27
06 2015
1042

Va fi creat un fond de garantare a depunerilor în AEÎ

Un proiect de lege care va îmbunătăți în continuare activitatea asociațiilor de economii și împrumut (AEÎ) propune Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). Potrivit Aureliei Doina, membru al Consiliului de administrare a CNPF, proiectul de lege prevede crearea unui instrument de garantare a depunerilor de economii în AEÎ. Suma depunerilor acumulate în sistemul AEÎ se cifrează la peste 200mln lei. Prin acest instrument de garantare, în caz de insolvabilitate a unei asociații de economii și împrumut va fi posibil de restituit persoanelor, care au depus mijloace bănești în AEÎ până la 15 mii lei - a precizat ea. Totodată, se preconizează extinderea spectrului de servicii financiare, pe care le prestează populației AEÎ. Experiența internațională demonstrează că entitățile similare AEÎ pot oferi diverse servicii financiare populației - de schimb valutar, de transfer de mijloace bănești, servicii de achitare a unor plăți comunale, în unele țări numărul de servicii financiare oferite atinge cifra de 20. AEÎ activează în mediul rural și prestarea acestor servicii ar fi beneficăpentru oamenii din comunele și satele RM - a relevat ea. Aurelia Doina a mai spus că la finele trimestrului 1 al anului curent în mediu rural activau 300 de asociații de economii și împrumut. Numărul depunătorilor atingea cifra de 125mii, iar portofoliul de credite 449 mln lei Valoarea medie pentru un beneficiar de împrumut constituia 12 mii lei, o creștere de circa peste 15 la sută față de perioada respectivă a anului trecut. Rata împrumuturilor, care se clasifică dubioase sau compromise este între 4-5% Analiza indicatorilor de activitate din ultimii ani denotă o tendinţă de creştere a sistemului AEÎ atât în ce privește numărul lor, cât și calitatea activității. Depunerea medie s-a majorat în 2014 cu 30 la sută. Numărul depunătorilor a atins în anul trecut cifra de 5400, iar numărul beneficiarilor de împrumuturi - de 37mii de persoane. Valoarea depunerilor s-a majorat în anul precedent cu peste 22 la sută, iar suma împrumuturilor acordate de asociaţiile de economii şi împrumut s-a mărit cu peste 23 la sută. Totuși cererea la împrumuturile acordate de AEÎ este mult mai mare decât posibilitățile. În acest sens o soluție ar fi identificarea unor donatori externi, care ar dori să investească în acest sector al pieței financiare. În acest caz s-ar diminua și costurile împrumuturilor , oferite de AEÎ, iarrata dobânzii la aceste împrumuturi, care în prezent oscilează între 17-23% ar fi mai mică - a mai adăugat Aurelia Doina.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.