Știri

Susținerea ÎMM – obiectiv prioritar pentru Ministerul Economiei

Instrumentele de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii vor fi consolidate – a menționat vicepremierul și ministrul economiei Octavian Calmîc, prezentînd prioritățile de activitate pentru primele 100 de zile. El a spus, că, în primul rînd, vor fi capitalizate fondurile privind susținerea financiară întreprinderilor mici și mijlocii. Intenție a fost anunțată mai înainte, dar capitalizarea unor asemenea fonduri sau programe se făcea pe baza mijloacelor, oferite de partenerii externi. Aceasta va fi reluată după negocierea unui nou Acord cu FMI și restabilirea finanțării externe. De asemenea, Calmîc a spus că va for fi optimizate controalele efectuate de către organele cu funcții de control la agenții economici. Noi vom propune ca întreprinderile nou create să fie scutite de controale pe un termen de pînă la 3 ani, dacă acestea respectă legislația muncii și plătesc la timp impozitele și taxele la buget, – a specificat el. Totodată, la fiecare autoritate publică centrală, care eliberează acte permisive pentru întreprinzător, va fi implementat ghișeul unic, va fi redus numărul lor. La fel, ca cel al genurilor de activitate antreprenorială licențiate. Noul vicepremier și ministru al economiei a informat că, în general, pentru primele 100 de zile de activitate Ministerul Economiei și-a stabilit 100 de priorități. Printre acestea se înscrie eliminarea barierelor în calea atragerii investițiilor străine și locale în economie, avansarea pe proiectele energetice, ce ar permite o alternativă în asigurarea RM cu resurse energetice, îmbunătățirea gestionării patrimoniului public și asigurarea unor condiții transparente a procesului de privatizare. Vor fi elaborate și înaintate guvernului în această perioadă 14 strategii, programe, proiecte de decizii, implementarea cărora se va solda cu atingerea unor noi orizonturi de dezvoltarea economiei. Va fi continuată reforma cadrului legislativ, ce reglementează activitatea de întreprinzător. Deciziile vor fi luate, urmare a dialogului permanent întreținut la această temă al Ministerului cu reprezentanții mediului de afaceri. Va fi continuată implementarea ghișeelor unice în toate autoritățile publice centrale, va fi redus în continuare numărul genurilor de activitate licențiate și cel al actelor permisive necesare pentru desfășurarea activității de întreprinzător. Vom utiliza acea infrastructură, care nu este completată cu investitori, ca să fie utilizată la maxim această platformă de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor, precum sunt zonele economice libere. Statistica arată că ritmul de creștere a volumului producției în ZEL este net superior celui înregistrat în general în economie. Sperăm că acest volum de creștere va fi cel puțin la nivel de 2 cifre în anul curent. De asemenea, va fi extinsă rețeaua de business-incubatoare și de parcuri industriale, aceste instrumente de atragere a investițiilor s-au afirmat bine în ultimii ani. Vom utiliza și parteneriatul public-privat pentru atragerea investițiilor, - a mai relevat Calmîc. Prioritățile Ministerului Economiei pentru primele 100 de zile, declarațiile Ministrului Octavian Calmâc (sursa http://www.realitatea.md):

author icon

Maria Trifan

1504 vizualizări

Data publicării:

25 Ianuarie /2016 15:07

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

economia | Moldova | prioritati | 2016

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon