Catalogul tematic
Тематический каталог

Factura fiscală


Articolul 93. Noţiuni
formular tipizat de document primar cu regim special, prezentat cumpărătorului de către subiectul impozabil, înregistrat în modul stabilit, la efectuarea livrărilor impozabile.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A93

15
10 2018
316

1. (28.15.60) Este obligatorie completarea coloanelor 10.6 - 10.7 a facturilor fiscale emise cu mențiune ,,Non livrare”, în cazul documentării de către cumpărător a returului de marfă?

Documentarea ajustării bazei impozabile pe faptul returului de marfă în conformitate cu art. 1171 alin. (12) din Codul fiscal, se va efectua prin emiterea facturii fiscale de către furnizor cu semnul
Detalii
10
10 2018
845

Выписка налоговой накладной в случае получения аванса для оказания услуг

В случае, когда был получен аванс от покупателя для оказания услуг, на какую дату выписывается налоговая накладная — фактической поставки услуг или возникновения обязательства по НДС? Также, когда налоговая накладная должна отражаться в приложение № 2 Декларации по НДС?
Detalii
08
10 2018
435

Calcularea TVA pe suma garantă în cazul dării în locațiune a imobilului

Entitatea X SRL își desfășoară activitatea în domeniul dării în locațiune a oficiilor, apartamentelor și parcărilor. Exemplu din contract: La intrarea în vigoare a prezentului contract LOCATORUL va percepe de la LOCATAR plata în avans pentru 2 (două) luni calendaristice, în sumă de 10 000 lei, din care 5 000 lei este plata pentru arenda curentă și 5 000 lei — suma garantă.
Detalii
08
10 2018
836

Об ограничениях по времени выписки налоговой накладной на ранее приобретенный товар

В адрес предприятия, занимающегося розничной продажей товаров, обращаются лица, которые ранее пробрели товар и получили чек, с просьбой о выписке налоговой накладной. Установлено ли законодательством ограничение по времени выписки налоговой накладной и как она должна быть отражена в Декларации по НДС?
Detalii
17
09 2018
8842

SFS, despre formularul „Factura de expediţie”

Serviciul Fiscal de Stat, în contextul modificărilor operate în Hotărârea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” prin Hotărârea Guvernului nr. 543 din 12.06.2018 și în baza explicațiilor Ministerului Finanțelor nr.13-08/439 din 12.09.2018, comunică pentru contribuabili următoarele.

Începând cu 15 septembrie 2018, în urma abrogării pct. 5 din Hotărârea Guvernului nr.294, nu se admite utilizarea de către entități a stocurilor de formulare a «Facturii de expediție» și a anexei la acestea neutilizate.
Detalii
14
09 2018
424

ORDIN SFS nr. 467 din 13. 09. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale