22
08 2015
2127

Învățământul superior la distanță - o cerință a societății în continuă schimbare

Obținerea studiilor superioare prin intermediului învățământului la distanță devine o realitate și în Moldova. Ministerul Educației publică proiectul Regulamentului-cadru privind organizarea și desfășurarea învățământului superior la distanță(ISD) în universități, după ce acesta a fost consultat public și aprobat de Colegiului Ministerului. Implementarea ISD va permite diversificarea și dezvoltarea programelor educaționale prin utilizarea TIC, va asigura formarea continuă a specialiștilor în RM. Potrivit proiectului Regulamentului ISD va fi organizat de către instituțiile de învățământ superior acreditare. Acestea vor solicita autorizație de la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional. Disciplinele în cadrul ISD vor fi realizate prin mai multe forme de învățământ - curs, curs on-line, ședință, web-ședință, teleconferință, testare on-line, autoevaluare la calculator, precum și prin forme tradiționale. Durata studiilor în ISD - la ciclul 1 - licență va fi cu un an mai mult decât în învățământul tradițional, iar la ciclul II – master, cu un semestru mai mult. Durata studiilor pentru adulți se stabilește de Senatul instituției de învățământ , luând în considerație posibilitățile și dorința lor,. dar și alte condiții. Învăţământul la distanță este atractiv , în special, pentru populația aptă de muncă, fiind conceput şi adaptat în funcție de cerințele profesionale, sociale şi educaționale, reflectate de piața muncii. Transformarea conținutului educațional într-o formă electronică îl face disponibil oricui, oriunde şi oricând. ÎSD nu impune constrângeri de timp, spațiu şi ritm de studiu și creează oportunități de formare profesională pe parcursul întregii vieți. Finanțarea implementării ÎSD se va face din taxele de studii percepute în condițiile legii, sursele bugetare pentru învăţământul la distanță, surse bugetare din fondul de șomaj, în condițiile legii. De asemenea, din sursele, alocate de agenți economici şi destinate învăţământului la distanță , mijloace provenite din proiecte internaționale, alte surse. De asemenea, instituțiile prestatoare de învățământ la distanță, pot primi donații, sponsorizări în vederea desfășurării activității didactice şi a dezvoltării bazei materiale. ISD oferă studenților o formă flexibilă de obținere a studiilor, care răspunde direct la necesitățile de învăţare şi posibilității de încadrare în câmpul muncii. Efectul benefic asupra economiei derivă din faptul că învățământul la distanță permite asigurarea pieței muncii cu specialiști calificați în funcție de cerințele societății în schimbare. Ministerul Educației menționează că în Republica Moldova există premisele necesare pentru implementarea învățământului la distanță. Multe instituţii de învăţământ superior au o anumită experiență în acest sens , dispun de personal, care a beneficiat de o formare inițială în domeniul învăţământului electronic şi posedă infrastructură minimală pentru realizarea acestuia.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.