Știri

Topul sectoarelor economice din Moldova, prioritare din punct de vedere concurențial

Au fost identificate ramurile economiei noastre la care trebuie atrasă atenție și spre care trebuiesc îndreptate eforturile pentru ameliorarea mediului concurențial. Vezi care sunt acestea. Lista sectoarelor economice și clasificarea acestora după prioritate privind oportunitatea îmbunătățirii mediului concurențial a fost stabilită în cadrul unui proiect al Băncii Mondiale cu tematica „Ameliorarea competitivităţii”. În cadrul proiectului, în perioada 1 iulie - 30 septembrie 2014, în Republica Moldova a fost organizat un studiu de către o companie română în comun cu Consiliul Concurenței cu tema „Analiza sectoarelor economice pentru a identifica obstacole majore privind concurenţa”. „Principalul obiectiv al Consultantului a fost acela de a prioritiza sectoarele și/sau piețele economiei Republicii Moldova în care sunt prezente obstacole majore în calea concurenței și unde eforturile de a elimina practicile anti-concurențiale ar putea avea un impact potențial semnificativ asupra condițiilor de concurență în aceste sectoare și/sau piețe și asupra economiei globale a Republicii Moldova.”, transmite Consiliul Concurenței. În stabilirea listei domeniilor economiei naționale importante din punct de vedere concurențial au fost utilizați șapte indicatori: 1. profitabilitatea sectoarelor în cauză; 2. nivelul veniturilor realizate raportate la nivelul veniturilor totale din economie; 3. numărul de întreprinderi active în sectoarele economiei naţionale; 4. dinamica/evoluţia numărului de întreprinderi în sectoarele economice din Republica Moldova în ultimul an calendaristic; 5. valoarea medie a activelor imobilizate în fiecare sector economic; 6. ponderea cheltuielilor de marketing în total cheltuieli; 7. gradul de reglementare al sectorului în cauză. În urma studiului, fiecare sector a fost apreciat cu un punctaj final, care a determinat lista sectoarelor prioritare, un nivel mai mare de 26 semnificând prezența riscurilor pentru concurență. Pe prima poziție sunt băncile și asigurările care au acumulat 39 de puncte. Acestea sunt urmate de producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă (34 puncte) și poșta și telecomunicațiile(32 puncte). Consiliul Concurenței este autoritatea publică ce asigură aplicarea şi respectarea legislaţiei din domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii în limitele stabilite de Legea Concurenţei Nr. 183 din 11.07.2012.

1560 vizualizări

Data publicării:

29 Noiembrie /2014 11:30

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

sectorul economic | concurența | studiu

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon