29
12 2015
2432

Transferurile la bugetul asigurărilor sociale de stat în anul 2016

Potrivit prevederilor ordinului Ministerului Finanţelor nr. 180 din 12.10.2015 cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016, plăţile ce constituie încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat gestionate de Casa Naţională de Asigurări Sociale, în anul 2016 se vor transfera conform următoarelor date bancare: Beneficiar: Ministerul Finanţelor; Codul IBAN: conform Registrului codurilor IBAN; Codul fiscal: 1006601000037; Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat. În cazul transferurilor destinate bugetului asigurărilor sociale de stat pentru contul de plăţi a acestuia AAB(331701) pot fi generate mai multe coduri IBAN. În acest scop se vor utiliza coduri IBAN de tip „G" utilizat pentru veniturile generale: MD XX TR G AAB EEEEEE LLLL 0000 "MD" - codul Republicii Moldova (cod litere); "XX" - codul de control, care se formează conform Anexei nr. 4 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 157 din 1 august 2013 "Regulamentul cu privire la Transferul de credit" (cod numeric); "TR" - identificatorul băncii, „TR" pentru TREZMD2X (cod litere); "G" - cod ce descifrează tipul de structură a contului trezorerial incorporat în IBAN (cod litere); "AAB" - contul de plăţi (cod litere) al bugetului asigurărilor sociale de stat; "EEEEEE" - codul clasificaţiei economice (cod ECO) din anexa nr. 5 la ordinul Ministerului Finanţelor nr. 180 din 12.10.2015; "LLLL" - codul localităţii conform CUATM (cod numeric); "0000" - "zerouri" (4 semne). Plătitorii de contribuţii pot afla codul IBAN de încasări la bugetul asigurărilor sociale de stat pe pagina web al Ministerului Finanţelor www.mf.gov.md, prin selectarea codului clasificaţiei economice, raionului în care se află plătitorul şi a codului statistic al localităţii conform clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale (CUATM). Clienţii pot afla codurile IBAN pe paginile oficiale ale băncilor comerciale. Pentru a evita eventualele probleme de transfer de la 01.01.2016, se recomandă plătitorilor de contribuţii să contacteze banca la care se deservesc pentru a afla codul IBAN şi, respectiv, detalii privind trecerea la utilizarea codurilor IBAN. Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat este prezentat în tabelul ce urmează.
Codul economic
(de la 01 ianuarie 2016)
Denumirea clasificaţiei economice
12
121100Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii
virate de angajatori
121200Contribuţii individuale de asigurări
sociale de stat obligatorii
virate de angajatori pentru
persoanele asigurate
121310Contribuţii de asigurări sociale de
stat obligatorii,
virate de persoanele fizice
ce îşi desfăşoară activitate pe cont propriu
121320Contribuţii de asigurări sociale de
stat virate de persoanele fizice
care au încheiat contract individual
121330Contribuţii de asigurări sociale
de stat obligatorii
virate de titularii de
patentă de întreprinzător
121340Contribuţii de asigurări sociale
de stat obligatorii,
virate de persoanele fizice,
proprietarii de terenuri agricole
121410Majorarea de întîrziere (penalitatea)
calculată pentru neachitarea
în termen de către angajatori
a contribuţiilor de asigurări sociale
de stat obligatorii
121420Majorarea de întîrziere (penalitatea)
calculată pentru neachitarea
în termen a contribuţiilor individuale
de asigurări sociale de stat obligatorii
143150Amenzi şi sancţiuni
contravenţionale încasate în
bugetul asigurărilor sociale de stat
143430Amenzi aferente plăţilor la bugetul asigurărilor
sociale de stat
Pentru anul 2016 s-a adăugat codul economic de venituri „121310" la care se virează contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii în mărimea taxei fixe, virate de persoanele fizice ce îşi desfăşoară activitate pe cont propriu pentru asigurarea individuală (fondatorii de întreprinderi individuale, avocaţii, notarii, executorii judecătoreşti). La codul economic de venituri „121200" se virează contribuţii individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori pentru persoanele asigurate. Spre exemplu, în cazul în care un întreprinzător individual are persoane angajate, acesta urmează să achite taxa de fondator la codul economic „121310", contribuţiile individuale pentru persoanele angajate la codul clasificaţiei economice „121200" şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori la codul clasificaţiei economice „121100". Exemplu de completare a datelor ordinului de plată la compartimentul „Beneficiar" de plătitorul „XXXXXXXX SRL" din sect. Centru mun. Chişinău, care urmează să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajator - codul economic 121100: Beneficiar: Ministerul Finanţelor; Codul IBAN: MD83TRGAAB12110001300000; Codul fiscal: 1006601000037; Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat.


via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.