Catalogul tematic
Тематический каталог

Factura fiscală


Articolul 93. Noţiuni
formular tipizat de document primar cu regim special, prezentat cumpărătorului de către subiectul impozabil, înregistrat în modul stabilit, la efectuarea livrărilor impozabile.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A93

04
05 2017
864

Restricţii la instrăinarea activelor destinate includerii în capitalul social

Ministerul Finanţelor propune modificarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal şi art.28 lit.q 2) din Legea cu privire la tariful vamal, deoarece, începând cu1 ianuarie 2017, sunt stabilite condiții de restricționare a înstrăinării sau transmiterii în folosinţă sub orice formă prevăzută de legislaţie ale activelor materiale pe termen lung, cu excepția transmiterii în locațiune a bunurilor imobile, utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar şi scutite de TVA şi taxă vamală.
Detalii
21
04 2017
739

Centrul Unic de Apel, în acţiune

1. În baza cecurilor prezentate de către companie care a procurat combustibil pe parcursul la o lună, compania petrolieră este în drept să elibereze factura? în baza cărui articol?
Detalii
20
04 2017
471

О корректировке исчисленной суммы НДС по поставкам, не оплаченным клиентом, находящимся в процессе несостоятельности

В результате осуществления предпринимательской деятельности у компании-клиента, именуемой в дальнейшем Дебитор, приобретавшей у нас товар, что подтверждается налоговыми накладными, образовался долг перед нашей фирмой в 2008 году. В 2010 году был инициирован процесс по несостоятельности Дебитора.
Detalii
20
04 2017
568

Referitor la documentul primar care urmează a fi eliberat cumpărătorului la transportarea de către acesta a mărfii pentru prelucrare și a produsului util

Ce document primar se eliberează cumpărătorului, în cazul în care marfa (floarea-soarelui) necesita a fi transportata de cumpărător preventiv pentru prelucrare (curățare, uscare etc.) și apoi livrată acestui cumpărător în masă utilă?
Detalii
14
04 2017
900

Despre eliberarea facturii fiscale la prestarea serviciilor de dare în locațiune a spațiilor comerciale persoanelor fizice și deținătorilor de patente

Firma „X” prestează servicii de dare în locațiune a spațiilor comerciale persoanelor fizice și deținătorilor de patente. Este obligatorie eliberarea facturilor fiscale pentru asemenea servicii? Avem dreptul să facem trimitere la prevederile art. 117 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal?

Detalii
06
04 2017
4394

«Налоговая накладная» и «Накладная» будут объединены в один документ

Два первичных документа строгой отчетности — «Накладная» и «Налоговая накладная» — будут объединены в один документ. Соответствующие изменения и дополнения в Постановление правительства № 294 от 17 марта 1998 г. («О выполнении Указа Президента Республики Молдова N 406-II от 23 декабря 1997 г.) одобрил кабинет министров на заседании в среду.
Detalii
31
03 2017
357

1. (28.21.55) În ce perioadă fiscală cumpărătorul are dreptul la trecerea în cont a sumelor TVA pentru energie electrică, energie termică, gaz natural, servicii de telefonie, servicii comunale?

În conformitate cu art.102 alin.(61) din Codul fiscal, în cazul în care factura fiscală pentru servicii a căror livrare se realizează regulat, pe o perioadă de 6 luni calendaristice consecutive, precum şi pentru energie electrică, energie termică
Detalii
09
03 2017
1044

Об оформлении и отражении в отчете ТVА12 и в приложении TVALIVR поставок за наличный расчет в адрес физических лиц

Сельскохозяйственное предприятие, занимающееся выращиванием свиней, реализует живое поголовье за наличный расчет физическим лицам, не затребовавшим выписки налоговой накладной. Поступление денежных средств за данные поставки фиксируется с применением ККМ.
Detalii
03
03 2017
1031

Об отражении налоговой накладной в Регистре покупок и в Декларации по НДС при возврате поставленных товаров/услуг

Как отражается в регистре покупок и в Декларация по НДС налоговая накладная, в случае если облагаемая поставка полностью или частично возвращена субъекту налогообложения?
Detalii