04
05 2021
819

Totul pentru (și despre) Asociațiile de Economii și Împrumut

Particularitățile activității Asociațiilor de Economii și Împrumut (AEÎ) determină sarcinile de bază ale contabilității acestora: perfectarea documentară și contabilizarea împrumuturilor acordate de către AEÎ membrilor asociației; calculul și contabilizarea dobânzilor; calculul și contabilizarea provizioanelor și a pierderilor la împrumuturile acordate și dobânzile aferente, clasificate în categoriile de risc, conform normelor de prudență financiară (NPF); evidența investițiilor efectuate de către AEÎ; contabilitatea numerarului în casieria AEÎ și la conturile curente ale acestora; controlul operativ asupra respectării termenelor de scadență a împrumuturilor acordate și dobânzilor calculate etc.
 

P.P. „Monitorul Fiscal FISC.md” de circa trei ani oferă administratorilor, contabililor, membrilor AEÎ suport în aplicarea prevederilor actelor legislative și normative în domeniu, dezvăluind subtilitățile de activitate în articole publicate.

 

Pentru ca să aplicați corect prevederile legislației  și să evitați eventualele erori, propunem să examinați următoarele articole:

 

Contabilitatea obligațiilor contingente, împrumuturilor acordate și a dobânzilor aferente

 

Contabilitatea provizioanelor pentru pierderi din împrumuturi acordate şi dobânzile aferente

 

 Contabilitatea activelor contingente şi a surselor atrase

 

Elaborarea politicilor contabile ale asociațiilor de economii și împrumut

 

Contabilitatea capitalului propriu în Asociațiile de economii şi împrumut

 

Particularitățile întocmirii situațiilor financiare și rapoartelor speciale în Asociațiile de economii și împrumut

 

Analiza financiară a activității Asociațiilor de economii și împrumut în baza indicatorilor PERLAS

 

Particularitățile contabilității tranzacțiilor efectuate de către AEÎ în calitate de agent de plată al unui prestator de servicii de plată nebancar.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.