06
10 2016
647

Vama vine în susţinerea ZEL-urilor prin simplificarea procedurilor

Serviciul Vamal întreprinde toate măsurile necesare pentru crearea unui mediu favorabil pentru rezidenții Zonelor Economice Libere (ZEL), activitatea cărora contribuie semnificativ la accelerarea dezvoltării social-economice regionale, cât și naționale per ansamblu. Această susținere poate fi realizată doar prin simplificarea procedurilor vamale aferente și aplicarea celor mai inovatoare instrumente de administrare vamală, - a declarat Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie în cadrul întrevederii convocate de către acesta cu administratorii Zonelor Economice Libere. În cadrul discuțiilor a fost evocată necesitatea ajustării cadrului legislativ care reglementează activitatea ZEL, astfel încât să fie asigurate premisele unei bune funcționări a entităților respective și creării de condiții favorabile pentru rezidenții acestor zone. La acest capitol, reprezentanții ZEL și-au exprimat aprecierea pentru simplificările introduse recent printr-un ordin al Serviciului Vamal, care presupun exonerarea de obligativitatea depunerii unei garanții bancare pentru operațiunile de tranzit al mărfurilor, transportate între ZEL (inclusiv din ZEL către PIL Giurgiulești și invers). Potrivit prevederilor menționate în ordinul semnat la data de 3 august a.c., supravegherea vamală a mărfurilor respective poate fi realizată doar prin completarea Borderoului de Transport. Totodată, a fost discutată posibilitatea excluderii obligației de prezentare trimestrială a rapoartelor de evidenţă a fluxului de materiale, mărfuri şi produse finite sau furnizarea acestora doar în cazul solicitării de către organul vamal sau în cazul inițierii auditului post-vămuire. Un alt subiect de pe agenda reuniunii l-a constituit facilitățile prevăzute de statutul de Agent Economic Autorizat. Actualmente, în cadrul ZEL sunt trei agenți economici care dețin certificate AEO, aceștia beneficiind de reducerea numărului de controale, trecerea simplificată a frontierei de stat și prioritate în perfectarea actelor vamale. Vitalie Vrabie și-a exprimat convingerea că aplicarea respectivelor simplificări va promova competitivitatea comercială și, în consecință, va atrage noi proiecte investiționale, creându-se astfel și noi locuri de muncă.

via | customs.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.