02
07 2014
1525

Î.S. „Fiscservinform” a lansat campania de profilaxie al Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.

Buna funcţionalitate a Sistemului Informaţional a Serviciului Fiscal de Stat (SFS) şi a infrastructurii tehnice a acestuia influenţează direct calitatea actului de administrare fiscală. Fiind un domeniu specific, care implică un grad înalt de securitate a datelor cu caracter fiscal, menţinerea şi dezvoltarea Sistemului info-comunicaţional al SFS necesită implicarea specialiştilor cu cunoştinţe aprofundate atît în domeniul TI cît şi cunoaşterea metodologiei de formare, gestionare şi evidenţă a obligaţiunilor fiscale. Echipa de profesionişti din cadrul Î.S. „Fiscservinform” a demonstrat în timp capacităţile sale înalt profesionale în dezvoltarea şi menţinerea Sistemului Informaţional al SFS, realizând sistematic activităţi de profilaxie planificate. Astfel pentru anul 2014 Î.S. „Fiscservinform” a iniţiat, pentru perioada 11 iunie - 16 octombrie, o serie de lucrări de profilaxie şi mentenanţă a componentelor infrastructurale în oficiile Inspectoratelor Fiscale pe întreg teritoriul ţării. În cadrul acţiunilor planificate vor fi supuse auditului şi lucrărilor de profilaxie peste 1360 de calculatoare, 45 de servere, 876 de imprimante şi peste 40 de echipamente multifuncţionale. Lista activităţilor planificate cuprinde următoarele lucrări:
  • Implementarea Sistemului Unificat de Imprimare Protejată „DocPrint”;
  • Conectarea şi configurarea PC-urilor care au fost repartizate în IFS teritoriale (PC şi Notebook-uri);
  • Auditul echipamentului tehnic din reţeaua locală şi actualizarea registrelor corespunzătoare;
  • Aplicarea înnoirilor sistemelor operaţionale şi pentru soluţia Antivirus;
  • Verificarea şi restabilirea cablajului de reţea;
  • Auditul securităţii informaţionale, executarea auditului tehnic pentru echipamentul învechit, actualizarea paşapoartelor tehnice şi a specificaţiei echipamentului în cadrul infrastructurii, precum şi alte lucrări.
Pe lîngă activităţile de mententanţă specialiştii implicaţi în proces vor oferi inspectorilor fiscali suport consultativ, răspunzând la întrebările acestora vizavi de modul de utilizare şi exploatare a sistemelor informaţionale instalate în cadrul IFS. Menţionăm că toate lucrările sunt realizate conform procedurilor sistemului de management integrat (ISO 9001:2008 şi ISO 27001:2013) implementat în cadrul Întreprinderii şi anume procedura de proces PP-07 „Mentenanţa echipamentului de calcul şi info-comunicaţional”. Pentru informaţii suplimentare privind serviciile electronice fiscale, contactaţi Centrul de Apel al Î.S. „Fiscservinform” la numărul de telefon (022) 822-222.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.