16
07 2014
1023

Uniunea Europeană va susţine Republica Moldova în gestionarea pieţei muncii

Aceasta prevede un proiect pentru punerea în aplicare a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană în domeniile ocupării forţei de muncă, incluziunii sociale şi migraţiei, care a fost aprobat astăzi, în cadrul şedinţei Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategică, prezidată de Prim-ministrul Iurie Leancă. Proiectul are un buget de cinci milioane de euro şi va fi realizat timp de patru ani. Proiectul îşi propune consolidarea capacităţilor instituţionale şi modernizarea autorităților publice responsabile de dezvoltarea pieţei muncii, promovarea politicilor și măsurilor eficiente de ocupare și incluziune socială şi dezvoltarea serviciilor moderne în acest sector, îmbunătăţirea dialogului social pe piața muncii, şi asigurarea impactului pozitiv al migrației pentru dezvoltarea ţării. Un alt obiectiv al proiectului vizează realizarea programelor de reintegrare socio-economică şi profesională a migranţilor moldoveni pe piaţa muncii din Republica Moldova, precum şi susţinerea lor prin informarea despre posibilitățile de reîntoarcere acasă. Până în prezent, Republica Moldova a realizat două proiecte în domeniu, în cadrul Parteneriatului de Mobilitate Republica Moldova - Uniunea Europeană. Primul proiect, finalizat în luna februarie 2012, a contribuit la îmbunătățirea capacităților instituționale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin crearea unui sistem de comunicare modern, lansarea softului „migrația forței de muncă" pentru monitorizarea fluxurilor de migranţi, precum şi informarea cetățenilor moldoveni despre canalele legale de migraţie și posibilitățile pieței muncii prin intermediul Centrului de Apel și Centrelor de Informare despre Piața Muncii. Cel de-al doilea proiect este în proces de realizare şi se axează pe continuarea și completarea acţiunilor proiectului menţionat. Ambele proiecte sunt puse în aplicare cu sprijinul Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă din Suedia.

via gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.