Catalogul tematic
Тематический каталог

Impozit pe bunurile imobiliare


Articolul 276. Noţiuni
impozit local care reprezintă o plată obligatorie la buget de la valoarea bunurilor imobiliare.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A276

11
07 2018
146

Уплата земельного налога крестьянскими хозяйствами

Cогласно вашим разъяснениям от 7 июля 2018 г. об особенностях применения налога на недвижимое имущество, крестьянское хозяйство — плательщик НДС предоставляет отчет BIJ-17. В отчете предусмотрено: Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă 113110, на что примэрия указывает на неправильне перечисление денежных средств и что крестьянское хозяйство должно перечислять на счет 113120. Просим разъяснить данную ситуацию.
Detalii
27
06 2018
498

Încă 5 zile până la expirarea termenului de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare cu reducere

P.P. “Monitorul Fiscal FISC.md” aminteşte că se apropie termenul limită stabilit pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare cu reducere de 15%. Acesta expiră la 30 iunie, însă, dat fiind faptul că data indicată în acest an este zi de odihnă, data limită este transferată pentru 2 iulie inclusiv.

În același timp, dacă contribuabilii nu vor profita de acest drept, impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar urmează a fi achitat în părți egale nu mai târziu de 15 august și 15 octombrie.
Detalii
27
06 2018
162

Scutirea de impozitul pe bunuri imobiliare a CCL formată din persoane cu dizabilităţi severe

Are dreptul Cooperativa de construcţie a locuinţelor care este formată din persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate – participanți la lichidarea consecințelor catastrofei din Cernobâl, de scutirea de plata impozitului pe bunurile imobiliare, dacă bunurile imobiliare le aparțin cu drept de folosință de la autoritățile administrației publice locale? Dacă da, trebuie sau nu de prezentat calcului impozitului pe bunurile imobiliare?
Detalii
27
06 2018
131

Impozitul pe bunuri imobiliare la încheierea contractului de folosinţă între un nerezident şi un rezident

Întreprinderea, entitate nerezidentă a RM, a semnat un contract de folosința cu titlu gratuit al unui bun imobil care îi aparține cu drept de proprietate, cu o persoană rezidentă a RM. Conform condițiilor stipulate în contract, impozitul pe bunurile imobiliare se va achita de către întreprinderea rezidentă a RM. Este în drept întreprinderea – rezidentă RM să îndeplinească obligațiunile fiscale privind impozitul pe bunurile imobiliare în situația descrisă?
Detalii
27
06 2018
136

Impozitul pe bunuri imobiliare pentru imobilul situat peste hotarele RM

Activitatea de bază a întreprinderii constituie darea în locațiune a imobilului, situat peste hotarele RM, nerezidenților. În conformitate cu legislația fiscală a acestei țări, bunurile situate pe teritoriul ei se supun impozitării cu impozitul pe bunurile imobiliare. De Codul fiscal al cărei ţări urmează să se conducă întreprinderea la calcularea impozitului pe bunurile imobiliare și în bugetul cărei ţări trebuie să fie achitat impozitul?
Detalii
21
06 2018
164

О вычете расходов на имущество, полученное в хозяйственное ведение

Разрешается ли вычет в налоговых целях расходов на ремонт собственности, полученной в хозяйственное ведение? Об этом в Налоговом Кодексе конкретно не написано. К чему приравнивается договор хозяйственного ведения? Это же не договор операционного лизинга, аренды, концессии.
Detalii
19
06 2018
510

Impozitul pe bunuri imobiliare. Întrebări şi răspunsuri

Publicaţia Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” continuă publicarea răspunsurilor la întrebările ce ţin de impozitul pe bunurile imobiliare, termenul de achitare cu reducere de 15% al căruia expiră la 30 iunie. Amintim că, deoarece data indicată în acest an este zi de odihnă, data limită este transferată pentru 2 iulie inclusiv.

Cănd se achită impozitul pe bunurile imobiliare de către întreprinzătorii individuali?
Detalii
14
06 2018
545

Condiţiile de casare a mijlocului fix

Cum putem casa un bun dacă: în contabilitate uzura este calculată deja de câțiva ani, în scop fiscal mai sunt 100 lei. Bunul face parte din categoria V. Putem sa-l casăm calculând pe el uzura în continuare în scopuri fiscale, sau se va casă doar la calcularea totală a uzurii în scopuri fiscale?
Detalii
13
06 2018
1636

Impozitul pe bunurile imobiliare: Intrebări şi răspunsuri

Care sunt cotele maxime și minime ale impozitului pe bunurile imobiliare evaluate?

Cotele impozitului pe bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării sunt specificate în art. 280 din Codul fiscal şi constituie:
Detalii