23
05 2013
4395

Registrul general electronic al facturilor fiscale (Ghidul utilizatorului)

”Registrul general al facturilor fiscale” – este un servicu electronic care este menit pentru organizarea evidenţei electronice a facturilor fiscale la agentul economic furnizor al bunurilor materiale şi a serviciilor. Registrul general al facturilor fiscale reprezintă o parte componentă al portalului serviciilor fiscale electronice şi are ca scop uşurarea, simplificarea, sporirea eficienţei şi rapidităţii procesului de evidenţă al facturilor fiscale ale agenţilor economici din republică. Începînd cu 1 iulie 2012, subiecţii impunerii cu T.V.A., (deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, de IFS pe municipiul Chişinău, de IFS pe municipiul Bălţi şi de Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul IFS pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia) sînt obligaţi să înregistreze facturile fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale în decursul zilei în care aceasta a fost eliberată. Obligativitatea se impune pentru aceştia în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte suma de 100 000 lei. Cumpărătorul, la rîndul său, are dreptul să verifice corespunderea datelor din factura fiscală eliberată de furnizor cu datele din Registrul general electronic al facturilor fiscale (conform prevederilor alin. 1 şi 2 a articolului 1181 din Codul Fiscal). Ghidul utilizatorului 1. Deschideţi portalul http://servicii.fisc.md şi autorizaţivă în sistem. Autentificarea în sistem 2. Intraţi în compartimentul Persoane Juridice. Din lista serviciilor oferite, la serviciul „Registrul general al facturilor fiscale” accesaţi „Testarea ServiciuluiAccesarea serviciului 3. Pe pagina principală, în compartimentul „Toate facture” în statutul Nou, accesaţi butonul „Creaţi factura nouă" Crearea formularului electronic Facturii Fiscale 4. Completaţi toate cîmpurile necesare şi accesaţi butonul „Salvează şi închide formaCompletarea formularului electronic FF 5. Accesaţi butonul „Încărcare XML”. În fereastra apărută accesaţi Atach File şi accesînd butonul „Browse” selectaţi fişierul XML, care doriţi să-l încărcaţi. Încarcarea formularul electronic FF Încarcarea formularul electronic FF 6. Faceţi dublu click pe formularul electronic FF Vizualizarea formularului electronic FF 7. Semnaţi formularul electronic FF, accesînd butonul „Semnare”. În rezultat va apărea fereastra unde va trebui să introduceţi parola pentru aplicarea semnăturii Încărcarea formularului electronic FF 8. În statutul „Semnate”, selectaţi formularul electronic FF dorit şi accesaţi butonul „Trimite” pentru al expedia. Expedierea formularului electronic FF 9. În statutul „Acceptate”, selectaţi formularul electronic FF şi accesaţi butonul „Afişează recipisaAfișarea recipisei Afișarea recipisei 10. În statutul „Acceptate” selectaţi formularul electronic FF care doriţi să-l anulaţi şi accesaţi butonul „Anularea”. Se va deschide forma pentru anularea formularului electronic. Specificaţi motivul anulării din lista „Motivul anulării” şi accesaţi butonul „Salvează şi închide formaAnularea formularului electronic FF Anularea formularului electronic FF 11. În compartimentul „Facturi spre anulare”, accesaţi butonul "Semnate”. În rezultat va apărea fereastra unde va trebui să introduceţi parola pentru aplicarea semnăturii. Semnarea formularului electronic FF pentru anulare 12. În statutul „Semnate” din compartimentul „Facturi spre anulare”, selectaţi formularul electronic şi accesaţi butonul „TrimiseExpedierea formularului electronic FF anulate 13. În statutul „Anulate” selectaţi formularul electronic FF şi accesaţi butonul „Afişează recipisaAfișarea recipisei Afișarea recipisei

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.