21
02 2014
2927

„Declaraţie precompletată” soluţie de eficientizare a procesului de raportare către SFS destinat persoanelor fizice

În conformitate cu Codul Fiscal al Republicii Moldova, art.83, alin. (2), persoanele fizice care au mai multe surse de venit sînt obligate să prezinte „Declaraţia cu privire la impozitul pe venit” („CET08”). Declaraţiile sunt depuse anual, iar ultima zi de prezentare a acestora se consideră 31 martie.

Fiecare persoană fizică vizată de necesitatea depunerii declaraţiei are posibilitatea să o prezinte atît în formă fizică, pe suport de hîrtie, cît şi prin intermediul serviciului de raportare „Declaraţie electronică”, prestat de Î.S.”Fiscservinform”.

Totodată, în vederea simplificării procedurii de depunere în mod electronic a rapoartelor „CET08” a fost elaborat modulul „Declaraţie precompletată”.

În acest context, la data de 20.02.2014 a avut loc un breafing de presă, organizat de SFS pentru anunţarea lansării „Declaraţiei precompletate”, drept o nouă modalitate direcţionată spre facilitarea procesului de depunere a dării de seamă cu privire la impozitul pe venit de către persoanele fizice.

„Declaraţia precompletată” este o aplicaţie accesibilă persoanelor fizice, care deţin semnătură mobilă, semnătura electronică eliberată de Centrul de Certificare al Î.S. „Fiscservinform” sau semnătură digitală eliberată de Centrul de Telecomunicaţii Speciale şi sunt autentificaţi pe portalul serviciilor electronice fiscale (servicii.fisc.md).

Astfel, crearea şi implementarea Sistemului presupune următoarele avantaje:

  • extragerea datelor aferente contribuabililor provenite din notele de informare depuse de către angajatori prin:
  1. „IAL09” — Notă de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi;
  2. „IAS09” — Notă de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din sursele de venit altele decît salariul şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi;
  • realizarea unui raport ce ar permite prezentarea datelor extrase din declaraţiile depuse de către angajatori;
  • micşorarea timpului necesar pentru depunerea declaraţiei pe venit („CET08”) de către contribuabil.

Adiţional, modulul dat permite generarea unei declaraţii precompletate cu datele disponibile în Sistemul informaţional al autorităţii fiscale la data generării, inclusiv acesta este prevăzut cu opţiunea de generare a rechizitelor bancare la care urmează a fi achitat impozitul datorat, dar oferă şi posibilitatea achitării impozitului prin sistemul „MPay”.

Algoritmul tehnic de accesare a „Declaraţiei precompletate” a fost oferit participanţilor la breafing de către dl. Vitalie Coceban, Administrator al Î.S. „Fiscservinform”, care a relevat că această funcţionalitate permite contribuabilului (persoană fizică) să genereze în mod automatizat datele pentru „Declarația cu privire la impozitul pe venit” („CET08”). Datele se extrag din notele informative „IAL09„ și „IAS09”, depuse de către angajatori.

În cazul cînd contribuabilul nu are obiecţii vizavi de declaraţia precompletată generată de sistem în mod automat, acesta o acceptă, o semnează şi ulterior o transmite către SFS. Dacă contribuabilul doreşte să modifice datele din declaraţia precompletată (spre exemplu: datele sunt incomplete sau incorecte), utilizatorul accesează butonul „Modificare” şi sistemul îl redirecţionează la interfaţa „Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit („CET08”), care este deja completată cu datele din declaraţia precompletată. Aceste date (cîmpuri) pot fi modificate de către contribuabil. Ulterior, declaraţia se salvează, se semnează şi se expediază autorităţii fiscale conform modului general stabilit.

Respectiv, persoanele fizice care au obligaţia să depună declaraţia privind impozitul pe venitul obţinut în anul 2013 sau şi-ar dori să o facă, au posibilitatea de a raporta către Serviciul Fiscal, utilizînd modulul „Declaraţia precompletată” din cadrul SIA „Declaraţia electronică”. Menţionăm că serviciul dat este oferit persoanelor fizice GRATUIT, pe o perioadă de 5 ani.

Reieşind din cele expuse, dl Vitalie Coceban a ţinut să specifice că „o dată cu lansarea „Declaraţiei electronice”, contribuabilii dispun de o modalitate mai eficientă de prezentare a rapoartelor fiscale. Beneficiarii acestui serviciul nu mai sunt nevoiţi să prezinte dările de seamă pe suport de hîrtie, iar utilizarea lui este posibilă după ce persoanele fizice s-au înregistrat pe pagina web servicii.fisc.md şi au semnat un acord de conectare la serviciile electronice fiscale, în urma căruia obţin semnătura electronică”.

Astfel, pentru încheierea acestui acord este necesar ca solicitantul să se deplaseze la unul din centrele de conectare ale Î.S.”Fiscservinform”: or. Chişinău, str. Ştefan cel Mare, nr. 162, etajul 2, biroul 220 (sediul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare); or. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, nr.128 (Inspectoratul Fiscal teritorial pe municipiul Bălţi); or. Comrat, str. Comsomolului, nr.24 (Inspectoratul Fiscal teritorial pe municipiul Comrat).

În momentul încheierii acordului de conectare la serviciul „Declaraţie electronică”, persoanele fizice au nevoie să prezinte doar buletinul de identitate în original şi copie.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la serviciile electronice fiscale, contactaţi Secţia de Asistenţă a Clienţilor la numărul de telefon (022) 822-222 sau vizualizaţi pagina web servicii.fisc.md.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.