08
10 2019
1871

Tipuri de expertiză a mărfurilor în suportul afacerilor

Tot mai mulți agenți economici se adresează la Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) pentru servicii de expertiză a mărfurilor. De la începutul anului 2019, circa 2000 de companii au apelat la experții celor 10 filiale ale CCI a RM pentru a obține documente necesare pentru comerțul intern, operațiuni de import/ export sau pentru soluționarea altor situații ce necesită concluzia unui expert profesionist și independent. Agenții economici și persoanele fizice pot beneficia de susținerea Sistemului “Expertul Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova”, care îi ajută pe antreprenori să-şi reducă riscurile în afaceri, să se conformeze cerințelor cadrului normativ și angajamentelor contractuale. Expertiza calității mărfurilor – confirmarea calității mărfurilor este factorul-cheie pentru orice tranzacție, contract comercial, dar și pentru consumatori. CCI a RM determină starea de facto a mărfurilor la etapa expedierii/ recepționării, încărcării/ descărcării, depozitării sau transportării acestora, dar și în alte condiții solicitate de persoane interesate. Expertiza calității poate fi aplicată oricăror categorii de mărfuri agricole, industriale, utilaj, echipament, produse în vrac sau ambalate. • Expertiza cantității mărfurilor. În baza raportului de expertiză a CCI a RM, părțile contractului de comerț național sau internațional pot obține date concrete și obiective privind cantitatea și greutatea bunurilor de facto la momentul expedierii, recepționării sau comercializării. Prezența expertului CCI a RM la etapa de expediție sau recepționare ajută la îndeplinirea corectă a obligațiunilor de către partenerii comerciali. • Expertiza în scopuri vamale – importatorii, exportatorii, transportatorii, brokerii vamali și alți participanți la procedura de vămuire pot beneficia de asistența experților independenți din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a RM pentru a asigura respectarea legislației vamale și fiscale, a condițiilor contractului comercial internațional precum și pentru a minimaliza riscurile aferente tranzacției de import/export. • Determinarea stării tehnice de facto a utilajelor și mijloacelor de transport. Camera prestează servicii de expertiză de determinare a stării tehnice de facto a utilajelor tehnologice, agregatelor, sistemelor tehnice (complexe), aparaturii, dispozitivelor, subansamblurilor şi părţilor componente ale acestora, biroticii, tuturor tipurilor de mijloace de transport atât persoanelor juridice, cât și celor fizice. Asemenea expertize sunt solicitate în următoarele cazuri: 1. în timpul apariției neclarităților privind starea tehnică la import/export a utilajelor și mijloacelor de transport; 2. pentru casarea și scoaterea de la evidență a mijloacelor fixe; 3. constatarea defectelor în urma accidentelor. Raportul de expertiză eliberat de CCI este documentul oficial, care reflectă opinia independentă și obiectivă a expertului și este recunoscut de către alte instituții publice și private. Serviciile CCI a RM sunt accesibile în toate regiunile țării, prin intermediul celor 10 filiale ale Camerei și sunt oferite de către 100 de experți care dispun de calificări profesionale și experiență în domeniu. Pentru mai multe informații, accesați pagina web - www.expertiza.chamber.md, ne puteți contacta la numărul de tel.: 022 23 84 32 sau pe adresa de e-mail: expertiza@chamber.md.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.