30
09 2014
1794

Termenul de lichidare a băncilor, în proces de insolvabilitate, ar putea fi extins pînă la 5 ani

Termenul de lichidare a băncilor, în proces de insolvabilitate, va fi extins de la 3 la 5 ani – modificări și completări în acest sens în Legea cu privire la instituțiile financiare a aprobat marți cabinetul de miniștri. Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei Dorin Drăguțanu a explicat necesitatea de extindere prin specificul lichidării unei bănci. Lichidatorii băncilor numiți de BNM se confruntă cu diverse probleme. Acestea țin de evaluarea și comercializarea activelor, inclusiv a creanțelor, soluționarea litigiilor în instanțele de judecată, recuperarea datoriilor din contul debitorilor, aflați și ei în proces de insolvabilitate, și alte probleme. BNM a Moldovei are dreptul să prelungească termenul de 3 ani cu cel mult 1 an, în baza demersului lichidatorului, dar această prelungire s-a dovedit a fi nesatisfăcătoare. Tot luînd în considerație particularitățile de lichidarea băncilor (prin procedura extrajudiciară de lichidare silită prin numirea de către BNM a lichidatorului, cu atribuții depline de gestiune asupra activelor băncii), a fost aprobată o modificare și completare în Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali, care se refer la radierea din Registrul de Stat al băncilor. Acestea vor fi radiate nu benevol la inițiativa fondatorilor sau prin decizia instanței de judecată, precum se întîmplă în cazul altor întreprinderi, dar în baza următoarelor documente: cererea de radiere, depusă de lichidatorul băncii, hotărîrea Băncii Naționale a Moldovei cu privire la lichidarea la aprobarea dării de seamă privind lichidarea băncii și bilanțului de lichidare a acesteia. Implementarea modificărilor și completărilor, aprobate de guvern, nu vor necesita costuri suplimentare, deoarece lichidatorii băncilor sunt colaboratori ai BNM și sunt salarizați din bugetul acestei instituții. În proces de lichidare se află 8 bănci, cărora BNM le-a retras licența de activitate: BCA ”Bancosind”, ”BIID MB” SA, BCIA ”VIAS”, BC ”Basarabia”, Banca ”Guineea”, BCA ”Întreprinzbancă”, BCI ”Oguzbank” și BC ”Investprivatbank”. La situația din 31 iulie 2014, obligațiile băncilor în proces de lichidare, la care termenul de lichidare expiră la 17 decembrie 2014, au înregistrat o valoare de 932,8 mil. lei, din care depozitele persoanelor fizice 5,87 mil. lei, depozitele persoanelor juridice 350, 23 mil. lei, precum și datoriile față de alți creditori 576,7 mil. lei, datoria față de Ministerul Finanțelor constituind 369,5 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.