20
02 2015
1353

Deservirea calitativă a cetăţenilor - o prioritate pentru autorităţile publice

„Declaraţie electronică” reprezintă un serviciu on-line de raportare către autoritatea fiscală. Acest mijloc de prezentare a dărilor de seamă a devenit unul uzual pentru cca. 34 600 persoane juridice şi peste 9 320 persoane fizice. Totuşi, în procesul de utilizare a sistemului respectiv, contribuabilii pot întâlni dificultăţi privind completarea, semnarea, expedierea rapoartelor în adresa Serviciului Fiscal de Stat. În acest context, dna Olga Tcacenco, Contabil-şef la compania ICS „Herbalife MA” SRL a specificat: „serviciul „Declaraţie electronică” ne-a simplificat simţitor activitatea. Însă, ca contabil sunt limitată în timp, de aceea mi se întâmplă des să transmit rapoarte fiscale în ultima zi. Principala dificultate cu care mă confrunt în procesul de completare on-line a rapoartelor este că opţiunile stemului reacţionează greu. Pentru a expedia în termen rapoartele, apelez la asistenţa specialiştilor Centrului de apel al Î.S. „Fiscservinform”. Cred că mulţi contabili o să fie de acord cu mine - e atât de dificil în perioada de raportare să fii preluat de un operator! Dar, sinceră să fiu, de fiecare dată am primit sprijinul necesar şi am fost tratată cu profesionalism şi bunăvoinţă”. Pe parcursul anului 2014 Centrul de Apel al Î.S. „Fiscservinform” a preluat şi a soluţionat 78 303 cereri de asistenţă tehnică şi consultativă, dintre care 57% (44 622 apeluri) vizează SIA „Declaraţie electronică”. Cu referinţă la statistica clienţilor deserviţi de către Centrul de Apel, specificăm că:
  • Persoanelor juridice le revine 87,27% din cereri procesate (63 644);
  • Persoanelor fizice - 6,27% (4 912);
  • Funcţionarilor SFS - 9,11% (7 140);
  • Utilizatori din cadrul altor instituţii - 3,32% (2 607).
Deservirea de calitate a cetăţenilor are o valoare importantă pentru Î.S. „Fiscservinform”, fiind cel mai important indice de eficienţă în fiecare lucrare iniţiată. De aceea, pentru anul 2015 s-a propus mărirea statelor de personal al acestei subdiviziuni pentru a răspunde fluxului impunător de apeluri, continuarea procesului de perfecţionare permanente a operatorilor şi implementarea unui mecanism de control al calităţii deservirii. Adiţional, în cadrul Centrului va fi creat grupul tehnic, care va prelua cereri de soluţionare a problemelor de ordin tehnic cu care se adresează cetăţenii. Centrul de Apel al Î.S. „Fiscservinform” are ca obiectiv oferirea unui suport eficient, rapid şi calitativ publicului pe toate aspectele ce vizează domeniul său de activitate. Acest obiectiv îl considerăm prioritar pentru oricare entitate economică. Astfel, în prezent Centrul are capacitatea de a externaliza o gamă largă de servicii, oferind posibilitate altor instituţii publice să-şi optimizeze procesul de deservire şi interacţiune cu cetăţenii şi concomitent să realizeze economii a cheltuielilor aferente preluării apelurilor parvenite din partea acestora, dotarea cu echipament necesar, identificare şi amenajarea locurilor de muncă a operatorilor, retribuirea muncii, etc. Toate serviciile Centrului de Apel sunt prestate de către un colectiv calificat, instruit şi competent care îşi asumă o mare parte din responsabilităţile legate de confortul şi comoditatea cetăţeanului. Echipa de operatori garantează un nivel înalt de asistenţă prin asigurarea suportului telefonic şi online a utilizatorilor, folosind bazele de cunoştinţe formate în comun cu beneficiarul serviciului.

Pentru informaţii suplimentare privind activitatea şi serviciile oferite de către Centru de Apel al Î.S. „Fiscservinform” contactaţi-ne la numărul de telefon (022) 822-022 sau vizitaţi pagina web callcenter.fsi.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.