23
09 2016
589

Utilizarea în alte scopuri a resurselor alocate în cadrul proiectelor finanțate de donatorii externi va fi interzisă prin lege

Resursele alocate în cadrul proiectelor finanțate din surse externe nu vor putea fi utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute în acordurile încheiate între autoritățile (instituțiile) bugetare și donatorii de mijloace financiare. O completare în acest sens este propusă de către Ministerul Finanțelor în Legea privind finanțelor publice și responsabilitatea bugetară.

Precum menționează MF, cadrul legal în vigoare nu conține prevederi exprese privind utilizarea mijloacelor financiare aferent proiectelor finanțate din surse externe. Deși, utilizarea mijloacelor financiare alocate în cadrul proiectelor este convenită de donatori cu instituțiile care implementează proiectele respective.

Probleme, însă, există. Chiar Ministerul Finanțelor a semnalat de mai multe ori, că are loc alocarea întîrziată a tranșelor în unele proiecte din cauza că nu au fot efectuate activitățile preconizate în termenii stabiliți, sunt cazuri cînd tranșele nu se alocă tot din același motiv, se atestă valorificarea insuficientă a resurselor alocate.

Premierul Pavel Filip a solicitat recent să fie efectuată și prezentată o analiză detaliată a asistenței alocate Moldovei în cadrul proiectelor finanțate din surse externe, dar și a asistenței externe în ansamblu, de care a beneficiat Moldova.

În anul 2015, potrivit unui raport al Cancelariei de Stat, partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova au raportat debursări de aproximativ 331,6 mil. euro. Pe parcursul perioadei de raportare s-au inițiat peste 100 de proiecte noi.

Raportul precizează că în atragerea asistenţei externe Guvernul a acordat preferinţă asistenţei tehnice şi financiare nerambursabile.

Totodată, se menționează că valoarea asistenței externe în 2015 a scăzut cu 26,7% faţă de 2014, cauza de bază fiind suspendarea finanţării programelor de suport bugetar din partea UE şi Băncii Mondiale.

Cel mai mare partener de dezvoltare a Republicii Moldova în 2015 a fost Statele Unite ale Americii, acesta fiind ultimul an de implementare al Programului de țară Compact, prevăzut pentru perioada 2010-2015. Alți parteneri de dezvoltare semnificativi sunt Uniunea Europeană și Banca Mondială.

Aprobarea în octombrie a noului program negociat cu FMI este mult așteptată la Chișinău, aceasta ar însemna preluarea finanțării din parte donatorilor, inclusiv implementarea unor noi proiecte de dezvoltare de care Moldova are nevoie pentru modernizarea economiei și a țării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.