13
10 2017
678

Termenul proiectului de reabilitare a rețelelor de transport electric se extinde

Guvernul a aprobat inițierea negocierilor și semnarea Addendumului nr.1 la Acordul de finanțare dintre executivul de la Chișinău și Uniunea Europeană cu privire la reabilitarea rețelelor de transport electric ale ÎS „Moldelectrica”, semnat la 17 decembrie 2012 la Chișinău. Prin acest acord UE, reprezentată de către Comisia Europeană, se angajează prin Fondul de Investiți pentru Vecinătate să finanțeze proiectul de reabilitare a rețelelor de transport electric ale ÎS Moldelectrica cu 8 mil. euro, sub formă de grant. Addendumul concretizează unele aspecte prevăzute în acord, majorând și termenul de realizare a proiectului de la 54 la 66 de luni. Grantul oferit de UE a fost divizat în două părți: 6 mil. euro pentru lucrările din proiect și 2 mil. euro – asistență tehnică. Întreprinderii Moldelectrică i-a fost oferită prima tranșă de 3 mil. euro. O condiție pentru acordarea celei de-a doua tranșe a fost realizarea în proporție de 80 la sută a lucrărilor prevăzute pentru prima tranșă. Aceste lucrări au fost îndeplinite de companie în proporție de 30 la sută. Astfel, că cea de-a doua tranșă a grantului nu a fost încă acordată de către Comisia Europeană.

via | ipn.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.