Catalogul tematic
Тематический каталог

Impozit pe bunurile imobiliare


Articolul 276. Noţiuni
impozit local care reprezintă o plată obligatorie la buget de la valoarea bunurilor imobiliare.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A276

16
09 2020
322

SFS solicită autorităților publice să respecte prevederile referitoare la bunurile imobile

 Serviciul Fiscal de Stat informează că, deținătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune și/sau de folosință) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova și arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităților publice și ale instituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile sunt subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar (potrivit art. 277 alin. (1) lit. c) și d) din Codul fiscal).

 

  În vederea calculării şi achitării în termen de către subiecţii impunerii a obligaţiilor fiscale aferente impozitelor cu referinţă, autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile, în temeiul prevederilor art. 277 al Codului fiscal, sunt obligate să prezinte gratuit acestora informaţia privind
Detalii
10
09 2020
650

Руководство по исчислению и уплате налога на недвижимость в 2020 г.

Напоминаем налогоплательщикам, что 25 сентября истекает срок уплаты налога на недвижимое имущество/земельного налога за 2020 г. Еще в начале года мы ознакомили наших читателей с нижеследующим Руководством  по исчислению и уплате местных налогов и сборов в 2020 г., но поскольку тема актуальна именно в этот период, предлагаем еще раз проверить, все ли аспекты были учтены при осуществлении расчета. Итак,

 

НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Detalii

21
09 2020
931

Termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare și/sau impozitului funciar expiră la 25 septembrie

Serviciul Fiscal de Stat informează că, începând cu anul 2020, ca urmare a modificărilor efectuate în legislația fiscală prin Legea nr. 171/2019  cu privire la modificarea unor acte legislative, termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare şi/sau impozitului funciar este data de 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs.
 
Achitarea impozitului poate fi efectuată on-line, prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice Mpay și portalului www.sfs.md, prin accesarea:

Detalii
10
08 2020
628

Modificările operate la compartimentul Particularitățile aplicării impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar

Serviciul Fiscal de Stat a perfectat prezentarea modificărilor operate la compartimentul particularitățile aplicării impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar

 

Impozitarea bunurilor imobiliare și terenurilor este reglementată prin prevederile:
  • Titlului VI din Codul fiscal – în cazul bunurilor imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării;
  • Legii de punere în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056 din 16.06.2000 – în cazul bunurilor imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării.

Descărcarea poate fi efectuată aici


Detalii
24
07 2020
1070

Proiectul Regulamentului privind reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării

Pentru prima dată în Republica Moldova va fi implementat conceptul de reevaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, care va fi bazat pe metode de evaluare de piață. Ministerul Finanțelor în comun cu Agenția relații funciare și cadastru au elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării (Regulament), examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat din 23 iulie.
 
Conform autorilor, există mai multe condiții care au impus elaborarea documentului. Acestea țin de transformarea valorii estimate în scopul impozitării în valorile simbolice, care nu mai corespund valorilor de piață a bunurilor imobile, nu reflectă situația actuală pe piață imobiliară, nu servesc drept bază veridică pentru impozitarea imobilelor.

Detalii
21
07 2020
823

BIJ 21. Новый формуляр расчета по налогу на недвижимое имущество

В 2021 г. вводится новый формуляр Расчета по налогу на недвижимое имущество/земельному налогу (Форма BIJ 21). Это предусматривает опубликованный 17 июля в «МО» Приказ Государственной налоговой службы №315 от 25 июня 2020 г. об утверждении формуляра Расчета по налогу на недвижимое имущество/земельному налогу и инструкции о порядке его заполнения и представления.
  
Приказом утвержден непосредственно новый формуляр BIJ 21, номенклатура категорий объектов налогообложения
Detalii
06
07 2020
1419

1. (5.9.2.2) Care persoane fizice-cetăţeni sunt scutite de impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar?

Reieşind din prevederile art. 283 alin. (1) al Codului fiscal, de scutire de plata impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar beneficiază categoriile de persoane fizice indicate la lit. h)–l), respectiv:

 h) persoanele de vîrstă pensionară, persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoanele cu dizabilităţi din copilărie, persoanele cu dizabilităţi medii (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate); 


Detalii