Catalogul tematic
Тематический каталог

Impozit pe bunurile imobiliare


Articolul 276. Noţiuni
impozit local care reprezintă o plată obligatorie la buget de la valoarea bunurilor imobiliare.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A276

18
05 2022
9

Ordinul SFS nr. 200 din 16.05.2022 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

18
05 2022
4

31.2.26 Ce sancțiuni se vor aplica persoanelor fizice pentru neînregistrarea sau înregistrarea tardivă a contractului de locațiune a proprietății imobiliare la SFS, însă termenul de achitare a impozitului (25.XX.XXX) nu a survenit sau impozitul a fost achitat?

Conform prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art. 90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului. Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 7 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.


Detalii

18
05 2022
3

31.2.12 Ce sancțiuni se vor aplica persoanelor fizice pentru neînregistrarea sau înregistrarea tardivă a contractului de locațiune a proprietății imobiliare la SFS, și fără achitarea sau achitarea tardivă a impozitului pe venit?

Conform prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art. 90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului. Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 7 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.


Detalii

19
04 2022
259

Ordinul SFS nr. 159 din 15.04.2022 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

19
04 2022
99

5.7.2.4 Care este termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării în cazul persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător?

Persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător achită impozitul pe bunurile imobiliare pentru clădirile și construcțiile care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării, la bugetele locale, conform amplasării obiectelor impunerii, după cum urmează:
- în cazul bunurilor imobiliare existente și/sau dobândite până la 31 martie inclusiv a anului fiscal
Detalii

19
04 2022
189

5.7.1.13 Care este termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobile evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării în cazul persoanelor juridice și persoanelor fizice înregistrate în calitate de întreprinzător?

Persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător achită impozitul pe bunurile imobiliare la bugetele locale, conform amplasării obiectelor impunerii, după cum urmează:
- în cazul bunurilor imobiliare existente şi/sau dobândite până la data de 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs - nu mai târziu de data de 25 septembrie a anului curent;


Detalii

19
04 2022
228

5.6.9 Cine calculează impozitul pe bunurile imobiliare pentru persoanele fizice – cetățeni şi în ce termen se prezintă avizul de plată?

Impozitul pe bunurile imobiliare în cazul persoanelor fizice (cetățeni) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale ale primăriilor, cu înştiinţarea acestora despre suma impozitului pe bunurile imobiliare ce urmează a fi achitată, în termen de:
      - până la 15 iunie a anului fiscal în curs, cu privire la impozitul calculat pentru bunurile imobiliare existente şi/sau dobândite pînă la 31 martie inclusiv a anului fiscal în curs;
      - cel târziu până la 1
Detalii

19
04 2022
184

5.7.1.12 Care este termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării?

Termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare este:
1) în cazul persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător:
- pentru bunurile imobiliare existente şi/sau dobândite până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal în curs - pînă la 30 iunie a anului curent;
- pentru bunurile imobiliare dobândite după data de 31 martie a anului fiscal în curs - până la 25 martie a anului următor anului de gestiune.


Detalii