29
09 2015
1400

Terminologia în domeniul performanței energetice a clădirilor, armonizată la standardele europene

Peste 200 de noțiuni, care se referă la performanța energetică a clădirilor au fost introduse și detaliate în Codul practic în construcție, proiectul căruia este expus pentru consultări publice. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, care a elaborat documentul, consideră că aplicarea noțiunilor prezentate, armonizate la standardele europene, va facilita comunicarea experților naționali cu cei internaționali, va stimula implementarea diverselor proiecte de asistență tehnică, la atragerea investițiilor în domeniu. Legea privind performanța energetică a clădirilor a fost adoptată la 11 iulie 2014. Aceasta a creat condiții pentru lansarea unor noi instrumente pentru reducerea consumului de energie în clădiri. Clădirilor din Republica Moldova le revin circa 45% din totalul consumului final de energie pe țară. Sectorul construcţiilor are cel mai mare potenţial de reducere a consumului de energie şi, estimativ, poate contribui la realizarea unei economii de energie cuprinse între 10 şi 12% din ţinta naţională de 20% către anul 2020. O mare parte din clădirile existente au vechimea cuprinsă între 20-60 ani, caracteristicile termice ale cărora sunt scăzute. Aproximativ 56% din clădiri au fost construite înainte de anul 1975, iar 2% - după anul 2006, cînd a fost aprobat normativul în construcţii privind protecţia termică a clădirilor. Problema sporirii eficienței energetice a clădirilor este cu atît mai actuală, cu cît prețurile la energie în ultimii ani sunt în creștere. Aceasta se reflectă negativ asupra calităţii vieţii populaţiei Republicii Moldova, deoarece în sectorul rezidenţial, ponderea cheltuielilor pentru energia termică, de exemplu, atinge între 20% şi uneori, în sezonul de încălzire – 50% din veniturile lunare per gospodărie. Îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor reprezintă o prioritate a politicilor publice din Republica Moldova. Necesitatea dezvoltării cadrului normativ în acest domeniu este stabilită în principalele documente de politici naționale, inclusiv în Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030, aprobată în 2013. Prevederile Legii privind performanța energetică a clădirilor urmează a fi puse în aplicare printr-un număr mare de acte normative metodologice, tehnice. Elaborarea Codului practic în construcții cu detalierea celor peste 200 de noțiuni se înscrie în acest context și va permite uniformizarea terminologiei în domeniul performanței energetice a clădirilor, va grăbi elaborarea altor acte normative în acest sens. Utilizarea uniformă și corectă a noțiunilor mai este necesară pentru instruirea specialiștilor în domeniul performanței energetice a clădirilor. De asemenea, pentru elaborarea sistemelor informatice privind performanța energetică a clădirilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.