Catalogul tematic
Тематический каталог

Impozit pe bunurile imobiliare


Articolul 276. Noţiuni
impozit local care reprezintă o plată obligatorie la buget de la valoarea bunurilor imobiliare.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A276

26
06 2019
629

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna iulie 2019

Stimați contribuabili, Serviciul Fiscal de Stat vă propune acest Calendar, reamintind datele prezentării rapoartelor fiscale în luna iulie 2019.

Vă atenționăm că la 1, 22 și 25 iulie expiră termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale și termenul de achitare a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor de asigurări sociale.

Calendarul fiscal al contribuabilului


Detalii
20
06 2019
488

Impozitul pe bunuri imobiliare. 12 zile pentru beneficierea de reduceri

Serviciul Fiscal de Stat amintește că au mai rămas 12 zile pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar cu reducere de 15%.

Astfel, contribuabilii care au obligația de a plăti impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar au oportunitatea să achite integral suma impozitului calculat pentru anul curent până la data de 30 iunie și să beneficieze de o reducere de 15%. În cazul în care nu se reușește realizarea acestui drept, impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar urmează a fi achitat în părți egale, fără reducere, nu mai târziu de 15 august și 15 octombrie ale anului curent.
Detalii
19
06 2019
581

Dura lex, sed lex

В последнее время в Конституционный суд все чаще поступают запросы по разъяснению различных норм экономического, налогового, административного законодательства. Мы ознакомим вас с некоторыми решениями и комментариями КС, которые представляют интерес не только для специалистов, но и для широкой общественности.

1. Поимущественный налог

Суть спора. В ходе процесса по обложению недвижимости поимущественным налогом, районный суд направил запрос в КС. Адвокаты одного из участников процесса предоставили в КС ряд аргументов, в силу которых считает поимущественный налог неконституционным:
Detalii
10
06 2019
516

Impozitul pe bunuri imobiliare poate fi achitat până la 1 iulie 2019

Stimați contribuabili, Serviciul Fiscal de Stat reamintește că aveți posibilitatea să beneficiați de o reducere de 15% la impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar.

Contribuabilii care au obligația de a achita impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar, la achitarea integrală a sumei impozitului calculat pentru anul curent până la data de 30 iunie, vor beneficia de o reducere de 15%.

Dacă nu reușiţi să beneficiați de acest drept, impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar urmează a fi achitat în părți egale, fără reducere, nu mai târziu de 15 august și 15 octombrie ale anului curent.
Detalii
22
04 2019
449

Reducerea la impozitul pe bunuri imobiliare în cazul corectării dării de seamă

Agentul economic ”X”, proprietar de bunuri imobiliare, în conformitate cu prevederile art. 282 alin. (2) din CF, pentru perioada fiscală aferentă anului 2018 a achitat impozitul pe bunurile imobiliare integral până la 30.06.2018. Ulterior, s-a constat necesitatea prezentării, pentru aceeași perioadă, a unei dări de seamă corectate. Se va menține în acest caz dreptul la reducerea în mărime de 15% de care a beneficiat agentul economic?
Detalii
22
04 2019
386

Объекты обложения поимущественным налогом

Согласно платежному извещению, полученному от Государственной налоговой службой, в категорию объектов налогообложения поимущественным налогом физического лица включен в том числе и гараж. Принимая во внимание, что объектами налогообложения являются недвижимое имущество, предназначенное для жилья и дачные коттеджи, можно ли, обратившись в налоговые органы, исключить гараж из списка объектов налогообложения?
Detalii
10
06 2019
450

Льготы по уплате земельного налога, предоставляемые администрации СЭЗ

В результате дополнения ст. 283 НК ч. (5) (Закон № 187 от 26.07.2018 г.), от налога на недвижимое имущество (земельные участки, сектора участков) освобождаются администрации зон свободного предпринимательства в период управления ими соответствующим недвижимым имуществом.

В связи с этим возникли вопросы:
— с какого периода применяется данное освобождение?
— применяется ли соответствующее освобождение для земельных участков, не оцененных кадастровыми органами в целях налогообложения?

Detalii
07
03 2019
953

În atenţia contribuabililor – subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, la data de 25 martie 2019, survine termenul-limită de achitare a obligațiilor fiscale la impozitul funciar şi/sau impozitul pe bunurile imobiliare aferent perioadei fiscale a anului 2018 pentru bunurile imobiliare (inclusiv terenuri) dobândite după 30 iunie 2018.

Totodată, în condițiile neachitării impozitelor respective în termenul prevăzut, se va aplica penalitate de 0,0329% pentru fiecare zi de întârziere.
Detalii
21
02 2019
1167

Obligațiile fiscale și unele particularități de înregistrare a contractelor de locațiune prin prisma aprobării Ordinului SFS nr. 622 din 13.11.2018, în vigoare din 30.11.2018

Contribuabilul – persoana fizică ce nu desfășoară activitate de întreprinzător dorește să transmită în locațiune proprietatea ce îi aparține – un bun imobiliar. Ce obligații fiscale apar în urma acestei operațiuni? Care sunt modalitățile de înregistrare a contractelor? Care este corectitudinea impozitării venitului obținut și achitării impozitului pe venit?
Detalii
15
01 2019
3768

Registrul codurilor IBAN

Modul de achitare şi evidenţă a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2019 a fost aprobat prin Ordinul nr.205 din 21 decembrie 2018, documentul fiind publicat în MO.

Acesta prevede că, în scopul asigurării controlului corectitudinii încasărilor la bugetul public național, este utilizat Registrul codurilor IBAN, care sunt generate și actualizate de către Ministerul Finanțelor (încasările la bugetul public national). Registrul conţine codurile IBAN de încasări ale bugetului de stat, bugetelor locale (nivelul I si nivelul II), BASS și FAOAM.

Ministerul Finanțelor transmite Registrul codurilor IBAN Băncii Naţionale a Moldovei şi prestatorilor de servicii de plată, Serviciului Fiscal de Stat,
Detalii