News

ANSA a aplicat peste 800 de amenzi în urma controalelor efectuate în trimestrul I

Pe parcursul trimestrului I al anului curent, inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au efectuat 5460 de controale de stat pe toate domeniile de competență ale Agenției.

 

Astfel, conform Planului anual al controalelor de stat asupra activității de întreprinzător, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției nr. 425 din 21.11.2022, au fost efectuate 4572 de controale: 1803 controale planificate și 2769 controale inopinate (în baza petițiilor, sesizărilor, autosesizărilor pentru eliberarea actelor permisive și/sau a licenței).

 

Totodată, conform Planului anual al controalelor asupra obiectelor și unităților care nu practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției nr. 484 din 27.12.2022, au fost efectuate 888 de controale, dintre care 863 controale planificate și 25 controale inopinate.

 

În urma controalelor efectuate pe parcursul trimestrului I au fost aplicate 835 de amenzi, pentru care au fost aplicate sancțiuni sub formă de amendă în sumă totală de 2, 2 mil.lei, dintre care au fost achitate amenzi în sumă totală de 1,1 mil.lei.  Adițional la procesele-verbale cu privire la contravenție au fost întocmite 135 planuri de remediere.

 

În același timp, în trimestrul I al anului 2023, ANSA a eliberat 38261 de acte permisive.

 

Planul anual al controalelor de stat asupra activității de întreprinzător pentru anul curent poate fi consultat aici.

 

 

 

 

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

800 views

The date of publishing:

05 May /2023 07:58

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

controale de stat | ANSA

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon