Catalogul tematic
Тематический каталог

Impozit pe bunurile imobiliare


Articolul 276. Noţiuni
impozit local care reprezintă o plată obligatorie la buget de la valoarea bunurilor imobiliare.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A276

21
06 2017
1789

Impozitul pe avere

Care este obiectul impunerii cu impozitul pe avere?


Conform art. 2873 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii îl constituie bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuțele de vacanță (cu excepţia terenurilor), precum şi cotele-părţi, a căror totalitate întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

  • valoarea estimată totală constituie 1,5 milioane lei şi mai mult;
  • suprafaţa totală constituie 120 m2 şi mai mult.

Detalii
21
06 2017
92

Cu privire la cota TVA pentru energia electrică folosită de întovărășirile pomicole

La ce cotă a TVA se impozitează energia electrică folosită de întovărășirile pomicole?

Potrivit art. 104 lit. b) din CF, la livrarea energiei electrice, energiei termice și apei calde pentru bunurile imobiliare cu destinație locativă, indiferent de subiectul în a cărui gestiune se află aceste bunuri, se aplică TVA la cota zero.
Detalii
13
06 2017
705

Налог на недвижимое имущество. Исчисление

Как исчисляется налог на недвижимое имущество в случае, если право на освобождение от налога на недвижимое имущество возникает или утрачивается в течение налогового года?

Detalii
08
06 2017
2128

Impozitul pe bunuri imobiliare. Imobile evaluate şi neevaluate

Care este baza impozabilă a bunurilor imobiliare la calcularea impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice, intreprinderilor individuale, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi ale persoanelor fizice-cetăţeni?

Potrivit art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, pentru bunurile imobiliare ce au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale, baza impozabilă a bunurilor constituie valoarea estimată a acestor bunuri.
Detalii
06
06 2017
1732

О налоге на недвижимость

«Monitorul.fisc.md» напоминает, что приближаются сроки предоставления отчетов и уплаты налога на недвижимое имущество. Юридические лица и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, обязаны, в соответствии со ст.2811 Налогового кодекса, предоставить в Государственную налоговую службу отчет по недвижимому имуществу.
Detalii