Catalogul tematic
Тематический каталог

Factura fiscală


Articolul 93. Noţiuni
formular tipizat de document primar cu regim special, prezentat cumpărătorului de către subiectul impozabil, înregistrat în modul stabilit, la efectuarea livrărilor impozabile.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A93

19
01 2021
117

Termenul de eliberare a facturii fiscale la solicitarea persoanei fizice

Redacția în vigoare până la 31 decembrie 2020 a art. 117 alin. (3) din Codul fiscal (CF) prevedea că, pentru vânzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător), dacă sunt respectate condiţiile stabilite1.
 
Respectiv, până la 1 ianuarie 2021, persoană fizică cetățean avea posibilitatea de a se adresa ulterior vânzătorului pentru eliberarea facturii fiscale, fără să fi fost specificat termenul limită de la momentul în care, de fapt, avuse loc tranzacția pentru care se elibera factura fiscală.

Detalii
24
12 2020
1277

Eliberarea facturii fiscale la solicitarea cumpărătorului

Pentru vânzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate și în cadrul comerțului electronic cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie, cu excepţia cazurilor în care aceasta este solicitată de cumpărător, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea.


Concretizările aferente eliberării facturii fiscale în cazurile menționate sunt incluse în politica fiscală și vamală pentru anul 2021. Completarea art. 117 alin.3) din Codul fiscal are drept scop eficientizarea și crearea condițiilor certe pentru mediul de afaceri, prin expunerea concretă a faptului că,
Detalii

18
12 2020
729

Modificarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura”

În Monitorul Oficial de astăzi, 18 decembrie 2020, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 585 din 26 noiembrie 2020 privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.317 din 26.06.2020.

În temeiul art.1323 alin. (10), art. 133 alin. (1) pct.17) și alin.(2) pct.4) și pct.8) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017 „Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” și a Instrucțiunii privind completarea acestuia”,


Detalii
07
12 2020
720

Noi funcționalități ale SIA „e-Factura"

Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii că, din data de 4 decembrie 2020, în cadrul SIA „e-Factura" sunt lansate noi funcționalități, precum și efectuarea unor corecții.
 
Astfel, în sistemul informational deja pot fi accesate:


  • funcționalul de afișare a listei codurilor IBAN ale furnizorului din Sistemul informațional al SFS, cu posibilitatea selectării din lista respectivă, în procesul de creare a facturii fiscale;
 

Detalii
02
11 2020
750

Eliberarea facturii fiscale în cazul în care beneficiarul nu acceptă lucrările

SRL X a încheiat cu SRL Y un contract în baza căruia Y urmează să efectueze lucrări de construcție-montaj a acoperișurilor la un complex format din 7 blocuri. Conform contractului, acoperișul urmează a fi montat în 3 etape, iar după fiecare etapă între părți se întocmește procesul-verbal de predare-primire a serviciilor, cu achitarea serviciilor efectuate la fiecare etapă finisată. În termen de 2 zile de la întocmirea procesului-verbal, beneficiarul urmează să prezinte acceptul referitor la servicii. Când urmează a fi eliberată factura fiscală, dacă beneficiarul nu acceptă lucrările anumitei etape? 

Detalii
30
09 2020
675

Eliberarea facturii fiscale în cadrul realizării proiectelor prevăzute în HG nr.246/2010

Ce cotă a TVA se va aplica la livrarea efectuată în cadrul proiectului la livrarea mărfurilor, serviciilor în cadrul realizării unui proiect de asistență tehnică sau investițional (grant) ce derulează pe teritoriul Republicii Moldova, parțial finanțat din contul împrumutului (grantului), iar parțial – din alte mijloace financiare? Va fi eliberată factura fiscală beneficiarilor, dacă serviciile prestate sunt scutite de TVA?
 
Conform prevederilor art.104 lit.c1) din Codul fiscal (CF), se scutesc de TVA cu drept de deducere importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor, serviciilor destinate:

Detalii
18
08 2020
415

Ordinul SFS nr. 417 din 10.08.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale