20
12 2016
1170

Servicii fiscale electronice: realizări și perspective

La 19 decembrie 2016 a avut loc „Masa rotundă cu genericul: „Serviciile fiscale electronice: realizări și perspective””. Evenimentul a avut scopul de a informa mediul de afaceri privind realizările înregistrate în perioada 2008-2016 (în speță rezultatele aferente lansării Serviciilor fiscale electronice în anul 2016) și a prezenta tendințele de dezvoltare a sistemului informațional fiscal și a serviciilor electronice pentru anul 2017, precum și stabilirea unor relații și forme de dialog, prin atragerea asociațiilor de afaceri în procesul de dezvoltare a noilor servicii și soluții pentru societatea. La masa rotundă au participat mai mulți reprezentanți ai mediului de afaceri precum: „ACAP”, „Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova” „Expert Grup”, „Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova”, „Asociația internațională a transportatorilor auto din RM”, „Î.S. "Centrul de telecomunicații speciale"”. Evenimentul a fost găzduit de către Ministerul Finanțelor cu participarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Î.S. „Fiscservinform”- partenerul tehnologic a evenimentului și partenerul media P.P. „Monitorul fiscal”. În discursul său, Șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dl Serghei Pușcuța a menționat că „Pentru Serviciul Fiscal de Stat acest eveniment este foarte important, deoarece vrem să punem în discuție mersul dezvoltării serviciului electronic fiscal, în special mă voi referi la acele sisteme informaționale care deja au fost lansate și funcționează deja în cadrul serviciului fiscal informațional, atât pentru funcționarii publici cât și pentru contribuabili, care au posibilitatea să-și organizeze mai eficient activitatea din punct de vedere al comunicării cu Serviciul Fiscal de Stat. Pentru a menține o comunicare la fel de deschisă și constructivă, îndemn toți participanții la acest eveniment să avem o discuție interactivă spre a înțelege unde trebuie să mai lucreze Serviciul Fiscal de Stat pentru a fi cât mai bineveniți, mai productivi, mai eficienți în relația cu contribuabili sub aspect de comunicare electronică.” Despre rezultatele și impactul serviciilor fiscale electronice a vorbit Șeful Direcției Comerciale din cadrul Î.S. „Fiscservinform”, dl Alexandr Ghițman, care a prezentat date statistice privind indicatori înregistrați în procesul de digitizare a serviciilor fiscale pentru perioada 2008-2016. Potrivit ultimelor date au fost înregistrați următorii indicatori:
  1. Prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică”, au fost prezentate peste 4,6 mil de dări de seamă fiscal, iar ponderea declarațiilor electronice a constituit 69,75% din volumul tuturor declarațiilor fiscale recepționate de Serviciul Fiscal de Stat;
  2. Cu ajutorul aplicației ,,Declarație rapidă”, au fost înregistrate peste 1,1 mil de dări de seamă fiscale pe suport de hârtie cu bar-cod, totuși cele mai multe dări de seamă au fost formate prin serviciul „declarații precompletate”;
  3. În cadrul serviciului ,,e-Factura” au fost înregistrate și procesate peste 2,7 mil facturi și facturi fiscale electronice;
  4. În serviciul ,,Contul curent al contribuabilului” s-au generat on-line peste 5 mil de rapoarte;
  5. Prin intermediul serviciului ,,Comanda on-line formulare tipizate” sunt peste perfectate 230 mii comenzi de formulare tipizate de documente primare cu regim special;
  6. Peste 14 mii de accesări unice în cadrul serviciului ,,e-Cerere”.
De asemenea, dl Alexandr Ghițman a trecut în revistă serviciile și funcționalitățile cheie destinate atât contribuabililor cât și funcționarilor fiscali, care au fost lansate în anul 2016. „Pe parcursul anului 2016 au fost lansate 4 servicii destinate contribuabililor și anume: Declarația precompletată ajustată; Comanda seriei și diapazonului de numere pentru documente primare;Comanda on-line timbre de acciz;e-Cerere, precum și 4 servicii destinate funcționarilor fiscali pentru modernizarea actului de administrare fiscal:Dosarul electronic al contribuabilului; Impozit pe avere;Sistemul de Management al Cazurilor Restituirea Impozitului pe Venit al Persoane fizice; Documente fiscale interne.” Totodată, dl Alexandr Ghițman a menționat că „conform raportului anual realizat de Banca Mondială de comun cu „PricewaterhouseCoopers – Paying Taxes”, Serviciul Fiscal de Stat s-a ridicat pe poziția 31, urcând 24 trepte din anul 2015, ceea ce denotă faptul că Sistemul informațional Fiscal este unul eficient și asigură toate cerințele contribuabililor din Republica Moldova”. În sesiunea următoare Administratorul Î.S. „Fiscservinform”, dl Vitalie Coceban a prezentat perspectivele de dezvoltare a serviciilor și soluțiilor electronice fiscale în cadrul Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2017, având la bază strategia IT, aprobată la 3 august 2016 de către Ministerul Finanțelor. Dl Vitalie Coceban a specificat faptul că „Societatea de astăzi, având acces la o multitudine de soluții digitale folosite în viața sa cotidiană, înaintează noi și noi cerințe calitative de deservire, iar activitatea omului cu pași mari se mută spre mediile virtuale, se transferă tot mai mult pe internet, unde informația este cea mai importantă resursă, iar tranzacția digitală e indicatorul succesului pentru orice afacere.” Conform informațiilor prezentate pe parcursul anului 2017 vor fi implementate un șir de servicii și soluțiilor electronice noi, atât pentru contribuabili cât și pentru inspectori. Primordial vor fi asigurate: Dezvoltarea cabinetului digital al contribuabilului; Unificarea procesului de raportare şi dezvoltarea unui singur raport, optimizarea cantităţii informaţionale completate; Modernizarea Contului Curent ca un sistem unic de contabilizare și evidență (impozitarea într-un singur ghişeu) Dezvoltarea soluției contul unic; Modernizarea serviciului de auto-deservire „e-Cerere”; Integrarea „e-Factura” în sistemele de contabilitate corporativă a AE; Dezvoltarea soluției semnalizare a divergențelor din fișa personală; Dezvoltarea soluțiilor de analiză a riscurilor și serviciului „Postul fiscal virtual”; Modernizarea soluției de evidență și conectare a MCC la Gateway fiscal. La fel a fost menționat faptul că implementarea acestor servicii și soluții vor duce la următoarele beneficii: Micșorarea timpului de raportare/achitare impozit și minimalizarea costurilor; Ridicarea calității datelor și extinderea informației din registrul fiscal; Creșterea gradului de încredere a contribuabililor și sporirea nivelului de transparență; Micșorarea costurilor de mentenanță. În cadrul sesiunii de discuție reprezentanții mediului de afaceri au susținut lista serviciilor de dezvoltare și au sugerat noi propuneri de modernizare a sistemului, precum: diseminarea mesajelor, optimizarea procedurii de utilizare a semnăturii electronice în cadrul sistemelor informaționale fiscale. La fel au fost prezentate unele sugestii referitor la valabilitatea semnăturii electronice, iar spre examinare a fost dată propunerea de acoperire a costului semnăturii electronice din bugetul de stat. În concluzie dl Serghei Pușcuța a salutat propunerile și sugestiile făcute de către invitații la eveniment, menționând că „toate propunerile prezentate astăzi de către mediul de afaceri au fost notate, vor fi examinate și implementate conform priorității de dezvoltare a tehnologiilor informaționale din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, care are menirea să vină în întâmpinarea contribuabililor din Republica Moldova”. De asemenea, invitații au salutat organizarea acestui eveniment și sau arătat deschiși spre comunicare, iar de cealaltă parte Vice-ministrul Finanțelor, dna Veronica Vragaleva a dat propuneri de organizare a acestui eveniment o dată în semestru pentru asigurarea unui proces continuu de comunicare între Serviciul Fiscal de Stat și mediul de afaceri. La încheiere, participanții la eveniment au reiterat importanța implicării mediului de afaceri în dezvoltarea noilor servicii electronice fiscale pentru cetățeni, menite să aducă noi beneficii în procesul de comunicare și interacțiune dintre contribuabili și Serviciul Fiscal de Stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.