Catalogul tematic
Тематический каталог

Factura fiscală


Articolul 93. Noţiuni
formular tipizat de document primar cu regim special, prezentat cumpărătorului de către subiectul impozabil, înregistrat în modul stabilit, la efectuarea livrărilor impozabile.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A93

14
08 2018
315

Выписка налоговой накладной при заключении Договора простого товарищества

Предприятие «Х» – собственник холодильника для хранения фруктов, — заключило Договор простого товарищества с сельскохозяйственным предприятием, имеющим на балансе яблочный сад. В соответствии с условиями данного Договора, наше предприятие осуществляет хранение фруктов до момента продажи и осуществляет их сортировку при отпуске и, соответственно, имеет право на 30% от доходов от продажи. Товар, согласно условиям Договора о совместной деятельности, реализуются партнером. Ежемесячно сторонами составляется Протокол распределения доходов от продаж.
Detalii
13
08 2018
735

Aplicarea amenzii pentru neeliberarea în termen a facturilor fiscale

Prin Hotărârea nr. 20 din 04.07.2018, Curtea Constituțională s-a pronunțat în privința excepției de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 260 alin. (4) din Codul fiscal (CF).

Prin această hotărâre, Curtea a declarat neconstituțional textul „amendă în mărime de 3 600 lei pentru fiecare factură” din art. 260 alin. (4) din CF.
Detalii
08
08 2018
254

Factura fiscală la eliberarea articolelor în scop de promovare

Întreprinderea acordă gratuit în scop de promovare câteva mostre din produsele sale și obiecte care au logo-ul întreprinderii către restaurante și alte localuri. Cum se emite factura fiscală în acest caz? Ce documente suplimentare mai sunt necesare? Cum se efectuează documentarea corectă a operațiunilor comerciale?
Detalii
07
08 2018
826

Юридическая сила не полностью заполненной налоговой накладной

В адрес предприятия «Ф» поступила налоговая накладная на возврат товара «Non livrare». В данной накладной в графах 10.6 и 10.7 поставлены прочерки, несмотря на то, что данный товар был поставлен покупателю по ставке НДС 20%. Имеет ли юридическую силу не полностью заполненная налоговая накладная (колонки 10.6 и 10.7) и можем ли мы выписывать минусовую накладную со ставкой 20%, если ставки НДС не проставлены в накладной на возврат товара?
Detalii
27
07 2018
185

1. (28.15.57) Care este modalitatea de completare a facturii fiscale eliberate pentru mărfurile, serviciile livrate în adresa misiunilor diplomatice?

În conformitate cu pct.6 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere şi de restituire a sumelor TVA la livrările stabilite de art.104 lit.c) din Codul fiscal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.543 din 8 iulie 2014, subiecții impunerii cu TVA care livrează mărfuri, servicii destinate uzului sau consumului personalului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare sau al
Detalii
25
07 2018
1180

Factura fiscală la eliberarea carnetelor de muncă

Cu referire la explicațiile oferite în BGPF 2. (28.3.37) ce ţin de transmiterea carnetelor de muncă, nu este clar ”La finele lunii, în baza registrului privind eliberarea carnetelor se va întocmi factura fiscală la suma totală aferentă carnetelor eliberate.” Această factură urmează în fi înregistrată în registrul livrărilor și, respectiv, în raportul TVA 12? În cazul în care se va întocmi o singură factură fiscală la suma totală aferentă carnetelor eliberate, cine va fi cumpărătorul/ beneficiarul?
Detalii