11
03 2015
1100

Tema țintă a revistei “Monitorul Fiscal FISC.md” din luna martie este declararea impozitului pe venit

Numărul din luna martie al revistei “Monitorul Fiscal FISC.md” este dedicat Declarației privind impozitul pe venit, ultima zi de prezentare a căreia este 25 martie pentru toate categoriile de contribuabili. Articolele centrale ale numărului dat Declararea veniturilor persoanelor fizice şi juridice: norme generale şi particularităţi ale anului 2014 al autorilor Veronica Vragaleva și Olga Golban și Unele particularități de prezentare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08) pentru perioada fiscală 2014 al autorului Marina Cravcenco au fost publicate pe pagina noastră web odată cu remiterea machetei versiunii tipărite a ediției noastre din luna martie la tipografie. Ne-am propus să oferim cititorilor noștri informația oficială, astfel, ca ei să reușească să o aplice la completarea declarațiilor. Un alt subiect stringent al lunii martie este prezentarea bilanțului contabil. În anul curent acuitatea sa deosebită se datorează trecerii obligatorii la noile SNC și noul Plan general de conturi contabile. Tematicii date sunt consacrate materialele autorilor noștri Valentina Panuș și Natalia Zlatina Repere aplicative privind tranziţia la noile reglementări contabile (rubrica Noile SNC) și Ludmila LapițcaiaPrivind aspectele practice ale trecerii la noile SNC (rubrica Contabilitate practică). Ludmila Scacunova continuă în acest numărul tema Evidența contabilă a cheltuielilor de producție și calcularea costului producției și a serviciilor în conformitate cu noile SNC (rubrica Noile SNC). În rubrica Întrebări-Răspunsuri vă propunem atenției Dvs. materialele care reflectă poziția oficială a SFS privind aplicarea normelor legislative, ce reglementează impozitul pe venit, T.V.A. și accize: autor Maia Cațel - Despre reținerea impozitului pe venit la sursa de plată din plățile achitate în folosul nerezidentului; Cu privire la consecințele fiscale în cazul lichidării întreprinderii cu datorii la plățile salariale; Cu privire la reportarea de către succesorul de drept a pierderilor din anii precedenți, apărute la reorganizarea prin contopire a unor întreprinderi , Privind aplicarea art. 901 din CF; autor Alla Litovcenco - Cu privire la obligația achitării T.V.A. la comercializarea de către organul fiscal a bunurilor sechestrate ale contribuabilului; Cu privire la obligația de a prezenta declarația privind accizele la importul articolelor de giuvaiergerie din metale preţioase; Despre modalitatea de recuperare a accizelor achitate la procurarea materiei prime, utilizate la fabricarea distilatelor obţinute pe bază de vin; autor Andrei Nevreanschi - Consecințele privind T.V.A. la unele pierderi; Despre calcularea T.V.A. aferentă producției folosite în calitate de material; Privind achitarea T.V.A. la importul serviciilor de căutare a cumpărătorilor producției, publicitate și promovarea producției; Cu privire la scutire de T.V.A. pentru serviciile de alimentare cu apă a întovărășirii pomicole; Despre modalitatea completării a Declarației privind T.V.A., în cazul în care suma totală impozabilă cu T.V.A. la import diferă de valoarea din invoice; Cu privire la calcularea (restituirea) T.V.A. pentru lipsurile de marfă în cazul casării mărfurilor, T.V.A. aferentă cărora nu a fost trecută în cont. Liliana Agarcova abordează în materialul Norme fiscale pentru Codul Fiscal (rubrica Expert) noțiunea de persoane interdependente și tematica corelată a prețurilor de transfer. Agenții economici tranzacționînd (tranzacțiile încheiate între producători și distribuitorii producției care fac parte dintr-o rețea comercială sau tranzacțiile ce vizează prestarea serviciilor, încheiate de compania-mamă cu filialele sale) interacționează în mod inevitabil. Fiind determinate de trebuința cifrei de afaceri, aceste tranzacții pot totodată urmări și scopul de minimizare a impozitelor. Totuși, scopul dat poate să lipsească, cu toate acestea prețurile se consideră a fi de transfer și deci trebuie să atragă atenția autorităților fiscale, consideră autorul. În legislațiile fiscale ale unor țări au apărut formulări, inclusiv după revizuirea CF, ce obligă autoritățile fiscale să verifice nivelul prețurilor practicate în cadrul controlului efectuat la acei contribuabili la care, ca urmare lucrului analitic efectuat, a fost stabilită interdependența. Actualul Titlu V "Administrarea Fiscală" din Codul Fiscal nu stipulează nimic despre prețuri de transfer și nu acordă autorităților fiscale dreptul de a exercita control asupra prețurilor. Expertul nostru recomandă ca această situație să fie remediată. Totodată, citiți în ediția din luna martie a revistei "Monitorul Fiscal FISC.md": Privind particularitățile achitării și evidenței obligațiilor fiscale în anul 2015 – în rubrica Documente și comentarii; Maia Tverdohleb: Controlul fiscal – procedura legală (în rubrica Practica fiscală); Mihail Garmandir și Irina Cebaniuc: Tranzacția în cadrul procedurii de insolvabilitate (în rubrica Consultații juridice); Lev Gorenștein: Privind conservarea mijloacelor fixe, modalitatea de deducere a cheltuielilor legate de întreținerea acestora și trecerii în cont a T.V.A. aferente cheltuielilor date (în rubrica Microfon) și altele. Rugăm cititorii noștri să rețină că, opinia autorilor materialelor din rubricile neoficiale ale revistei noastre poate să nu coincidă cu poziția oficială a SFS. Reamintim că, rubricile oficiale sunt 4 la număr și includ: Documente și comentarii, Întrebări-Răspunsuri, Practica fiscală și Consultații juridice. Informația privind abonarea pe anul 2015

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.