03
05 2018
580

Un pas spre dezvoltarea economică în regiuni

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) și Asociaţia Obştească “Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri” (CEDA) vor contribui la dezvoltarea în Soroca, Cahul și Chișinău a parteneriatelor între Administrațiile Publice Locale, Direcțiile de Învățământ, structurile teritoriale ale ANOFM/CGC, instituțiile ÎPT, angajatorii locali, ONG-urile relevante. CCI şi CEDA au semnat un Acord de Cooperare, care are drept scop ghidarea tinerilor în carieră, obținerea calificării într-un oarecare domeniu și integrarea acestora pe piața muncii. Potrivit actului semnat, CCI va oferi ghidare în carieră în cadrul Proiectului REVOCC II, componentă a Mecanismului coerent de ghidare în carieră stabilit la nivel regional / teritorial. Proiectul are drept obiectiv general dezvoltarea parteneriatelor pentru ghidarea în carieră și promovarea echității de gen la nivel regional și naţional. Echipa de proiect va sprijini și va organiza mese rotunde, dezbateri și forumuri anuale, menite să contribuie la conștientizarea necesităţii ghidării în carieră pentru dezvoltarea regiunii – tendințe actuale – probleme – posibile soluții – planuri de acțiune, contribuind la includerea aspectelor de ghidare în carieră în strategiile locale de dezvoltare socio-economică și distribuirea responsabilităților între părţile implicate. Conform semnatarilor, ca rezultat al activităților organizate în comun de CCI și CEDA va fi asigurat suportul informațional în completarea strategiilor de dezvoltare socio-economică la nivel regional.


via | chamber.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.