Catalogul tematic
Тематический каталог

Factura fiscală


Articolul 93. Noţiuni
formular tipizat de document primar cu regim special, prezentat cumpărătorului de către subiectul impozabil, înregistrat în modul stabilit, la efectuarea livrărilor impozabile.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A93

23
02 2018
23

1. (35.1.20) La transmiterea activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare, fără transmiterea dreptului de proprietate, care documente primare trebuie să elibereze agentul economic, pe aceasta operațiune?

În temeiul art.19 alin.(l)-(3) din Legea contabilității nr.113-XIV din 27 aprilie 2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare și centralizatoare, aprobate de Ministerul Finanțelor, în timpul sau nemijlocit după efectuarea operațiunii.
Detalii
22
02 2018
266

Об отсутствии необходимости в отметке «Non livrare» в налоговой накладной по рефактурированию компенсируемых расходов

Нужно ли при выписке налоговой накладной по рефактурированию компенсируемых расходов на основании ч. (10) ст. 1171 Налогового кодекса, в соответствии с положениями Приказа МФ № 118 от 28 августа 2017 г., в строке 7 «Переадресовки» делать отметку «Non livrare»?
Detalii
22
02 2018
332

О порядке заполнения налоговых накладных образца, утвержденного Приказом № 115, имеющихся в остатке у экономического агента

У нашего предприятия есть в наличии налоговые накладные образца, утвержденного Приказом МФ № 115 от 6 сентября 2010 г.
Detalii
20
02 2018
339

Об отражении возврата товара с учетом изменений, внесенных в Приказ ГГНИ № 1164 от 25.10.2012 г.

В связи с изменениями, внесенными в Приказ ГГНИ об утверждении бланка декларации по НДС и порядка заполнения декларации по НДС № 1164 от 25 октября 2012 г., со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в него Приказом ГНС № 351 от 28 сентября 2017 г., и с отменой Приказа МФ № 115 от 6 сентября 2010 г. об утверждении и заполнении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная», как правильно отражается возврат товара?
Detalii