21
07 2016
1195

Va fi creat Consiliul Consultativ pentru IMM-uri

Un proiect de lege ce prevede crearea unui organ consultativ pentru susținerea întreprinderilor mici şi mijlocii a fost votat astăzi în ședința plenară. Legea presupune crearea Consiliului Consultativ pentru IMM-uri, sarcina căruia va consta în analiza competitivității sectorului, dezvoltării competențelor și spiritului antreprenorial și înaintării recomandărilor pentru îmbunătățirea mediului de afaceri. Crearea Consiliului corespunde practicilor țărilor UE și va duce la atragerea participativă a sectorului privat și asociativ în procesul de perfecționare a cadrului legislativ și normativ al IMM-uri. Consiliul va asigura o platformă de dialog între IMM-uri și autoritățile publice. De asemenea, crearea Consiliului va facilita pregătirea IMM-urilor pentru a face față eventualelor provocări de competitivitate ca urmare a stabilirii zonei de comerț liber cu UE. Proiectul de lege mai conține și prevederi referitoare la controlul de stat al întreprinderilor mici și mijlocii, care stipulează că, pe parcursul a 3 ani de la înființarea întreprinderilor respective, Consiliul va avea doar caracter consultativ și nu se va solda cu sancțiuni, cu excepția cazurilor de constatare a infracțiunilor. Totodată, proiectul conține prevederi vizând stimularea activității de cercetare și inovare, formare profesională, educație antreprenorială, servicii de informare pentru întreprinzători, ceea ce va ajuta la sporirea activității întreprinzătorilor. Pentru lectura a doua proiectul de lege a fost completat cu câteva modificări, una dintre care prevede identificarea mecanismului de stimulare a înființării și stimulării întreprinderilor micro de către întreprinzătorii tineri care desfășoară pentru prima dată activitatea economică prin intermediul unei societăți cu răspundere limitată, prin intermediul unui program de asistență financiară nerambursabilă și suport financiar, logistic și consultativ pe perioada de 3 ani de la data înregistrării, a menționat Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Ștefan Creangă. În Republica Moldova sectorul IMM-urilor constituie în prezent 97,4 din numărul total de întreprinderi. Numărul persoanelor care activează în cadrul acestor întreprinderi constituie 56,2% din numărul total de angajați. Proiectul legii a fost propus de Ministerul Economiei și operează un șir de modificări la Legea cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.