Servicii electronice

Aplică semnătura electronică în cadrul serviciului „e-Cerere”

Deținătorii semnăturii electronice „Fiscservinform” au oportunitatea să creeze, să semneze și să expedieze în regim on-line cererile către Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul serviciului electronic „e- Cerere”. Sistemul înlocuieşte procedura tradiţională de depunere a cererilor ,,Înregistrarea on-line ca plătitorilor de TVA” și „Gestionarea on-line a subdiviziunilor” cu un mecanism modern, bazat pe tehnologiile informaţionale. Instrumentul este destinat contribuabililor – utilizatori (autorizați) ai portalului www.servicii.fisc.md care dețin semnătura electronică și doresc să depună cererea privind înregistrare/ modificare/ sistare/ închidere subdiviziunilor și/sau înregistrare/anulare on-line în calitate de plătitor T.V.A. și răspund cerințelor mediului de afaceri privind optimizarea comunicării cu autoritățile fiscale. Crearea cererilor privind înregistrarea, suspendarea și închiderea subdiviziunilor prin intermediul serviciului „e-Cerere” are următoarele beneficii:
  • oferă alternativă la modul clasic de interacţiune cu Serviciul Fiscal de Stat;
  • contribuabilul nu se deplasează la organele fiscale teritoriale;
  • oferă nivelul necesar de securitate a datelor transmise fiind în concordanţă deplină cu normele Regulamentului privind ordinea de aplicare a semnăturii digitale în documentele electronice ale autorităţilor publice , aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.320 din 28.03.2008 (Monitorul Oficial, 31 martie 2006 nr.51-54, p.2, art. 350).
Pentru a beneficia de serviciile enumerate, completați cererea on-line accesînd link-ul pki.fsi.md și primești „Semnătura electronică Fiscservinform”, care poate fi aplicată în cadrul tuturor serviciilor electronice din Republica Moldova prin intermediul serviciului guvernamental MSign (semnarea) și MPass (autentificarea).

Pentru detalii contactaţi Centrul de Apel al Î.S. „Fiscservinform” la numărul de telefon 022822 222 sau vizitaţi pagina pki.fsi.md.

Instituții:

Întreprinderea de Stat „Fiscservinform”

1624 vizualizări

Data publicării:

02 Decembrie /2016 14:26

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon