Catalogul tematic
Тематический каталог

Impozit pe bunurile imobiliare


Articolul 276. Noţiuni
impozit local care reprezintă o plată obligatorie la buget de la valoarea bunurilor imobiliare.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A276

28
12 2020
1196

Prezentarea Formei BIJ17 de către locatarii bunurilor imobile – proprietate publică

În ultimul timp frecvent apar întrebări referitor la calcularea și achitarea impozitului pe bunurile imobiliare de către deţinătorii drepturilor patrimoniale (de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova, precum și de către arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile.

 

Categoria de contribuabili menționată supra, chiar dacă nu dețin în proprietate bunuri imobile, trebuie să prezente calculul impozitului pe bunurile imobiliare luate în locațiune / arendă de la autorități / instituții publice.
Detalii

24
12 2020
1003

Reducerea cu 15% a sumei impozitului pe bunurile imobiliare, anulată

Se anulează facilitatea ce vizează dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului pe bunurile imobiliare pentru contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs până la 30 iunie a anului respectiv. Această măsură are ca scop fortificarea autonomiei financiare a autorităților publice locale și este inclusă în politica fiscală și vamală pentru anul 2021, publicată în Monitorul Oficial la 22 decembrie curent.
Detalii

22
12 2020
319

Ordinul SFS nr. 629 din 17.12. 2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

22
12 2020
306

(5.2.7) Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în cazul în care un bun imobiliar cu altă destinație decît cea agricolă, proprietate a unei persoane fizice (cetățean – rezident al Republicii Moldova) se transmite în locațiune, arendă sau folosință unei persoane juridice sau persoane fizice înregistrate în calitate de întreprinzător?

  În cazul în care bunul imobiliar cu altă destinație decît cea agricolă, proprietate a unei persoane fizice (cetățean – rezident al Republicii Moldova) se transmite în locațiune, arendă sau folosință unei persoane juridice sau persoane fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, subiectul impunerii este persoana fizică – proprietar al bunului imobiliar (art.277 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal).

(Temei: scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 15/2-06/464 din 01.12.2020)

22
12 2020
191

(5.2.8) Cine are obligația de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare în cazul bunurilor gajate transmise în posesia creditorului gajist?

Pentru bunurile imobiliare gajate obligația de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare revine proprietarului acestora, chiar și în condițiile în care bunurile se află în posesia creditorului gajist (art.277 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal).

(Temei: scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 15/2-06/464 din 01.12.2020)

22
12 2020
2377

Particularitățile politicii fiscale și vamale pentru anul 2021

Particularitățile anului 2020 au condiționat un proces al politicii fiscale complex condiționând necesitatea identificării și promovării unor măsuri axate pe relansarea economică ca urmare a crizei pandemice, perfecționarea reglementărilor fiscale prin reguli clare de impozitare bazate pe echitate, simplitate și asigurarea unei previzibilități reglementărilor fiscale.

 

În acest sens, urmează o sistematizare și descriere a celor mai importante modificări ale legislației fiscale și vamale care se regăsesc în Legea nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative (în continuare – Legea nr.257/2020).


Detalii
27
11 2020
618

Положения oб оценке и переоценке недвижимого имущества в целях налогообложения вступили в силу

В пятницу, 27 ноября, в «Официальном мониторе» было опубликовано и вступило в силу Постановление Правительства № 827 oб оценке и переоценке недвижимого имущества в целях налогообложения, которым были утверждены два положения:
 –  об оценке недвижимого имущества в целях налогообложения (Положение 1)
 – о переоценке недвижимого имущества в целях налогообложения (Положение 2). Одновременно, утратило силу ПП № 1303/2004 об утверждении Положения об оценке недвижимого имущества в целях налогообложения.

Detalii
11
11 2020
712

Dreptul de posesie asupra imobilului: achitarea impozitului pe bunuri imobiliare și a impozitului pe avere

Apare obligația de a achita impozitul pe bunuri imobiliare și impozitul pe avere în cazul în care persoana deține doar dreptul de posesie asupra bunului?

 

După cum prevede legislația civilă a RM, posesia asupra unui bun apare în cazul exercitării voite a stăpânirii de fapt asupra acestuia, iar posesor al dreptului este persoana care a început să-l exercite ca un titular. Posesorul este prezumat proprietar al bunului până la proba contrară, cu excepția cazului  în care dreptul de proprietate se dobândeşte prin înregistrare într-un registru de publicitate. Corespunzător, în cazul bunurilor imobile, dreptul de proprietate se dobândeşte la data înregistrării în registrul bunurilor imobile.


Detalii
08
10 2020
510

Артезианские скважины и налог на недвижимое имущество

Являются ли объектами налогообложения по налогу на недвижимое имущество артезианские скважины? Если являются, то как исчислить по ним налог на недвижимое имущество в условиях, когда кадастровые органы не оценили их в целях налогообложения?

 

Под «недвижимым имуществом», исходя из понятий, применяемых согласно ст. 276 НК в целях раздела VI Налогового кодекса «Налог на недвижимое имущество», это земельные участки, здания, сооружения, квартиры и другие изолированные помещения, перемещение которых невозможно без прямого ущерба их назначению.


Detalii