21
02 2019
574

Utilizarea sistemelor informaționale administrate de CTIF: peste 4,3 mii de persoane instruite

În anul 2018, Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) a organizat și a desfășurat 298 cursuri de instruire cu diferite tematici, la care au participat 4 315 persoane care utilizează sau doresc să utilizeze sistemele informaționale automatizate (SIA) administrate de CTIF în domeniile finanțelor publice, fiscal, vamal și achizițiilor publice. Majoritatea cursurilor au fost ghidate de formatorii Centrului de instruire din cadrul CTIF, celelalte – de formatori din cadrul Ministerului Finanțelor și instituțiilor subordonate acestuia. Cele mai multe instruiri - 215 – au fost dedicate utilizării noului SIA „Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender)” și au întrunit circa 3,9 mii de specialiști din cadrul autorităților și instituțiilor bugetare din țară. 145 de instruiri au fost desfășurate în orașele și raioanele republicii, iar 70 – în mun. Chișinău. CTIF a mai organizat 38 cursuri de instruire privind utilizarea SIA ale Serviciului Fiscal de Stat (SFS) la care au participat funcționari fiscali din subdiviziunile SFS și 29 cursuri dedicate utilizării serviciilor fiscale electronice la care au fost instruiți 224 contribuabili. În materie de finanțe publice, CTIF a organizat 10 cursuri de instruire privind utilizarea Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C (SIIECAP) și un atelier de lucru pentru utilizatorii Sistemului Informațional de Management al Finanțelor Publice, aceste instruiri întrunind, în total, circa 200 de specialiști în domeniul finanțelor publice. Totodată, formatorii CTIF au participat la elaborarea și mediatizarea a patru ghiduri video, trei dintre care vizează utilizarea serviciilor fiscale electronice și al patrulea – calcularea salariilor angajaților din sectorul bugetar începând cu 1 decembrie 2018. În aceeași perioadă, CTIF a desfășurat patru cursuri de instruire primară a declarantului vamal, cu o durată de cinci săptămâni fiecare, care au fost absolvite de 58 de doritori de a îmbrățișa profesia de specialist în domeniul vămuirii. Mai multe informații despre tematicile, durata și orarul instruirilor organizate de CTIF pot fi găsite pe pagina web oficială a CTIF www.ctif.gov.md sau accesândlink-ul. Potrivit statutului CTIF, instituția are misiunea de a acorda suport instituțional în procesul de dezvoltare a capacităților profesionale ale specialiștilor ce activează în domeniile: finanțe publice, fiscal, vamal și achiziții publice. Pentru a participa la cursuri, persoanele interesate urmează să se înscrie în prealabil la tel: 022 822 032, 068669942 sau prin poșta electronică la adresa: instruire@ctif.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.