31
01 2017
1219

Un nou Plan de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a comerțului interior

Ministerul Economiei este în așteptarea propunerilor și sugestiilor pe marginea noului Plan de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a comerțului interior pe anii 2014- 2020. Cele 36 de acțiuni din primul Plan pe anii 2014 – 2016, precum s-a constatat au fost realizate în proporție de 80 la sută: 6 în totalitate, 2 parțial, iar 24 se află în proces de implementare. Totodată 17 acțiuni au un caracter permanent. Noul Plan de acțiuni pe anii 2017 – 2020 prevede finalizarea activităților începute, dar și mai multe acțiuni noi. Printre acțiunile noi se înscriu perfecționarea cadrului de reglementare a activității din comerț prin prisma exigențelor europene. În acest sens, urmează să fie revăzute cerințele privind protecția drepturilor consumatorilor, protecția muncii și mediului în cadrul activităților de comerț interior. Vor fi modificate regulile privind desfășurarea comerțului cu amănuntul, de funcționare a rețelei de comerț ambulant și de comerț în piețele din RM, precum și a celor privind prestarea serviciilor de alimentație publică. Se preconizează să fie actualizată Legea din 2010 cu privire la comerțul interior, sub aspectul genurilor de activitate, reglementate de legea nominalizată, Legea privind patenta de întreprinzător. Va fi elaborată Legea privind diminuarea risipei alimentare. Planul de acțiuni pe anii 2017 – 2020 va fi implementat în două etape. În prima etapă, anii 2017- 2018, vor fi definitivate acțiunile din primul Plan, iar în a doua etapă vor fi implementate acțiunile noi. Pe tot parcursul urmează să se depună eforturi pentru consolidarea capacităților Agenției pentru Protecția Consumatorilor, ANSA și altor instituții cu funcții de reglementare în comerț, alimentație publică și de prestare a serviciilor aferente comerțului interior (reparații, frizerii, turism). Obiectivele de bază ale noului Plan de acțiuni pe anii 2017- 2020 privind implementarea Strategiei de dezvoltare a comerțului interior țin de îmbunătățirea infrastructurii comerciale și de prestare a serviciilor aferente comerțului interior, reducerea dezechilibrelor existente, în acest sens, între orașele mai mari și alte localități, modernizarea modelelor de distribuție a mărfurilor și serviciilor, sporirea competitivității acestora pe piața internă. Șefa secției politici comerț interior a Ministerului Economiei Aliona Ursoi a relevat că în sens de modernizare a distribuirii mărfurilor și serviciilor, un pas important va fi implementarea ghișeului electronic, promovat prin modificările aprobate deja de guvern la Lega privind comerțului electronic. De asemenea, ea a precizat, că în curând vor fi adoptate de către Parlament acele îmbunătățiri propuse de Ministerul Economiei și aprobate de Guvern, ce prevăd substituirea autorizației pentru desfășurarea activității de comerț prin simpla notificare de către doritorii de a iniția o afacere în acest domeniu, a APL.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.