03
03 2015
1400

SFS promovează utilizarea de către contribuabili a semnăturii electronice

Serviciul Fiscal de Stat își propune lărgirea cercului de contribuabili (atât persoane fizice, cât și juridice) care pot accesa serviciile sale on-line, pot depune dări de seamă, inclusiv declarații fiscale, și pot utiliza informații din sistemul fiscal al SFS în mod electronic. Inițiativele SFS se înscriu obiectivelor stipulate în Programul de Activitate al Guvernului Republicii Moldova 2015-2018, care presupune, cu titlu imperativ, eliminarea continuă a serviciilor publice ineficiente şi depășite de timp şi prestarea serviciilor publice on-line şi în regim mobil atât pentru toți cetățenii, cât și pentru mediul de afaceri. În acest context, semnătura digitală devine un element indispensabil al mediului de afaceri modern şi al administrării electronice de stat. Astăzi, pe lângă semnătura electronică pe care poate să o obțină de la SFS, prin intermediul ÎS ”Fiscservinform”, contribuabilul are posibilitatea de a utiliza, în raport cu autoritatea fiscală, și alte semnături, precum cele eliberate de Centrul de Telecomunicații Speciale. Pentru a obține Pachetul ”Semnătura Digitală”, este necesar doar să accesați următorul link: www.pki.cts.md. Utilizarea semnăturii digitale oferă următoarele avantaje:
 • reduce considerabil timpul folosit la raportarea on-line către organele de stat, inclusiv SFS, și utilizarea serviciilor electronice personalizate/confidențiale
 • reduce considerabil timpul folosit la încheierea tranzacţiilor şi realizarea schimbului de documente;
 • perfecţionează şi reduce cheltuielile ce ţin de procedura de pregătire, distribuire, evidenţă şi păstrare a documentelor;
 • garantează autenticitatea şi integritatea documentaţiei;
 • minimizează riscurile pierderilor financiare legate de sporirea confidenţialităţii schimbului informaţional;
 • permite crearea unui sistem corporativ pentru schimb de documente;
 • asigură autentificarea reciprocă a utilizatorilor.
Pachetul semnătură digitală se eliberează timp de 14 zile lucrătoare. Pentru certificarea cheii publice, urmează să fie prezentat pachetul de documente ce conține: În cazul autorităților administrației publice și persoanelor juridice cu diverse forme de activitate:
 • contractul - Pachet semnătură digitală;
 • cererea centralizata de certificare a cheilor publice ale angajaților instituției, semnată de către conducătorul instituției respective, ștampilată sau cu antetul instituției;
 • cererea de certificare a cheii publice, completată conform modelului de către fiecare angajat menţionat în cererea centralizata și semnată cu semnătura olografă;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia extrasului din Registrul de Stat;
 • copia ordinului intern de numire a persoanei responsabile.
În cazul persoanelor fizice: Pachetul de documente se depune în original la sediul Centrului de Certificare a Cheilor Publice din cadrul Î.S. ”Centrul de telecomunicații speciale”, situat în mun. Chișinău pe str. 31 August 1989, nr. 82, tel. +37322820911. Costul semnăturii este de 390 lei, iar prelungirea termenului de valabilitate a acesteia este de 230 lei.


via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.