30
06 2015
967

Următorul număr al revistei ”Monitorul Fiscal FISC.md” va ieși de la tipar mîine, 1 iulie

În această zi, acum 25 de ani în urmă, în Moldova independentă a fost creat Serviciul Fiscal de Stat. Noi felicităm toți funcționarii fiscali cu această aniversare de sfert de secol și deschidem numărul din iulie cu interviul dedicat acestei zile cu șeful IFPS Ion Prisăcaru "Serviciul Fiscal de Stat va deveni cea mai prietenoasă instituție de stat." Așa a coincis că ediția din iulie constă, preponderent, din materialele rubricilor oficiale. Cu toate acestea, articolele care nu sunt incluse în versiunea de tipar a numarului din iulie, precum și traducerile materialelor rubricilor oficiale în a doua limbă (română sau rusă) vor fi publicate pe pagina noastră web www.monitorul.fisc.md, imediat după transpunerea pe site a versiunii tipărite. Noi am inclus în rubrica Documente și comentarii toate legile bugetului pe anul 2015: Legea bugetului de stat pe anul 2015, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015. Totodată, am publicat Comunicatul informativ privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin Legea Nr. 71 din 12.04.2015 și articolul elaborat de Direcția metodologie, evidență și statistică fiscală a IFPS, Cu privire la particularitățile evidenței fiscale în anul 2015 (ținînd cont de prevederile legilor Nr. 71 din 12.04.2015 și Nr. 73 din 12.04.2015). În rubrica Întrebări – Răspunsuri citiți materialele pregătite de autori: Galina Șpac, șeful Serviciului generalizarea practicii fiscale, IFPS – Cu privire la donație. Marina Cravcenco, inspector principal al Direcției impozite directe, IPFS - Despre documentele ce urmează notarul să elibereze persoanei fizice drept confirmare a cheltuielilor suportate de aceasta; Despre reînnoirea Cererii angajatului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu, pentru anul 2015; Сu privire la modul de corectare a eroarei admise în Darea de seamă (forma IRV 14). anterior prezentată. Tot Marina Cravcenco, împreună cu coautorul Olga Golban, șeful secției impozitare internațională, IFPS au pregătit răspunsul la întrebarea Cu privire la impozitarea plăților sub formă de dobîndă, achitate de către agentul economic rezident al Republicii Moldova în folosul persoanei juridice rezidente a Federației Ruse. Maia Cațel, șeful serviciului corespundența cu contribuabilii, IFPS propune răspunsuri la întrebările Cu privire la deducerea cheltuielilor suportate de către un agent economic rezident, în legătură cu delegarea nerezidenților și obligațiile întreprinderii-nerezident la impozitul pe venit; Cu privire la eliberarea foii de parcurs în cazul utilizării de către un agent economic a autoturismelor personale în scopuri de serviciu în baza unui contract de comodat; Despre deducerea datoriei nerambursate în cazul în care beneficiarul creditului - per¬soana fizică a decedat şi nu există persoane obligate prin lege să onoreze obligațiile acesteia; Cu privire la declararea venitului aferent dividendelor, obținut de către persoana fizică – rezident – cetățean străin de la agenți eco¬nomici nerezidenți, Сu privire la impozitarea sumei anulate a datoriei salariatului față de patron ș.a. Tot în această rubrică inspectorul principal al Serviciului corespondența cu contruabilii, IFPS, Daniela Gulea, abordează în articolele sale întrebări Despre diferența de curs valutar și diferența de sumă și Despre deducerea cheltuielilor în scopuri fiscale. Andrei Nevreanschi – inspector principal al Serviciului corespondența cu contribuabilii, IFPS a inclus in selecția sa tematică întrebări Privind calcularea T.V.A. în cazul casării producției de fiticultură; Cu privire la drepturile și responsabilitatea aferente obligațiilor ce revin succesorului entității reorganizate – subiect al impunerii cu T.V.A.; Privind baza de impozitare cu T.V.A. la materialele utilizate ale clientului; Privind trecerea în cont a T.V.A. la importul de piese pentru prestarea serviciilor de reparație; Cu privire la obligația T.V.A. aferentă mijloacelor bănești primite în baza deciziei instanței de judecată în calitate de compensație pentru daune; Cu privire la eliberarea facturii fiscale pentru suma penalității aferente achitării tardive a serviciilor prestate; Cu privire la impozitarea transmiterii fondatorului activului material în contul cotei părți în capitalul statutar; Privind confirmarea dreptului la trecere în cont în baza facturii fiscale, neînregistrate de vînzător în Registrul general electronic al factrilor fiscale; Privind cota T.V.A. la ouă de pasăre (în lumina modificării prevederilor art. 96, alin. 5, lit. b) din Codul fiscal, în redacția Legii Nr. 71 din 12.04.2015) ș.a. În rubrica Practica fiscală citiți materialele Privind certificatele de rezidență, și despre Transmiterea obligației privind achitarea impozitului pe venit ale autorilor Veronica Vragaleva, șeful Direcției metodologia impozitelor directe și impozitare internațională, IFPS și Olga Golban; Aspecte metodologice privind executarea silită a obligațiilor calculate de către Inspecția de Stat în Construcții (Oleg Lupașco, șef adjunct al Secției managementul arieratelor și insolvabilității, IFPS), Despre restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător al autorilor Veronica Vragaleva și Marina Cravcenco. Economistul Liliana Agarcova abordează pe paginile ediției din iulie a revistei „Monitorul Fiscal FISC.md” Perspectivele de implementare a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și țările membre – pe de o parte, și Republica Moldova – pe de altă parte în domeniul impozitării (rubrica Expert), contabilul șef al SRL “ST- COMP” Lev GorenșteinPrivind componența și modul de deducere a cheltuielilor de judecată suportate de agenții economici pe cale extrajudiciară și în instanța de judecată (rubrica Microfon). Numărul din iulie se încheie cu rubrica SNC Noi, în care publicăm artcolele autorilor Valentina Panuș, doctor în economie, contabil certificat CIPA și Natalia Zlatina, doctor în economie, profesor la Academia de Studii Economice a Moldovei – Cu privire la deprecierea activelor, în conformitate cu noile standarde de contabilitate, precum și continuarea articolului profesorului Universității de Stat a Moldovei și ACAP Liudmila ScacunovaEvidența contabilă a cheltuielilor de producție și calcularea costului producției și a serviciilor în conformitate cu noile SNC. Reamintim, că pînă la 31 august puteți perfecta abonamentul anual la versiunea electronică a revistei “Monitorul Fiscal FISC.md” la un preț special

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.