23
01 2014
1400

Viceministrul Finanţelor Ştefan Creangă a convocat o şedinţă de lucru

Viceministrul Finanţelor Ştefan Creangă a convocat o şedinţă de lucru informativă cu agenţii economici care deţin licenţă pentru fabricarea si comercializarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, vizând ultimile modificări şi completări a unor acte legislative, prevederile cărora intră în vigoare de la 1 ianuarie 2014, prin care s-au efectuat modificări în Legea nr.282-XV din 22.07.2004, precum şi activitatea curentă a direcţiilor respective, la care au participat şi reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Camerei de Licenţiere, Serviciului Vamal, Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării. Subiectul discuţiei la constituit aspectele ce ţin modificările şi completările legislaţiei în domeniul vizat. În cadrul şedinţei, Ştefan Creangă a menţionat că pentru anul 2014 o atenţie sporită trebuie îndreptată asupra identificării problemelor ce afectează acest sector, precum şi identificarea soluţiilor în scopul desfăşurării unei activităţi mult mai eficiente. Totodată, Viceministrul a menţionat şi despre necesitatea identificării unor forme de comunicare mai rapide, pentru ca Ministerul Finanţelor să poată cunoaşte toate problemele cu care se confruntă agenţii economici, ca mai apoi să poată corect să-şi planifice politicile în sectorul dat. Directorul Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării, dna. Marina Margarint a prezentat rezultatele activităţii, dar şi a împărtăşit cu colegii cele mai frecvente lacune şi iregularităţi, depistate în activitatea agenţilor economici supuşi controlului. Participanţii la eveniment au acordat întrebări referitor la evidenţa registrului articolelor de metale preţioase, regimul de import a acestora, referitor la normele ce reglemetează sectorul dat, etc. Agenţii economici au primit asigurări că în regim de urgenţă vor fi examinate toate propunerile şi sugestiile în scopul simplificării activităţii desfăşurate, mai mult, ei chiar au fost îndemnaţi să remită în formă scrisă, argumentat, toate propunerile şi sugestiile. Astfel, ca obiective curente, prioritare, pentru perioada următoare rămîn a fi:
  • Concentrarea pe acordarea serviciilor de asistenţă şi consultanţă pentru agenţii economici, de calitate;
  • Modificări în parte legislativă, în special la capitolul accize;
  • Activitate mai lucrativă, mai eficientă, mai transparentă.
În final, viceministrul Creangă a menţionat: “Statul este interesat de susţinerea businessului mic şi mijlociu, însă doar prin efort comun vom atinge un echilibru, stabilitate şi claritate în sectorul dat. Anul 2014 va fi altfel, eu cred şi am certitudinea că modificările efectuate vor veni doar în beneficiul dvoastră “.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.