01
09 2015
1163

Vom avea atașați vamali în trei misiuni diplomatice ale RM

Trei servicii diplomatice ale RM și anume Misiunea RM pe lângă Uniunea Europeană (Regatul Belgiei), Reprezentanța Permanentă a RM pe lângă Oficiul ONU la Geneva (Confederația Elvețiană) și Ambasada RM în Federația Rusă vor avea în efectivele de personal consilieri pe probleme vamale. Guvernul, printr-o decizie a sa a instituit unități de consilieri pe probleme vamale( atașați vamali) în cadrul acestor misiuni diplomatice. Detașarea atașaților vamali se va face de către Serviciul Vamal și va fi confirmată prin ordinul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire cu 1 an. În calitate de atașat vamal poate fi delegat colaboratorul vamal cu o vechime de muncă de cel puțin 10 ani, dintre care 5 ani în funcție de cel puțin șef secție în cadrul aparatului central al Serviciului Vamal. Delegarea directorului SV în funcție de atașat vamal se va face de către conducerea Ministerului Finanțelor. Prin instituirea unităților de consilier pe probleme vamale(atașat vamal) în cadrul serviciilor diplomatice nominalizate Moldova își realizează angajamentele internaționale în domeniul vamal ( UE, OMC,Organizația Mondială a Vămilor, alte organizații). De asemenea, vor fi create posibilități suplimentare pentru dezvoltarea cooperării economice bilaterale și multilaterale, combaterea traficului ilicit de mărfuri. Se speră, prin intermediul atașaților vamali, la atragerea investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii Serviciului Vamal, modernizarea sistemului informațional ASYCUDA Word și armonizarea sistemului național vamal la standardele vamale europene și internaționale. Finanțarea atașaților vamali se va realiza din economiile fondurilor de salarizare a Serviciului Vamal. Practica instituirii atașaților vamali în țări străine nu e nouă, acesta asigură o platformă eficientă de dialog in domeniul vamal. Multe țări dispun de atașați vamali în cadrul serviciilor diplomatice. Federația Rusă are atașași vamali în 20 de țări, Franța dispune de atașați vamali în țările CSI, și UE, iar SUA dispune de oficiu vamal în țările respective. În 2013 Ucraina a anunțat drept prioritate înființarea institutului atașaților vamali.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.