Catalogul tematic
Тематический каталог

Factura fiscală


Articolul 93. Noţiuni
formular tipizat de document primar cu regim special, prezentat cumpărătorului de către subiectul impozabil, înregistrat în modul stabilit, la efectuarea livrărilor impozabile.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A93

13
07 2017
379

Referitor la modul de completare a facturii fiscale la acordarea discontului

Care este modalitatea de completare a facturii fiscale ca urmare a ajustării valorii impozabile a livrării impozabile în urma acordării discontului?

În cazul ajustării valorii impozabile a livrărilor impozabile în urma acordării discontului, prevăzută la art. 98 din CF, valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau achitarea lor, urmează a fi ajustată, cu condiția prezentării documentelor de confirmare.
Detalii
08
07 2017
406

1. Cum se va reflecta de către furnizor și cumpărător suma TVA aferentă unei datorii compromise?

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 116 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016, în vigoare 01.01.2017)](în vigoare până la data 01.01.2017)
Cum se va reflecta de către furnizor și cumpărător suma TVA aferentă unei datorii compromise?
Răspunsul este perfectat în conformitate cu explicaţiile prezentate de către Ministerul Finanțelor nr.14/4-13/185 din 30.09.2014.
Detalii
16
06 2017
375

Reflectarea în factura fiscală a cheltuielilor refacturate

Cum se reflectă facturile fiscale în registrul de procurări/livrări și în declarația TVA în cazul costurilor refacturate?

În conformitate cu prevederile art. 118 alin. (3) din CF, facturile fiscale pe valorile materiale, serviciile procurate/ livrate se înregistrează în registrele respective în ordinea primirii/ eliberării lor.
Detalii
04
05 2017
937

Restricţii la instrăinarea activelor destinate includerii în capitalul social

Ministerul Finanţelor propune modificarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal şi art.28 lit.q 2) din Legea cu privire la tariful vamal, deoarece, începând cu1 ianuarie 2017, sunt stabilite condiții de restricționare a înstrăinării sau transmiterii în folosinţă sub orice formă prevăzută de legislaţie ale activelor materiale pe termen lung, cu excepția transmiterii în locațiune a bunurilor imobile, utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar şi scutite de TVA şi taxă vamală.
Detalii
21
04 2017
798

Centrul Unic de Apel, în acţiune

1. În baza cecurilor prezentate de către companie care a procurat combustibil pe parcursul la o lună, compania petrolieră este în drept să elibereze factura? în baza cărui articol?
Detalii
20
04 2017
555

О корректировке исчисленной суммы НДС по поставкам, не оплаченным клиентом, находящимся в процессе несостоятельности

В результате осуществления предпринимательской деятельности у компании-клиента, именуемой в дальнейшем Дебитор, приобретавшей у нас товар, что подтверждается налоговыми накладными, образовался долг перед нашей фирмой в 2008 году. В 2010 году был инициирован процесс по несостоятельности Дебитора.
Detalii