții ale autorităților contractante. Acesta stabilește responsabilitățile și drepturile grupurilor de lucru pentru achiziții publice, posibilitățile de instruire a persoanelor incluse în aceste grupuri de lucru. Astfel, cu începere din 1 mai Republica Moldova va avea nu doar o nouă Lege a achizițiilor publice racordată la standardele europene, dar și proceduri de desfășurarea și monitorizare, conforme acestor standarde.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.