04
09 2015
887

Vămuirea - de la ore - la minute

Durata staționării în vamă, inclusiv vămuirea mărfurilor a s-a redus esențial – a menționat într-un interviu Corneliu Croitoru, șeful direcției organizarea controlului vamal, Serviciul Vamal al RM.

Astfel, dacă în 2009 perfectarea declarației pe culoarul verde într-un post vamal intern constituia în medie o oră și 40 minute, prin simplificarea și automatizarea procedurilor vamale astăzi agentul economic poate să-și ridice declarația vamală cu ștampila liber de vamă în 20 minute.

Croitoru a afirmat că timpul când vama verifica toate mijloacele de transport a fost depășit ireversibil. În prezent verificările se efectuează selectiv, în baza analizei de risc. Astfel, ponderea controlului vamal fizic (numit culoarul roșu de control vamal) s-a redus la operațiunile de import de la50% în 2009 la 14% în 2015 Iar de la începutul anului curent, rezultate bune se înregistrează și la operațiunile de export, fiind repartizate pentru control fizic doar 2% din total.

Pe parcursul ultimilor ani au fost implementate noi mecanisme de facilitare a traficului transfrontalier și acordate un șir de beneficii agenților economici de încredere, care, prin activitățile lor, nu comit încălcări ale legislației — a specificat el.

Serviciul Vamal lucrează în permanență asupra eficientizării sistemului de administrare vamală în concordanță cu prevederile Acordului de Asociere RM-UE, implementării noilor tehnologii și sporirii calității serviciilor prestate călătorilor și agenților economici, antrenați în operațiuni de comerț extern.

O posibilitate de diminuare a timpului și costurilor de staționare în vamă o oferă punctele mixte de control. Avem punctul mixt de control cu Ucraina Briceni — Rosoșeni. Este dat statul lucrărilor de renovare la punctul vamal Palanca, unde, de asemenea, vom avea un punct mixt de control cu Ucraina. În anul curent Comisia Europeană a lansat o inițiativă privind crearea controlului comun la Oancea(Romania). Potrivit inițiativei punctul de control comun trebuie să fie amplasat pe teritoriul unui stat, membru al UE. În prezent se definitivează normele juridice de activitate a viitorului punct de control comun cu Romania și sperăm, că în anul viitor acesta își va începe activitatea — a mai adăugat Corneliu Croitoru.

Serviciul Vamal a fost creat la 4 septembrie, 1991, fiind una dintre primele structuri, instituite după proclamarea independenței RM. SV este prima autoritate din Republica Moldova, care a reușit să implementeze Sistemul de Management al Calității conform standardelor ISO. Acest obiectiv este în corelare cu Programul de reformare a serviciilor publice, aprobat de Guvernul Moldovei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.