15
10 2019
705

Ghișeul unic de raportare electronică: peste 1,327 mil. de rapoarte de la începutul anului

În nouă luni ale anului 2019, numărul total al rapoartelor expediate prin intermediul Ghișeului unic de raportare electronică www.raportare.gov.md către autoritățile de stat din sectoarele finanțe publice și statistică a depășit cifra de 1,327 mil. Cea mai mare parte dintre acestea – circa 1,288 mil. – au fost transmise de către autorități/instituții publice și agenți economici, iar peste 39 mii – de către cetățeni. Ghișeul unic reprezintă o platformă on–line de prezentare a rapoartelor către Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Biroul Național de Statistică și Ministerul Finanțelor. Prin intermediul acestei platforme administrate de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) pot fi expediate în regim on–line 131 tipuri de rapoarte. Utilizând Ghișeul unic de raportare electronică, persoanele juridice, dar și cetățenii economisesc timp și bani la întocmirea și transmiterea rapoartelor, iar schimbul de informații între autoritățile în adresa cărora acestea sunt remise a devenit mai eficient. În prezent, la Ghișeul unic de raportare electronică www.raportare.gov.md dețin acces peste 74,7 mii de cetățeni și peste 57,1 mii de autorități/ instituții publice și agenți economici. În decursului anului, pe portalul www.raportare.gov.md au fost implementate două tipuri de rapoarte fiscale noi, ajustate și lansate 11 rapoarte statistice și trei rapoarte fiscale. Totodată, au fost optimizate unele funcționalități le portalului, implementate altele noi, lucrările fiind efectuate de către specialiștii IT ai CTIF. Ghișeul unic, lansat în ianuarie 2018, a înlocuit vechiul proces de raportare, când autoritățile/ instituțiile publice și agenții economici prezentau rapoartele separat pentru fiecare din cele cinci entități, cu un singur proces unificat de înregistrare, autentificare, validare și raportare prin intermediul portalului www.raportare.gov.md. Pentru a obține acces la Ghișeul unic de raportare electronică, persoanele fizice care nu dețin un cont de utilizator pe portalurile www.raportare.gov.md sau www.servicii.fisc.md, vor parcurge procedura de autentificare prin intermediul serviciului guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) cu ajutorul semnăturii electronice obținută preventiv, în urma căreia sistemul va crea în mod automatizat contul de utilizator. Persoanele juridice pot beneficia de acces la Ghișeul unic în baza acordului de conectare la serviciile fiscale electronice încheiat cu CTIF. Mai multe informații despre procedura de completare și expediere a rapoartelor prin Ghișeul unic de raportare electronică pot fi găsite pe portalul www.raportare.gov.md. Crearea și lansarea Ghișeului unic de raportare electronică au fost realizate în conformitate cu Planul de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 966 din 9.08.2016.

via | ctif.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.