News

Amânarea sau eșalonarea termenului de stingere a obligației fiscale: constituirea fidejusiunii

Conform prevederilor art. 180 din Codul fiscal amânarea sau eșalonarea termenului de stingere a obligației fiscale reprezintă una din modalitățile reglementate de legislația fiscală pentru susținerea contribuabililor care se află în dificultate de a-și onora obligațiile față de buget în termenele stabilite de legislație. Una din cerințele obligatorii pentru aplicarea acestui mecanism este constituirea gajului asupra bunurilor contribuabilului în beneficiul Serviciului Fiscal de Stat, în scopul asigurării stingerii obligațiilor fiscale conform contractului de amânare sau eșalonare.

 

Această condiție, atrage atenția Igor Cebotarenco în articolul „Constituirea fidejusiunii în scopul amânării sau eșalonării termenului de stingere a obligaţiei fiscale”, publicat în ediția din decembrie a „monitorului fiscal FISC.md”, este însă deseori dificil de îndeplinit de către contribuabilul restanțier, întrucât fie acesta nu dispune de bunuri cu drept de proprietate, fie bunurile pe care le deține sunt deja grevate (gajate, sechestrate) în favoarea altor persoane sau valoarea lor este insuficientă pentru a asigura stingerea integrală a obligațiilor fiscale care urmează a fi amânate sau eșalonate.

 

Dacă anterior aceste circumstanțe constituiau un impediment pentru amânarea sau eșalonarea termenului de stingere a obligației fiscale, atunci începând cu 1 ianuarie 2023, conform modificărilor efectuate la art. 180 din CF, contribuabilul poate beneficia de mecanismul menționat dacă constituie măsura de asigurare alternativă sub formă de fidejusiune.

 

Ținând cont de faptul că în ultima perioadă de timp contribuabilii adresează tot mai multe întrebări la acest capitol, autorul oferă răspuns la mai multe întrebări cu privire la fidejusiune.

 

Astfel, deținătorii unui abonament al „monitorului fiscal FISC.md”, vor găsi în nr. 7 (84) a revistei răspuns la așa întrebări ca:  

 

  • Cine poate avea calitatea de fidejusor?
  • Care sunt cerințele pe care trebuie să le îndeplinească persoana propusă în calitate de fidejusor?
  • Care este procedura de aplicare a mecanismului reglementat de art. 180 din CF în baza fidejusiunii și ce acte urmează a fi încheiate în acest sens?
  • Care sunt obligațiile fidejusorului în cazul în care contribuabilul restanțier nu își îndeplinește obligațiile de plată conform contractului de amânare sau eșalonare?
  • Ce riscă fidejusorul în cazul neachitării obligațiilor fiscale ale contribuabilului restanțier?
  • Ce drepturi are fidejusorul în cazul stingerii obligațiilor fiscale neachitate de contribuabilul restanțier?
  • Fidejusiunea poate fi aplicată concomitent cu gajul în scopul aplicării art. 180 din CF?

 

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

472 views

The date of publishing:

12 December /2023 08:01

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

obligaţii fiscale

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon