Catalogul tematic
Тематический каталог

Factura fiscală


Articolul 93. Noţiuni
formular tipizat de document primar cu regim special, prezentat cumpărătorului de către subiectul impozabil, înregistrat în modul stabilit, la efectuarea livrărilor impozabile.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A93

26
06 2020
307

Până la lansarea noii versiuni a sistemului „e - Factura” au rămas 5 zile

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) informează actualii și potențialii  utilizatori ai sistemului informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice (SIA) „e - Factura” că noua versiune a acestui sistem va fi lansată în exploatare industrială la 1 iulie curent. Trecerea va fi realizată, prin transferul datelor din SIA „e - Factura” în versiunea nouă a sistemului, în intervalul orelor 00.05 – 09.00.

 


Detalii
25
06 2020
537

1 iulie – trecerea la versiunea nouă a SIA „e-Factura”

Serviciul Fiscal de Stat anunță că, începând cu data de 01.07.2020, va fi disponibilă noua versiune a SIA „e-Factura”.

  La etapa de dezvoltare a fost actualizată platforma sistemului, simplificat modul de integrare a sistemelor de contabilitate cu „e-Factura” prin intermediul API, îmbunătățite funcționalitățile existente, precum și dezvoltate un set de funcționalități noi, printre care:


Detalii
24
06 2020
682

1. (28.15.84) Apare obligația emiterii facturii fiscale electronice (e–Factura) de către subiectul impozabil cu TVA în cazul livrărilor de mărfuri/servicii în cadrul achizițiilor publice de valoare mică?

În conformitate cu art.117 alin. (12) din Codul fiscal, începând cu 1 iulie 2020, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederile prezentului alineat nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.


Detalii
15
06 2020
437

Proiectul Regulamentului cu privire la SIA ,,e-Factura”, propus pentru consultări publice

Odată cu exprimarea acordului de utilizare a SIA ,,e-Factura”, contribuabilii se obligă să respecte următoarele condiții:
  • să utilizeze doar o singură formă a documentului pentru unul şi același fapt economic – fie cea generată în Sistemul „e-Factura”, fie cea cu utilizarea formularului pe suport de hârtie specială cu însemne de protecţie procurată de la organul fiscal sau imprimată de sine stătător în modul stabilit;
  • completarea facturilor fiscale electronice va fi efectuată în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 118  al Ministerului Finanţelor „Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia
  • semnarea facturii fiscale electronice va fi efectuată cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate conform legislației privind semnătura electronică și documentul electronic, precum și normelor tehnice din domeniu.

Detalii
05
06 2020
5337

e–Factura, obligatorie din 1 iulie 2020

Serviciul Fiscal de Stat informează despre obligativitatea utilizării e-Facturii, începând cu data de 1 iulie 2020, de către agenții economici care participă la operațiunile de achiziții publice.Conform prevederilor alin. (12) art.117 din Codul fiscal, aceștia sunt obligați să elibereze în format electronic factura fiscală emisă în cadrul achizițiilor publice.


În acest context, SFS va lansa o versiune actualizată a sistemului informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura”, care include noi funcționalități, după cum urmează:


Detalii
14
05 2020
868

Налоговая накладная при определении сроков исковой давности

Для обращения в судебную инстанцию для защиты любых прав установлены определенные сроки исковой давности и, если в суде будет доказано, что этот срок истек, иск будет отклонен. Истец не сможет добиться защиты своих прав; к примеру, не сможет взыскать задолженность по договору.

По общему правилу срок исковой давности составляет три года с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. На практике возникает немало трудностей с определением точного момента начала течения срока.
Detalii