Servicii electronice

ANRCETI a publicat un ghid special pentru furnizorii serviciilor publice de comunicații electronice mobile

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a publicat pe pagina sa web oficială încă un Ghid pentru furnizori - privind asigurarea serviciilor mobile provizorii pentru deservirea manifestărilor și evenimentelor publice. Ghidul este destinat furnizorilor serviciilor publice de comunicații electronice mobile și urmărește scopul de a asigura continuitatea furnizării acestor servicii în timpul evenimentelor publice speciale care se desfășoară în Republica Moldova. ANRCETI a elaborat ghidul respectiv în temeiul Legii comunicațiilor electronice și întru îndeplinirea prevederilor Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 857 din 31.10.2013. Documentul stabilește, în principal, ansamblul de linii directoare și recomandări vizând asigurarea continuității furnizării serviciilor publice de comunicații electronice și calității serviciilor în timpul desfășurării evenimentelor speciale. Ghidul conține un set de recomandări concrete pentru furnizorii de comunicații electronice mobile menite să-i ajute pe aceștia să evite situațiile de supraîncărcare și/sau blocare a rețelelor, alte disfuncționalități de rețea. Autorii ghidului recomandă furnizorilor să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea calității serviciilor conform parametrilor și indicatorilor de calitate stabiliți prin reglementările emise de ANRCETI în acest sens, precum și respectarea condițiilor speciale de licență pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor publice de comunicații electronice. În anul 2014 ANRCETI a mai elaborat și publicat pe pagina sa de Internet două ghiduri pentru furnizorii de comunicații electronice: privind încheierea și conținutul minim al contactelor ce au ca obiect furnizarea de servicii de comunicații electronice și privind procedura de autorizare generală.

via anrceti.md

Instituții:

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI)

1317 vizualizări

Data publicării:

05 Ianuarie /2015 11:16

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

ANRCETI | furnizori | servicii publice

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon