23
12 2016
2036

Utilizarea semnăturii electronice în depunerea declarațiilor fiscale

Ținând cont de tendințele globalizării economiei și a tehnologiilor informaționale, Serviciul Fiscal de Stat, tinde să ofere societății civile cât mai multe servicii electronice, care să faciliteze activitatea contribuabililor. Astfel, au fost dezvoltate și implementate mai multe servicii electronice fiscale, prin intermediul cărora contribuabilii pot depune declarații fiscale, completa rapoarte, genera informații privind obligațiunile fiscale, întocmi cereri de la distanţă ,etc. Serviciile fiscale electronice pot fi utilizate de către toți deținătorii unei semnături electronice, eliberate de către unul din Centrele de Certificare acreditate în Republica Moldova. Vă prezentăm date privind Centrele de Certificare acreditate în domeniul semnăturii electronice: - Î.S. „Fiscservinform”- Pentru a obține semnătura electronică accesați următorul site: www.pki.fsi.md ; - Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale” Pentru a obține semnătura electronică accesați următorul site: www.pki.cts.md; SA. Orange - Pentru a obține Semnătura mobilă accesați următorul site www.orange.md ; - Î.M. Moldcell - Pentru a obține Semnătura mobilă accesați următorul site www.moldcell.md ; - Centrul Resurselor Informaționale de Stat „REGISTRU”- Pentru a obține „semnătura electronică accesați următorul site www.pki.registru.md .

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.