11
06 2014
2372

Cu serviciul “Fişa imobilului” vizualizaţi on-line impozitul pe bunurile imobiliare

În conformitate cu art.277 din Titlul VI al Codului fiscal, contribuabilii sunt obligaţi să achite anual impozitul pe bunurile imobiliare pe care le deţin. În acest context, Î.S.”Fiscservinform” prestează acestora serviciul de informare „Fişa imobilului”, disponibil pe portalul servicii.fisc.md, 24/24 ore, 7 zile pe săptămînă. Prin intermediul acestui serviciu, contribuabilii au posibilitatea să vizualizeze informaţia cu privire la bunurile imobiliare pe care le au în posesie, precum şi valoarea calculată a impozitului pentru fiecare bun imobil în parte. Accesarea „Fişei imobilului” este posibilă pentru persoanele fizice înregistrate pe portalul servicii.fisc.md şi care au încheiat cu Î.S.”Fiscservinform” un acord de conectare gratuit la serviciile electronice fiscale. Pentru utilizarea serviciului „Fişa imobilului” este necesar de întreprins următorii paşi:
  • Efectuaţi autentificarea pe portalul servicii.fisc.md, indicînd loginul şi parola;
  • Din compartimentul „Persoane fizice” de pe pagina web servicii.fisc.md, accesaţi serviciul „Fişa imobilului”;
  • În interfaţa de intrare, indicaţi parametrul „Anul” pentru care se solicită fişa şi tastaţi opţiunea „Afişează”.
Suplimentar, aducem la cunoştinţă că în conformitate cu titlul VI „Impozitul pe bunurile imobiliare”, art.282, alin.(2) din Codul fiscal, contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului respectiv, beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat. Pentru informaţii suplimentare privind utilizarea SIA „Fişa imobilului”, contactaţi Centrul de Apel al Î.S.”Fiscservinform” la numărul de telefon (022) 822-222.

via servicii.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.