16
09 2014
1056

Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2014

Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2014

Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul II 2014 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1756,1 lei, fiind în creştere cu 5,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au rămas la nivelul anului precedent1.

Plăţile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit, 43,0% din veniturile totale disponibile, contribuţia acestora fiind în descreştere faţă de trimestrul II 2013 cu 0,7 puncte procentuale (vezi anexa, tabelul 1).

În trimestrul II 2014 prestaţiile sociale au contribuit la formarea veniturilor gospodăriilor în proporţie de 18,8%, fiind la nivelul trimestrului II 2013.

Veniturile obţinute din activităţile pe cont propriu reprezintă 16% din veniturile populaţiei, inclusiv 10,4% sunt veniturile din activitatea individuală agricolă, iar 5,6% — veniturile din activitatea individuală non-agricolă.

Transferurile băneşti din afara ţării rămîn a fi o sursă importantă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, acestea reprezintă 17,3% din total venituri, iar contribuţia acestora este cu 0,9 puncte procentuale mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.În funcţie de mediu de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei urbane au fost în medie cu 634,8 lei sau de 1,4 ori mai mari comparativ cu veniturile populaţiei din mediul rural. Sursă principala de venit a populaţiei din mediul urban este activitatea salariată, care reprezintă 55,6% din total venituri (59,0% în trimestrul II 2013) şi prestaţiile sociale – 17,1% (16,9% în trimestrul II 2013) (vezi anexa, tabelul 2).

În mediul rural, cea mai importantă sursă de venit la fel este activitatea salariată (29,5%) dar contribuţia este practic de 2 ori mai mică decît în mediul urban. Totodată, veniturile obţinute din activitatea individual agricolă au asigurat 20,2% din totalul veniturilor disponibile.

Populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 22,3% faţă de 12,6% în cazul populaţiei din mediul urban. Totodată, pentru populaţia din mediul rural este caracteristică o pondere mai mare a prestaţiilor sociale, contribuţia acestora fiind 20,7% comparativ cu 17,1% în mediul urban (vezi anexa, tabelul 2-3).

În structura veniturilor disponibile ale populaţiei predominante sînt veniturile băneşti – 90,1%, iar celor în natură le revine 9,9%. În termeni absoluţi, veniturile băneşti au însumat 1582,7 lei lunar în medie pe o persoană, iar cele în natură – 173,4 lei (vezi anexa, tabelul 1). Veniturile băneşti constituie 96,7 % din veniturile populaţiei din mediul urban, iar în cazul mediului rural contribuţia acestora este de 83,1% (vezi anexa, tabelul 2-3).

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul II 2014 au constituit în medie pe o persoană 1807,6 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 2,6% (vezi anexa, tabelul 4). În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) populaţia a cheltuit în medie cu 2,6% mai puţin comparativ cu trimestrul II 2013.

Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost destinată acoperirii necesarului de consum alimentar – 44,9% (cu 0,6 puncte procentuale mai mult faţă de trimestrul II anul 2013). Pentru întreţinerea locuinţei o persoană în medie a alocat 18,3% din cheltuielile totale de consum (- 0,7 p.p. faţă de trimestrul II 2013), iar pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 10,3% (- 0,3 p.p).

Celelalte cheltuieli au fost direcţionate pentru sănătate (5,5% faţă de 4,7% în trimestrul II 2013), comunicaţii (4,5% faţă de 4,3%), transport (4,4% faţă de 4,9%), dotarea locuinţei – 3,2% (nivelul anului precedent), învăţămînt – 0,9% (nivelul anului precedent), etc.n medie, cheltuielile de consum ale populaţiei din mediul urban în total au constituit 2172,7 lei lunar pe o persoană, respectiv cu 640,0 lei sau de 1,4 ori mai mult faţă de mediul rural.

În mediul urban, pentru asigurarea consumului de produse alimentare, populaţia a alocat 42,6% din cheltuielile lunare de consum (42,2% în trimestrul II 2013), iar în rural – 47,4% (46,5% în trimestrul II 2013). Populaţia urbană a cheltuit mai mult pentru întreţinerea locuinţei (19,3% faţă de 17,3 % în mediul rural), transport (4,9% faţă de 3,9%), servicii de comunicaţii (4,8% faţă de 4,1%), pentru hoteluri, cafenele şi restaurante (2,6% faţă de 0,5%), servicii de agrement (1,3% faţă de 0,4%) şi învăţămînt (1,1% faţă de 0,6%) (vezi anexa tabelul 5-6).

În structura cheltuielilor totale de consum ale populaţiei predomină cheltuielile băneşti – 90,4%, celor în natură le revine respectiv 9,6%. În gospodăriile urbane cheltuielile în natură constituie 3,2% din total cheltuieli de consum, de regulă acestea fiind cazurile consumului de produse alimentare primite gratis din afara gospodăriei (rude, ajutor material, etc.). În cazul gospodăriilor rurale cheltuielile în natură reprezintă consumul produselor alimentare din gospodăria auxiliară şi care constituie 16,4% din total cheltuieli de consum (vezi anexa, tabelul 4-6).

Anexă

Notă:

1 Indicele preţurilor de consum în trimestrul II 2014 faţă de trimestrul II 2013 a constituit 105,3%.

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.