04
12 2015
3775

Serviciul Fiscal de Stat lansează un nou serviciu electronic - ,,e-Cerere”

Dorinţa noastră este să dezvoltăm un parteneriat între Serviciul Fiscal de Stat şi contribuabil, o administraţie fiscală apropiată de cetăţeni şi mediul de afaceri, care să le acorde un sistem de servicii complet, modern şi proceduri simplificate şi prietenoase. Serviciile oferite contribuabililor de către Serviciul Fiscal de Stat (îndrumare şi asistenţă, comunicare, simplificarea procedurilor) reprezintă instrumentul prin care administraţia fiscală vine în sprijinul contribuabililor pentru a facilita îndeplinirea obligaţiilor fiscale ce le revin şi constituie premisa esenţială pentru creşterea civismului fiscal. Pentru a veni în sprijinul contribuabililor, SFS continuă procesul de modernizare a administraţiei fiscale, care vizează prestarea de servicii diversificate, moderne şi de calitate, care să aducă beneficii atât administraţiei fiscale, cât şi contribuabililor. În atingerea obiectivelor propuse, un mijloc eficient este dezvoltarea şi lansarea serviciilor electronice fiscale, un nou pas în acest sens fiind noul serviciul electronic - ,,e-Cerere”, pe care-l lansăm astăzi. Acest serviciu electronic este o soluţie informaţională menită să înlocuiască procedura tradiţională de depunere a cererilor (privind înregistrare ca plătitor de T.V.A. şi/sau de înregistrare a subdiviziunilor) cu un mecanism modern, bazat pe tehnologii informaţionale. La prima etapă, sistemul pune la dispoziţia contribuabililor, care dispun de semnătură electronică, şi inspectorilor fiscali următoarele module:
  • Înregistrarea on-line a plătitorilor T.V.A.;
  • Gestionarea on-line a subdiviziunilor.
„Înregistrarea on-line a plătitorilor T.V.A.” permite contribuabililor să prezinte on-line cererea privind înregistrarea/anularea în calitate de plătitor T.V.A., precum şi să vizualizeze certificatul emis de autoritatea fiscală. Aceste operaţiuni pot fi realizate direct de la calculatorul personal al utilizatorului, conectat la internet. Cu referinţă la modulul „Gestionarea on-line subdiviziunilor”, implementarea acestuia are menirea să simplifice procedurile de prezentare a cererii de înregistrare/modificare/sistare şi închidere a subdiviziunilor, oferindu-se oportunitatea de a le efectua, la fel, on-line. Totodată, datorită soluţiilor menţionate, va fi eficientizată activitatea inspectorilor fiscali ce ţine de evidenţa cererilor, a contribuabililor, a subdiviziunilor înregistrate şi va spori operativitatea actualizării datelor vizate în Sistemul Informaţional fiscal. ”Înregistrea on-line a plătitorilor T.V.A.” şi ”Gestionarea on-line a subdiviziunilor” sunt accesibile pe portalul www.servicii.fisc.md şi pot fi testate de către toţi utilizatorii serviciilor electronice fiscale, fără a produce efecte juridice până la publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului privind lansarea în exploatare industrială a sistemului. În perspectivă imediată, SFS va convoca o conferinţă de presă, dedicată lansării în exploatare industrială a Sistemului Informaţional Automatizat „e-Cerere”.

Pentru informaţii suplimentare şi suport, rugăm să contactaţi Centrul de Apel al SFS, la numărul de telefon 0 8000 1525.


via | fiscservinform.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.