28
05 2014
2330

Un nou e-serviciu simplifică la maxim obținerea Autorizației de folosința specială a apei

Astăzi a fost lansată Platforma Comună pentru Autorizarea de Mediu a Folosinței Speciale a Apei, PCAMFSA. Astfel, persoanele fizice și juridice care au nevoie de o autorizație de mediu pentru folosința specială a apei sunt scutite de procedurile complicate și consumatoare de timp. Mai mult de atât, de acum pot fi evitate orice drumuri la instituțiile implicate în proces, noul sistem permițând instituirea unui ghișeu electronic unic de eliberare a autorizațiilor. La momentul actual, obținerea autorizației de mediu pentru folosința specială a apei presupune un aviz pozitiv din partea următoarelor autorități publice:
 • Inspectoratul Ecologic de Stat (IES);
 • Agenţia „Apele Moldovei" (AAM);.
 • Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale (AGRM);
 • Centrul Naţional de Sănătate Publică (CNSP);
 • Serviciul Piscicol (SP);
 • Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA);
 • Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale (SPCSE).
Platforma Comună pentru Autorizarea de Mediu a Folosinței Speciale a Apei, PCAMFSA reprezintă soluția practică de optimizare a comunicării, atât interinstituţionale, cât și între instituții și cetățeni. Astfel,
 • Dacă până acum eliberarea unei autorizații putea dura 6 luni, acest termen a fost redus la 30 de zile;
 • Depunerea cererilor pentru autorizații poate fi efectuată online, 24/24h, nemaifiind necesară deplasarea la oficiile autorităților implicate și respectarea programului de lucru al acestora;
 • Beneficiarului i se oferă posibilitatea de “tracking” (urmărire) pentru a ști exact la ce etapă de examinare (la care dintre autorități) se află cererea sa;
 • Platforma prevede inclusiv solicitarea cesiunii, retragerii și radierii autorizației.
 • Autorizația pentru folosința specială a apei se eliberează de către Inspectoratul Ecologic de Stat prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale acestuia;
 • Cererea pentru eliberarea autorizației poate fi depusă atât prin prezența fizică la ghișeul unic al Inspectoratului Ecologic de Stat Teritorial, cât și online, prin intermediul platformei PCAMFSA;
În cazul depunerii cererii prin platforma PCAMFSA este necesară autorizarea solicitantului prin MPass. În același timp, implementarea acestui sistem reprezintă un salt enorm în ceea ce privește transparentizarea procesului și lupta împotriva coruptiei si falsificării autorizatiilor. Odată eliberate, autorizațiile vor fi incluse în Registrul Autorizatiilor de Mediu pentru Folosirea Speciala a Apei, accesibil pe autorizatiimediu.gov.md. Fiecărei autorizații de folosință specială a apei îi va fi atribuit un QR Code prin care se va putea afla linkul aferent autorizației din Registrul online.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.