15
11 2016
2226

Serviciul electronic „RGEFF” și „Semnătura electronică Fiscservinform”

Utilizează „Semnătura electronică Fiscservinform” la semnarea şi expedierea facturii fiscale prin intermediul serviciului „Registrul general electronic al facturilor fiscale” (SIA „RGEFF”). Amintim că, conform art. 118(1) al Codului fiscal al Republicii Moldova, „Factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizorul subiect al impunerii cu T.V.A. în Registrul general electronic al facturilor fiscale, în forma și în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A., inclusiv al valorii impozabile ajustate în condițiile art. 98, depășește suma de 100000 lei”. Factura fiscală trebuie să fie înregistrată, semnată și expediată în Registrul general electronic al facturilor fiscale în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării. Prin urmare, doritorii de a deveni posesorii „Semnăturii electronice Fiscservinform” pot completa cererea on-line, prin accesarea link-ului pki.fsi.md/home/, și semnătura va fi livrată la Dumneavoastră. Pentru detalii contactaţi Centrul de Apel al Î.S. „Fiscservinform” la numărul de telefon (022) 822 222 sau vizitaţi pagina pki.fsi.md.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.