17
03 2015
4430

Suma venitului anual impozabil al persoanelor fizice în 2015 se va majora

În anul curent tranșa de venit anual impozabil pentru persoanele fizice și scutirile personale și pentru persoanele întreținute se majorează, prin ajustarea la rata inflaţiei, prognozată pentru 2015, de 6,4 %, potrivit proiectului modificărilor și completărilor în unele acte legislative în vigoare, ce se referă la politica bugetar-fiscală pe 2015. Astfel, pragul impozitării a venitului anual impozabil pentru persoana fizică va constitui 29 640 lei față de 27 852 lei în 2014, și anume: cota 7% se va aplica la venitul anual impozabil ce nu depășește suma de 29 640 lei, iar 18% - la venitul anual impozabil ce depășește suma 29 640 lei. Scutirea personală acordată persoanelor fizice va fi de 10 128 lei față de 9 516 lei în 2014. Scutirea personală majorată pentru unele categorii de persoane, specificate în Codul Fiscal, va constitui 15 060 lei față de 14 148 lei în 2014. Iar scutirea pentru persoanele întreținute – 2 254 lei față de 2 124 lei în 2014. Prin majorările propuse se urmărește susținerea persoanelor fizice cu venituri mici şi transpunerea treptată a presiunii fiscale asupra populaţiei cu venituri medii şi mai sus de medii. Proiectul modificărilor și completărilor include și alte măsuri de susținere a contribuabililor, persoanelor fizice în ceea ce se referă la impozitul pe venit. Astfel, se preconizează acordarea pe o perioadă nedeterminată a facilității fiscale privind scutirea de impozitul pe veniturile obținute din dobînzile aferente valorilor mobiliare de stat de către persoanele fizice (dar și juridice). Dobînzile la valorile mobiliare de stat vor fi achitate din mijloace financiare bugetare. Aceasta – pentru a stimula contribuabilii să investească mijloacele bănești disponibile în instrumente financiare, altele decît cele bancare, în special prin reorientarea către valorile mobiliare de stat. Tot cu referire la impozitul pe venit al persoanelor fizice proiectul modificărilor și completărilor prevede excluderea din categoria surselor de venit neimpozabile a indemnizațiilor de concediere. Indemnizația achitată angajatului în astfel de situații urmează a fi impozitată pe principii generale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.