Catalogul tematic
Тематический каталог

Impozit pe bunurile imobiliare


Articolul 276. Noţiuni
impozit local care reprezintă o plată obligatorie la buget de la valoarea bunurilor imobiliare.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A276

11
04 2018
161

Curtea de Conturi: 32,5% din suprafața terenurilor nu aveau identificat proprietarul

Sistemul actual de evidență și raportare a bunurilor imobile este defectuos și nu asigură prezentarea unor informații veridice privind patrimoniul public existent. Aceasta este una din concluziile echipei de audit a Curţii de Conturi, care a analizat conformitatea evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile. Hotărârea autorităţii a fost publicată în Monitorul Oficial din 6 aprilie curent.

Procesul de administrare a impozitului pe bunurile imobile nu a asigurat echitatea și transparența fiscală,
Detalii
31
03 2018
366

Cu referire la suspendarea activității unei entităţi

Un cetăţean, conducător şi unic fondator al entităţii „X” SRL, intenţionează să plece peste hotare pe o perioadă de cel puţin 1 an şi să suspende activitatea entităţii. Ce paşi urmează să întreprindă în acest sens?

Prevederile aferente suspendării temporare a activităţii entităţii sunt stabilite la art. 30 din Legea nr. 845 din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.
Detalii
30
03 2018
161

Calcularea impozitului pe bunuri imobiliare la construcţia blocurilor noi

Pe parcursul a doi ani întreprinderea construiește un bloc, iar la 25.08.2017 perfectează procesul-verbal de recepție finală a încăperilor/apartamentelor noi, pe care îl înregistrează la organul cadastral la 30.08.2017. O parte din încăperi se predau investitorilor prin actele de primire-transmitere din 02.10.2017, iar unele dintre încăperi rămân în proprietatea companiei de construcție. Din ce dată și pentru care perioadă compania urmează ca să calculeze impozitul pe bunurile imobiliare?

Detalii
30
03 2018
211

Impozitul imobiliar: baza impozabilă şi evidenţa în scopuri financiare

În anul 2017, la licitaţia organizată de primărie, am procurat un teren destinat pentru constructie, pentru care am achitat suma de 181884 lei conform contractului încheiat cu primăria în urma licitaţiei, dar valoarea terenului, conform certificatului primit de la organul cadastral este de 9058 lei. De la ce valoare sa calculez impozitul – de la valoarea cadastrală sau valoarea achitată conform contractului?
Detalii
29
03 2018
77

Referitor la obligația Administrației zonei economice libere de a calcula și achita impozitul pe bunurile imobiliare

Conform art. 283 din Codul fiscal, de impozitul pe bunurile imobiliare sunt scutite autoritățile publice și instituțiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile.

În baza hotărârii de Guvern Organul Central de Specialitate al Administraţiei Public este gestionar al terenului public care, la rândul său, îl transmite în gestiunea Administrației zonei economice libere, în vederea extinderii activității acestea.

Detalii
26
02 2018
133

Об обязательстве Администрации зоны свободного предпринимательства рассчитывать и уплачивать налог на недвижимое имущество

На основании ст. 283 Налогового кодекса от налога на недвижимое имущество освобождаются органы публичной власти и учреждения, финансируемые из средств бюджетов всех уровней.
Detalii
20
02 2018
269

О некоторых аспектах аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения

Экономический агент «Х» в целях использования в своей предпринимательской деятельности арендует садовый участок, владельцем которого является физическое лицо. Кто обязан в данном случае уплачивать налог на недвижимое имущество: владелец – физическое лицо или арендатор – юридическое лицо? Какая ставка применяется в данном случае при расчете налога на недвижимое имущество?
Detalii