01
04 2017
940

Sterilizarea surplusului de lichiditate prin majorarea normei rezervelor obligatorii

Comitetul executiv al BNM a luat hotărârea de a majora norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă pentru a steriliza excesul de lichiditate indicatorilor macroeconomici. Regulatorul mai menționează că în trimestrul I 2017 se conturează premise de învigorare continuă a activității economice. În ședința din 29 martie 2017, Comitetului executiv al BNM, a decis menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul actual de 9.0 % anual. Totodată, în scopul sterilizării excesului de lichiditate și ameliorării mecanismului de transmisie a deciziilor de politică monetară, Comitetul executiv al BNM a luat hotărârea de a majora norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă cu 2.0 puncte procentuale până la valoarea de 37.0 la sută din baza de calcul, pentru perioada de menținere a rezervelor obligatorii în lei moldovenești: 8 aprilie 2017 - 7 mai 2017. În același timp, norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă se menține la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul. De menționat că, măsurile de politică monetară adoptate de BNM pe parcursul anului 2016 și până în prezent încă urmează să se propage prin diferite canale de transmisie în economia națională, inclusiv prin influențarea ratelor dobânzilor la creditele și depozitele în moneda națională, astfel, exercitând în continuare efecte asupra evoluției inflației. În același timp, conduita politicii monetare urmărește asigurarea condițiilor monetare reale adecvate susținerii creditării și economisirii, alături de adaptarea în continuare a mediului economic intern la volatilitățile și incertitudinile din mediul extern, se menționează în raportul regulatorului. BNM va continua să gestioneze surplusul de lichiditate prin operațiuni de sterilizare. Dinamica indicatorilor macroeconomici în luna ianuarie 2017 conturează premise de învigorare continuă a activității economice în trimestrul I 2017. În luna ianuarie 2017, exporturile au sporit față de perioada similară a anului 2016 cu 19.6 la sută, importurile cu 28.7 la sută, iar volumul producției industriale - cu 5.7 la sută. În același timp, volumul mărfurilor transportate s-a majorat cu 34.1 la sută. Procesele de creditare și de economisire în luna februarie 2017 au consemnat evoluții diferite. Volumul creditelor noi acordate în perioada de referință s-a majorat cu 15.4 la sută, iar volumul depozitelor noi atrase s-a redus cu 26.4 la sută față de perioada similară a anului precedent. Soldul total al creditelor la sfârșitul lunii februarie 2017 s-a diminuat cu 7.7 la sută față de perioada similară a anului precedent. Totodată, soldul total al depozitelor a crescut cu 5.9 la sută față de sfârșitul lunii februarie 2016. Rata medie la creditele noi acordate, în luna februarie 2017, în moneda națională s-a redus cu 0.20 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în luna ianuarie 2017, constituind 11.74 la sută anual. Rata medie la depozitele noi atrase în lei s-a diminuat cu 0.12 puncte procentuale până la nivelul de 6.68 % anual în luna februarie 2017. Conduita politicii monetare continuă să se profileze în funcție de riscurile și incertitudinile asociate evoluțiilor din mediul extern și cel intern. Riscurile externe de natură inflaționistă sunt asociate majorării prețurilor internaționale la produsele alimentare, alături de incertitudinea evoluției prețurilor la petrol și la gazele naturale. Potențialele riscuri și incertitudini de proveniență internă la adresa inflației decurg din persistența lichidităților excesive în sectorul bancar, pe lângă impactul modificărilor de accize aferente politicii fiscale și, respectiv, al recoltei din anul 2017. Totodată, amânarea ajustărilor de tarife la serviciile reglementate și reincluderea prețului la gazul lichefiat în cadrul metodologiei de formare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, adoptate în semestrul I 2016, generează presiuni dezinflaționiste.

via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.