Catalogul tematic
Тематический каталог

Factura fiscală


Articolul 93. Noţiuni
formular tipizat de document primar cu regim special, prezentat cumpărătorului de către subiectul impozabil, înregistrat în modul stabilit, la efectuarea livrărilor impozabile.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A93

03
12 2018
1127

Avizul de însoțire a mărfurilor și factura fiscală

În ședința Parlamentului din 30 noiembrie curent deputații au votat în lectură finală proiectul de lege ce prevede permisiunea de utilizare de către agenții economici a avizului de transportare a mărfurilor.

Potrivit noilor prevederi, în cazul în care, la livrarea mărfurilor, furnizorul emite avizul de însoțire pe perioada transportării acestora, eliberarea facturii fiscale se va efectua până la sfârșitul perioadei fiscale.
Detalii
26
11 2018
672

Aspecte fiscale ale oferirii certificatelor valorice cadou

Certificatul valoric (numit și certificat /voucher cadou) este emis de comercianți în scopul promovării vânzărilor și poate fi utilizat pentru achiziționarea de diferite produse oferite spre vânzare de aceștia.

Potrivit art. 93 alin. (3) din Codul fiscal (CF), livrarea de mărfuri este definită ca transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parțială, împrumutul bunurilor fungibile, cu excepția mijloacelor bănești, achitarea salariului în expresie naturală,
Detalii
26
11 2018
691

Vânzarea mărfurilor cu reduceri de preț. Aspecte fiscale și contabile

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal (CF), persoanele juridice aplică metoda de evidenţă – contabilitatea de angajamente, conform căreia venitul este raportat la perioada fiscală în care a fost câştigat; sumele reducerii de preţ, ale disconturilor şi rabaturilor acordate/primite în perioada de gestiune pentru livrările/achiziţiile efectuate în anii precedenţi se raportează şi se deduc respectiv în scopuri fiscale în perioada fiscală în care acestea au fost constatate şi/sau calculate, şi/sau acordate.
Detalii
20
11 2018
1134

Особые случаи выписки налоговой накладной

На этой неделе парламент рассмотрит в рамках пленарного заседания проект закона о внесении изменений и дополнений к Налоговому кодексу (НК). В пояснительной записке к проекту уточняется, что он был разработан министерством финансов с учетом предложений и пожеланий представителей бизнеса, а также для устранения ряда положений, усложняющих эффективное применение действующего налогового законодательства.

В соответствии с предложенной редакцией, в случае, когда облагаемая стоимость облагаемой поставки товаров формируется в момент их получения покупателем и в результате определения качества, массы и их потребительских свойств, при отгрузке товаров выдается налоговая накладная/извещение, сопровождающее товар, без заполнения обязательных показателей, которые на момент отгрузки товаров не указываются.
Detalii
15
10 2018
477

1. (28.15.60) Este obligatorie completarea coloanelor 10.6 - 10.7 a facturilor fiscale emise cu mențiune ,,Non livrare”, în cazul documentării de către cumpărător a returului de marfă?

Documentarea ajustării bazei impozabile pe faptul returului de marfă în conformitate cu art. 1171 alin. (12) din Codul fiscal, se va efectua prin emiterea facturii fiscale de către furnizor cu semnul
Detalii
10
10 2018
1183

Выписка налоговой накладной в случае получения аванса для оказания услуг

В случае, когда был получен аванс от покупателя для оказания услуг, на какую дату выписывается налоговая накладная — фактической поставки услуг или возникновения обязательства по НДС? Также, когда налоговая накладная должна отражаться в приложение № 2 Декларации по НДС?
Detalii
08
10 2018
557

Calcularea TVA pe suma garantă în cazul dării în locațiune a imobilului

Entitatea X SRL își desfășoară activitatea în domeniul dării în locațiune a oficiilor, apartamentelor și parcărilor. Exemplu din contract: La intrarea în vigoare a prezentului contract LOCATORUL va percepe de la LOCATAR plata în avans pentru 2 (două) luni calendaristice, în sumă de 10 000 lei, din care 5 000 lei este plata pentru arenda curentă și 5 000 lei — suma garantă.
Detalii
08
10 2018
1061

Об ограничениях по времени выписки налоговой накладной на ранее приобретенный товар

В адрес предприятия, занимающегося розничной продажей товаров, обращаются лица, которые ранее пробрели товар и получили чек, с просьбой о выписке налоговой накладной. Установлено ли законодательством ограничение по времени выписки налоговой накладной и как она должна быть отражена в Декларации по НДС?
Detalii
17
09 2018
10150

SFS, despre formularul „Factura de expediţie”

Serviciul Fiscal de Stat, în contextul modificărilor operate în Hotărârea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” prin Hotărârea Guvernului nr. 543 din 12.06.2018 și în baza explicațiilor Ministerului Finanțelor nr.13-08/439 din 12.09.2018, comunică pentru contribuabili următoarele.

Începând cu 15 septembrie 2018, în urma abrogării pct. 5 din Hotărârea Guvernului nr.294, nu se admite utilizarea de către entități a stocurilor de formulare a «Facturii de expediție» și a anexei la acestea neutilizate.
Detalii
14
09 2018
512

ORDIN SFS nr. 467 din 13. 09. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale