17
04 2019
1306

Termenul-limită de dezvăluire a informației de către societățile pe acțiuni este 30 aprilie

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) sesizează persoanele cu funcții de răspundere ale Societăților pe acțiuni asupra necesității dezvăluirii informaţiei, în vederea conformării societăților prevederilor legislației în vigoare. Atragem atenția societăților asupra punerii în aplicare, începând cu 1 martie 2019, a Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare (Regulamentul), aprobat în redacție nouă prin Hotărârea CNPF nr.7/1 din 18.02.2019. Termenul-limită de dezvăluire a raportului este 30 aprilie 2019. Cu referință la principalele amendamente operate CNPF notifică suplimentarea Regulamentului cu noțiunile ”rapoarte periodice” și ”rapoarte/informații de ordin continuu” cu scopul facilitării înțelegerii complexe a procesului de dezvăluire a informației de către persoanele vizate. Totodată, denumirea anexelor și a formularelor Regulamentului s-au modificat, fiind ajustate la textul documentului, pentru o mai bună înțelegere a aspectului de aplicare ale acestora, în funcție de tipologia emitenților și perioadei de raportare. Totodată, prevederile art.118, 119 și 121 din Legea nr.171/2012 și, respectiv, ale Regulamentului stabilesc obligativitatea entităților de interes public să dezvăluie informația prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației, în modul stabilit de Regulamentul cu privire la mecanismul oficial de stocare a informaţiilor, (aprobat prin Hotărârea CNPF nr.22/8 din 29.04.2015) și în formă electronică pe pagina web pagina web oficială a entității.

via | www.cnpf.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.