19
02 2015
1656

Tariful pentru apă va putea fi ales

Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate. Concomitent, a fost anulat un document similar din anul 2004, relatează NOI.md. Curtea Constituțională și-a spus cuvîntul Pe 17 noiembrie, deputații Sergiu Sîrbu și Raisa Apolschi, precum și Igor Dodon și Ion Ceban au adresat o sesizare la Curtea Constituțională privind controlul constituționalității unor prevederi ale Legii privind serviciului public de aprovizionare cu apă și canalizare (nr.303), ce a intrat în vigoare în septembrie 2014. În special, deputații considerau că metoda de stabilire și facturare a volumului apelor uzate, metoda de distribuție a pierderilor de apă la fiecare apartament și condițiile de încheiere a contractelor individuale dintre operator și proprietar contravin unor articole din Constituția Republicii Moldova. Însă Curtea Constituțională a ajuns la concluzia că sesizarea deputaților nu conține suficiente argumente privind încălcarea normelor constituționale, de aceea, nu corespunde cerințelor pentru a fi adoptată pentru examinarea în fond. Ce intră în tarif? La calcularea tarifelor pentru serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare pentru consumatori, ce au fost aplicate din 2004 pînă în prezent, pe lîngă cheltuielile de producție justificate, erau introduse și cheltuielile reprezentative. Totodată, precum a fost stabilit, membrii Consiliului de administrație al SA „Apă-canal Chișinău”, din care fac parte angajații Primăriei și membrii Consiliului Municipal Chișinău, sînt remunerați cu cîte 5 mii de lei pe lună. Deoarece primesc salarii de la Primărie și CMC, ei ar putea face gratuit acest lucru, ce nu necesită mult timp. Apropo, în unele întreprinderi municipale, membrii consiliului de administrație nu sînt remunerați. Noua metodologie prevede următoarea structură a cheltuielilor: pentru amortizarea activelor materiale și nemateriale, pentru deservirea și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare; cheltuielile pentru realizare; cheltuieli administrative și alte cheltuieli operaționale. Drept progres poate fi menționat faptul că la punctul 45 se spune că în calcule nu se includ cheltuielile reprezentative, cu unele precizări – „pentru evenimente culturale, prezentări teatrale, alte cheltuieli similare, suportat în timpul de lucru sau în afara timpului de lucru”. De asemenea, tariful nu trebuie să includă cheltuielile pentru acoperirea rebutului, furturilor, amenzilor și pierderilor; pentru caritate și sponsorizare; pentru organizarea timpului liber al angajaților, inclusiv pentru evenimente corporative; pentru întreținerea fondului locativ, a obiectelor cu menire social-culturală etc. Este vorba că în anii 1990, în tariful pentru apă erau incluse multe dintre aceste cheltuieli. Din păcate, la același punct nu este scris clar despre remunerarea consiliului de administrație, care nu trebuie inclusă în tarif – „indemnizațiile curente, alocate membrilor consiliului și ai comisiei de revizie ale operatorului, în afara plăților lunare alocate membrilor consiliului și comisiei de revizie, ce nu depășesc trei salarii minime pe țară”. Adică, salariile lunare (aceleași 5 mii de lei sau în limita a trei salarii minime), totuși se include în tarif? Dacă consumatorii vor fi obligați în continuare să le achite salariile membrilor Consiliului de administrație al SA „Apă-Canal Chișinău”, atunci acest lucru este, cel puțin incorect, față de populație. Două tarife pentru consumatori O particularitate a noii metodologii este faptul că tariful este calculat în funcție de „locul de livrare a apei potabile – în punctele de ieșire din rețelele publice de aprovizionare cu apă potabilă sau în punctele de ieșire din rețelele interne de aprovizionare cu apă a blocurilor locative”. În cel de-al doilea caz, în apartamente, dacă sînt încheiate contracte directe cu proprietarii (chiriașii) apartamentelor din blocurile locative. Adică, dacă contractul este încheiat cu fondul de gestiune locativă, atunci va fi aplicat un tarif (se va achita volumul fixat de contorul comun). Iar în cazul contractelor individuale va fi aplicat un alt tarif. „În tariful pentru consumatorii casnici, cu care operatorul va încheia contracte individuale, vor fi incluse și cheltuielile pentru exploatarea, verificarea, înlocuirea contoarelor instalate în apartamente, menționează șeful Direcției energie termică, alimentare cu apă și canalizare a ANRE, Andrei Sula. Acest fapt va oferi operatorului posibilitatea de a încheia contracte individuale cu fiecare proprietar (chiriaș) al apartamentului și astfel va fi soluționată problema distribuției diferenței (pierderilor de apă) dintre indicațiile contorului comun și suma indicațiilor contoarelor instalate în apartamente”. În tarif va fi inclusă și norma pierderilor de apă, pentru care este dedicat un capitol întreg – privind calcularea cheltuielilor tehnologice și a pierderilor de apă în rețelele publice de alimentare cu apă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică finalizează elaborarea acestuia. Norma pierderilor va fi diferențiată pentru diferiți operatori și va depinde de lungimea apeductelor, a echipamentului utilizat și a uzurii acestuia. Condițiile contractului individual Însă încheierea contractului cu furnizorul de servicii este posibilă doar dacă rețele interne ale blocului au fost transmise operatorului pentru exploatare și deservire. În acest context, există doar două variante – sau toți proprietarii (chiriașii) apartamentelor din blocul locativ încheie contracte directe cu furnizorul sau toți nu le încheie. Nu este stabilită varianta în care o parte acceptă deservirea individuală, iar alta rămîne în asociație sau în gestiunea întreprinderii municipale. „Cînd în cadrul asociației proprietarii nu au probleme cu distribuția diferenței dintre indicațiile contorului general și suma indicațiilor contoarelor instalate în apartamente, atunci ei nu au nevoie de contracte individuale, susține interlocutorul. Tema acestor relații dintre operator și proprietarii (chiriașii) apartamentelor a apărut din cauza conflictelor la împărțirea pierderilor interne de apă. Cînd în casă apa nu se fură, această diferență este nesemnificativă. Dacă proprietarii de apartamente din blocurile locative achită pentru apa consumată prin intermediul fondului locativ de gestiune, dar totuşi vor să încheie contracte individuale, atunci gestionarul va încheia un contract cu furnizorul privind transmiterea în exploatare a reţelelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare, iar după încheierea contractelor directe cu fiecare proprietar (chiriaş), contractul existent va fi reziliat. Însă operatorul ar putea cere ca reţelele interne de alimentare cu apă să fie transmise într-o stare tehnică normală”, a spus Sula. Al cui e contorul? „Pentru încheierea contractului direct între consumator şi furnizor este necesar ca operatorul să instaleze în apartament un contor, iar consumatorul să-l achite. Pentru aceasta va fi stabilit un tarif separat pentru instalarea contorului de apă în apartament. ANRE finalizează proiectul metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile adiţionale, prestate de către operatori. Ulterior, proiectul va fi publicat pe site-ul agenţiei pentru consultări publice, pentru toţi vor să ştie pentru ce plătesc. Pe viitor, deservirea, întreţinerea şi reparaţia curentă a contoarelor instalate în apartamente vor fi incluse în tariful pentru prestarea serviciilor consumatorilor, cu care furnizorul a încheiat contracte individuale”, a comunicat Andrei Sula. Însă aproape 90% din apartamentele din Chişinău sînt utilate cu contoare de apă (achitate de consumatori). Pentru a încheia contracte individuale, acestea vor trebui demontate şi instalate altele noi? Iar dacă contoarele au certificatele privind controlul metrologic (altfel ele nu sînt luate în evidenţă de către fondurile locative) înseamnă că ele sînt funcţionale… De ce să aruncăm un lucru bun, pentru care am cheltuit bani (în afară de preţul contorului, au mai fost achitate plăţi pentru instalare, plombare, iar peste cinci ani – demontare, control metrologic, montaj şi din nou plombare)? „Deocamdată, această problemă se află în stare suspendată, deoarece în Legea nr. 303 nu este scris nimic despre utilizarea contoarelor vechi, a menţionat specialistul. Dar deja există propuneri privind modificarea unor prevederi ale acestei legi – în special a celor ce ţin de relaţiile individuale dintre operator şi proprietarii (chiriaşii) apartamentelor”. Potrivit surselor de la SA „Apă-Canal Chişinău” (ACC), furnizorul a încheiat cu proprietarii apartamentelor din blocurile locative, 12 mii de contracte directe. Concomitent cu încheierea acestor contracte, operatorul a înregistrat o majorare a veniturilor în urma reducerii diferenţei de volum al apei livrate. În această situaţie, toţi sînt interesaţi să afle ce se întîmplă cu diferenţa dintre indicaţiile contorului comun şi suma celor individuale. Însă surse din cadrul întreprinderii au dat asigurări că diferenţa de apă se distribuie doar în cazurile în care ea există şi cînd reţelele interne din blocurile locative nu au fost transmise pentru deservire tehnică către SA „Apă-Canal Chişinău”. La încheierea contractelor individuale, în 2006, nu a fost prevăzută montarea contoarelor de către furnizor, de aceea ACC le-a acceptat pe cele existente. Dacă există o diferenţă de volum, aceasta este împărţită, precum este indicat în contracte. Însă, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.303, ce prevede încheierea contractelor separate cu anumite condiţii, nu va exista nicio diferenţă de volum. Surse din cadrul „Apă-Canal Chişinău” consideră că implementarea tarifului individual, ce ar putea apărea conform Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, este o necesitate logică, deoarece operatorul îşi asumă deservirea reţelelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare în blocurile locative, iar acest tarif va include cheltuielile pentru întreţinerea lor. În prezent, consumatorii din blocurile locative multietajate plătesc pentru aceste servicii gestionarului fondului locativ. Anghelina Taranvia | www.noi.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.