Catalogul tematic
Тематический каталог

Factura fiscală


Articolul 93. Noţiuni
formular tipizat de document primar cu regim special, prezentat cumpărătorului de către subiectul impozabil, înregistrat în modul stabilit, la efectuarea livrărilor impozabile.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A93

09
11 2021
876

e-Factura emisă prin „ciclul scurt”: noi prevederi pentru anularea acesteia

Pe data de 5 noiembrie 2021 a intrat în vigoare modificarea la Regulamentul cu privire la sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura” (în continuare – Regulament), aprobat prin Ordinul SFS nr. 317/2020. Modificarea respectivă a fost aprobată prin Ordinul SFS nr. 559 din 29 octombrie 2021, documentul fiind publicat în MO al RM (nr. 266-272, art. 1284).
 


Detalii

04
11 2021
954

„e-Factura”: modificarea centralizată a datei eliberării și datei livrării pentru mai multe facturi fiscale în statutul „Facturi noi”

Una dintre funcționalitățile versiunii 2.0 a sistemului „e-Factura”, lansat în vara anului 2020, este modificarea datei de eliberare și datei de livrare pentru mai multe facturi fiscale, printr-o singură operațiune. Deși funcționalul este disponibil mai mult un an, unii utilizatori ai sistemului modifică până în prezent datele respective pentru fiecare factură fiscală în parte, fapt ce durează în timp și este incomod atunci când setul de facturi fiscale, datele cărora necesită a fi modificate, constituie un număr semnificativ.
 
La data creării facturilor fiscale, în mod standard, sistemul afișează data curentă de eliberare și livrare a facturii fiscale. Furnizorul, însă, dispune de posibilitatea modificării acestora, conform regulilor stipulate în pct. 26-30 din Regulamentul cu privire la Sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul SFS nr. 317/2020.


Detalii

02
11 2021
1137

«e-Factura»: централизованное изменение даты выписки и даты поставки нескольких налоговых накладных в статуcе «Новые»

Одной из возможностей версии 2.0 системы «e-Factura», запущенной летом 2020 г., является изменение даты выписки и даты поставки для нескольких налоговых накладных посредством одной операции. Хотя эта функция доступна уже больше года, некоторые пользователи системы до сих пор меняют данные для каждой налоговой накладной отдельно, что требует времени и создает неудобства, когда количество налоговых накладных, в которых необходимо изменить данные, является значительным.
 


Detalii

18
10 2021
420

Ghidul utilizatorului SI „e-Factura” v.2.0

Serviciul Fiscal de Stat a publicat astăzi, 18 octombrie, Ghidul utilizatorului SI „e-Factura” v.2.0. Potrivit documentului, Sistemul Informațional „e-Factura” este menit să asigure păstrarea înregistrărilor privind operațiunile economice cu facturi fiscale, fiind elaborat pentru a fi utilizat exclusiv de către agenții economici din Republica Moldova.
 
Printre funcțiile tehnice ale sistemului pot fi enumerate următoarele:
  • Autentificarea utilizatorilor
  • Divizarea utilizatorilor în bază de roluri în cadrul sistemului
  • Acordarea unui spațiu personal de lucru al utilizatorului în cadrul sistemului, în bază de rolul obținut

  • Detalii
13
10 2021
572

Procedura de anulare și evidență a facturilor fiscale completate cu erori

 În cazul în care entitatea a decis să anuleze factura fiscală pe suport de hârtie completată cu erori, care este procedura de anulare a acesteia? Este obligatorie raportarea facturilor fiscale anulate în Registrele de evidenţă a livrărilor și procurărilor? 

Conform art. 117 alin. (1) din Codul fiscal (CF), subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de CF.


Detalii
11
10 2021
613

28.15.85 Este oare obligatorie eliberarea facturii fiscale la transportarea mărfurilor, livrate în cadrul comerțului electronic?

În conformitate cu art.3 alin. (1) al Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017 (în continuare – Legea nr.287/2017), documentul primar reprezintă confirmare documentară care justifică producerea faptelor economice sau care acordă dreptul de a le efectua (produce); certifică producerea unui eveniment.


Detalii

11
10 2021
259

Modalitatea de ajustare a TVA în cazul schimbării destinației avansului primit

Care este modalitatea de ajustare a TVA aferentă avansului primit anterior, în condițiile în care, la momentul primirii avansului, TVA s-a calculat de către furnizor la cota de 20%, iar pe parcurs, în contul acestui avans, au fost efectuate atât livrări impozabile cu TVA la cota de 20%, cât și livrări impozitate cu TVA la cota redusă?

În conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) din CF, data obligației fiscale privind TVA este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor cu excepția cazurilor stipulate la alin. (5)–(8) ale aceluiași articol.


Detalii