Catalogul tematic
Тематический каталог

Impozit pe bunurile imobiliare


Articolul 276. Noţiuni
impozit local care reprezintă o plată obligatorie la buget de la valoarea bunurilor imobiliare.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A276

27
10 2017
224

8. (29.1.4.3) În cazul achitării dobînzilor în folosul persoanei fizice, agentul economic va avea dreptul să-i acorde scutiri la impozitul pe venit sau nu?

În conformitate cu prevederile art. 89 din Codul fiscal, fiecare plătitor, menţionat la art. 90, de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepţia celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali şi al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), este obligat să reţină din fiecare dobîndă şi să achite ca parte a impozitului o sumă egală cu 15% din plată.
Detalii
18
10 2017
299

SFS continuă campania de conformare a persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare

Serviciul Fiscal de Stat continuă să desfășoare campania de conformare ,,Fii informat — achită impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în folosință a proprietății imobiliare”. Astfel, în perioada 1 iulie–30 septembrie la SFS au fost înregistrate 1158 contracte de dare în locațiune, dintre care 737 în municipiul Chișinău, 253 — în zona de nord a țării, 148 — în centru și 20 – în sudul țării.
Detalii
16
10 2017
248

Unele aspecte ale vânzării afacerii debitorului în cadrul procedurii de insolvabilitate

Conform prevederilor art. 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2017 (în continuare – Lege), prin noțiunea de masă debitoare se înțeleg bunuri, inclusiv mijloace băneşti în numerar şi fără numerar, în monedă națională şi în valută străină, aflate în proprietatea debitorului la data intentării procesului de insolvabilitate, dobândite sau recuperate pe parcursul acestuia, cu excepția bunurilor care, potrivit legii, nu sunt pasibile de executare silită.

În cadrul procesului de insolvabilitate, una dintre atribuțiile principale ale administratorului insolvabilității, în temeiul prevederilor art. 66 alin. (1) lit. j) din Lege, este organizarea şi vânzarea la licitație sau prin negocieri directe a bunurilor din patrimoniul debitorului în conformitate cu prezenta lege.
Detalii
20
09 2017
1369

Curtea Constituţională: impozitul pe avere şi impozitul pe bunuri imobiliare sunt distincte

La 15 septembrie 2017 Curtea Constituţională a înregistrat o nouă sesizare (122g) privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederile art. 2874 din Codul fiscal aferente impozitului pe avere.

Sesizarea a fost depusă de Judecătoria Chişinău, sediul Rîşcani, ca rezultat a examinării demersului contribuabilului de ridicare a excepţiei de neconstituţionalitate, în cadrul unei cauze civile depuse către Serviciul Fiscal de Stat privind anularea avizului de plată a impozitului pe avere.
Detalii
25
08 2017
243

Бюджет 2016: структура налоговых доходов

В 2016 году из общей суммы доходов национального публичного бюджета 60,9 % приходится на доходы, администрируемые Государственной налоговой службой и 38,0% – на доходы, администрируемые Таможенной службой.

Показатели сбора доходов налоговыми органами, предусмотренные на 2016 год, были исполнены на101,0 % (на 274,7 млн леев больше, чем ожидалось) и таможенными органами — на уровне 102,0% (на 337,6 млн леев больше). В то же время, по сравнению с 2015 г., поступления доходов, администрируемых ГНС, выросли на 2 517,2 млн леев, или 9,9 процента, а администрируемых Таможенной службой — на 1 646,1 млн леев, или 10,4%.
Detalii
23
08 2017
368

О налогообложении дохода от продажи недвижимого имущества субъектов сектора малых и средних предприятий

Как следует поступить экономическому агенту, который использует в своей предпринимательской деятельности режим налогообложения хозяйствующих субъектов сектора малых и средних предприятий при получении дохода от продажи недвижимого имущества?

В соответствии с п. 5 НСБУ «Расходы», утвержденного Приказом МФ № 118 от 6 августа 2013 г., операционная деятельность означает совокупность экономических операций, связанных с основными видами деятельности субъекта, а также смежные с ними виды деятельности.
Detalii