Catalogul tematic
Тематический каталог

Impozit pe bunurile imobiliare


Articolul 276. Noţiuni
impozit local care reprezintă o plată obligatorie la buget de la valoarea bunurilor imobiliare.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A276

16
10 2017
163

Unele aspecte ale vânzării afacerii debitorului în cadrul procedurii de insolvabilitate

Conform prevederilor art. 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2017 (în continuare – Lege), prin noțiunea de masă debitoare se înțeleg bunuri, inclusiv mijloace băneşti în numerar şi fără numerar, în monedă națională şi în valută străină, aflate în proprietatea debitorului la data intentării procesului de insolvabilitate, dobândite sau recuperate pe parcursul acestuia, cu excepția bunurilor care, potrivit legii, nu sunt pasibile de executare silită.

În cadrul procesului de insolvabilitate, una dintre atribuțiile principale ale administratorului insolvabilității, în temeiul prevederilor art. 66 alin. (1) lit. j) din Lege, este organizarea şi vânzarea la licitație sau prin negocieri directe a bunurilor din patrimoniul debitorului în conformitate cu prezenta lege.
Detalii
20
09 2017
1245

Curtea Constituţională: impozitul pe avere şi impozitul pe bunuri imobiliare sunt distincte

La 15 septembrie 2017 Curtea Constituţională a înregistrat o nouă sesizare (122g) privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederile art. 2874 din Codul fiscal aferente impozitului pe avere.

Sesizarea a fost depusă de Judecătoria Chişinău, sediul Rîşcani, ca rezultat a examinării demersului contribuabilului de ridicare a excepţiei de neconstituţionalitate, în cadrul unei cauze civile depuse către Serviciul Fiscal de Stat privind anularea avizului de plată a impozitului pe avere.
Detalii
25
08 2017
212

Бюджет 2016: структура налоговых доходов

В 2016 году из общей суммы доходов национального публичного бюджета 60,9 % приходится на доходы, администрируемые Государственной налоговой службой и 38,0% – на доходы, администрируемые Таможенной службой.

Показатели сбора доходов налоговыми органами, предусмотренные на 2016 год, были исполнены на101,0 % (на 274,7 млн леев больше, чем ожидалось) и таможенными органами — на уровне 102,0% (на 337,6 млн леев больше). В то же время, по сравнению с 2015 г., поступления доходов, администрируемых ГНС, выросли на 2 517,2 млн леев, или 9,9 процента, а администрируемых Таможенной службой — на 1 646,1 млн леев, или 10,4%.
Detalii
23
08 2017
310

О налогообложении дохода от продажи недвижимого имущества субъектов сектора малых и средних предприятий

Как следует поступить экономическому агенту, который использует в своей предпринимательской деятельности режим налогообложения хозяйствующих субъектов сектора малых и средних предприятий при получении дохода от продажи недвижимого имущества?

В соответствии с п. 5 НСБУ «Расходы», утвержденного Приказом МФ № 118 от 6 августа 2013 г., операционная деятельность означает совокупность экономических операций, связанных с основными видами деятельности субъекта, а также смежные с ними виды деятельности.
Detalii
15
08 2017
702

Despre eliberarea unor documente contabile

Firma „X” rezident al Republicii Moldova a prestat servicii de reparații auto unei firme din România. Reparația a fost efectuată pe teritoriul firmei „X”. Ce documente contabile necesită a fi eliberate (factura sau invoice)?

Potrivit prevederilor art. 111 alin. (1) lit. c) prima liniuță din CF, locul livrării serviciilor legate de bunurile mobile tangibile se consideră locul prestării efective a serviciilor.
Detalii
15
08 2017
69

15. (9.3) Cine sunt subiecţii estimării prin metode indirecte?

Subiecţi ai estimării prin metode indirecte sunt persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care depăşesc riscul minim acceptat, stabilit la art.22613 alin.(11) din Codul fiscal. Persoanele fizice proprietari ai bunurilor imobiliare a căror construcţie a început până la 1 ianuarie 2012, iar înregistrarea la organul cadastral teritorial s-a efectuat după această dată nu vor fi consideraţi subiecţi ai estimării numai referitor la bunurile imobiliare menţionate. Actuala redacție a art. 22613 din Codul fiscal a fost promulgată prin Legea nr. 138 din 17.06.2016 și este în vigoare din 01.07.2016.
Detalii