11
08 2014
1125

Raportul Global privind Tehnologiile Informaționale 2014 situează Republica Moldova în top 100

Cel mai complex instrument de evaluare a dezvoltării tehnologiei informaționale și comunicațiilor în toate statele lumii este Raportul Global privind Tehnologiile Informaționale, elaborat de Forumul Economic Mondial (WEF) în colaborare cu INSEAD. Acesta cuprinde Indicele Pregătirii de Rețea (NRI) care stabilește impactul TIC asupra dezvoltării economice şi consolidării competitivităţii domeniului respectiv în statele lumii. Raportul se elaborează în baza a unui număr record de state – 148, care reprezintă mai mult de 98% din PIB-ul mondial. Astfel, potrivit valoarei obținute a indicelui NRI în 2014, Republica Moldova se află pe locul 77 din 148 de state și a acumulat 3,9 puncte din 6 maximum, țara noastră situându-se la nivelul mediei mondiale (4,0). Potrivit MTIC, conform punctajului acumulat în clasamentul global, Republica Moldova se apropie de poziția României - 75, dar şi o depăşire a Ucrainei care deține în prezent poziția 81. Topul celor 10 ţări cu nivel avansat al indicelui NRI este dominat de ţările nordice ce au creat economii foarte inovative şi receptive la TIC, precum şi noile ţări industrializate din Asia - Singapore, Taiwan și China. Actuala ediţie a Raportului Global privind Tehnologiile Informaţionale analizează în detalii impactul TIC la nivel mondial. De la o ediţie la alta, aria de studiu din raport devine mai cuprinzătoare şi se extinde la nivel internaţional, oferind o platformă unică de dialog public-privat. Evaluarea NRI, pe plan mondial, are ca obiectiv estimarea capacității statelor de a crea un mediu digital complex și a nivelului de utilizare a TIC în asigurarea unei dezvoltări sustenabile.

via www.interlic.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.